SAĞLIK PERSONELİ

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli İşçi Alım İlanı – Sağlık

Galatasaray Üniversitesi tarafından 27 Şubat 2024 Tarihli ve 32473 Sayılı Resmî Gazete’de Sözleşmeli İşçi Alım İlanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda şu tabirlere yer verildi,

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli İşçi Alım İlanı

“Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın Ek 2’inci unsurunun (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü imtihan yapılmaksızın aşağıda belirtilen durumlarda toplam 12 (on iki) adet sözleşmeli işçi alımı yapılacaktır.

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
1) GENEL ŞARTLAR
Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususundaki genel kurallar ve ilan edilen münhal durum için belirtilen özel kaideler aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak
2. Son müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.
5. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu unsurunda yer alan kaideleri taşıyor olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi durumu için)
6. Erkek adaylar için askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
7. Vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2) MÜRACAAT BİÇİMİ, YERİ VE MÜRACAAT SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
a) Müracaat Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),
b) Diploma/mezuniyet evrakı ve sertifikaların onaylı fotokopisi,
c) Nüfus cüzdanı /T.C kimlik kartı fotokopisi,
ç) Sağlık durumuna ait yazılı beyan,
d) KPSS (B) kümesi puanını gösteren doküman fotokopisi,
e) Üstte yazılı olan özel kurallar ile aranan nitelikleri gösterir evraklar ve sertifikalar (İlanın yayınlandığı tarih prestijiyle istenilen evraklar ve sertifikalara sahip olmak gerekmektedir.),
f) 1 adet fotoğraf.

Adayların, ilgili dokümanlar ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurulan durum için aranan özel nitelikler bulunması halinde istenilen evrakların müracaat müddeti içinde teslim edilmesi gerekmektedir. Sertifikalar ve kurs evrakları e-Devletten sorgulanacak olup ilan tarihinden sonra alınan ve e-Devlete yüklenen sertifika ve kurs bitirme dokümanları müracaatlarda kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlan edilen unvanlardan yalnızca birine müracaat yapılabilir.
3) YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA SÜRECİ İLE DİĞER HUSUSLAR
a) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü unsuru uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
b) Kamu misyonundan rastgele bir nedenden ötürü ihraç edilenlerden müracaat alınmayacaktır.
c) Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 7 gün içinde Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen mühlet içinde müracaatta bulunmayan ya da mukaveleyi imzaladığı halde vazifeye başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan takımlara yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.
ç) Yerleştirme ile ilgili öteki bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
d) Eksik yahut yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe karşıt doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu bireylere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanen duyurulur.

Ayşe DOĞDU

Profesyonel SEO Uzmanı Sağlık Alanında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status