KAMU PERSONELİ ALIMI

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı ve Başvuru Detayları

Erciyes Üniversitesi 31 Personel Alımı Başvurularında Son Saatlere Girildi.Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruya göre, Erciyes Üniversitesi büro personeli, psikolog, hemşire, diğer sağlık personeli, sağlık teknikeri, destek personeli ünvanlarında personel alımı başvuruları sona eriyor.

Başvuru işlemleri bugün(15 Şubat) sona erecek. İşte şartlar, kontenjan dağılımı ve başvuru sayfası…

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı Şartları

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı Şartları

A. GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak.

Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

Erciyes Üniversitesi 31 Personel Alımı Başvurularında Son Saatlere

Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı
mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.Açık ve Kapalı alanlarda çalışmaya mani hali bulunmamak.Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak.

Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.

17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

Destek Personeli pozisyonuna başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında örgün öğretim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak.Müracaat edecek adaylarda son başvuru tarihi (15/02/2024) itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (16/02/1989 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı Başvuruları

Erciyes Üniversitesi personel alımı başvuruları 1 Şubat-15 Şubat 2024 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden alınacaktır.

Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Kamupersonel.com

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status