MEMUR ALIMI

Dışişleri Bakanlığı 50 personel alacak

Dışişleri Bakanlığı 50 Personel Memur Alımı Sınav Girişi;

I. GENEL BİLGİLER

(1) Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış siyasetinin oluşturulması ve icrasında misyon, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil vazifesi icra eden diplomatik meslek memurlarıdır. Meslek Memurluğu hakkında detaylı bilgiye Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür. Dışişleri Bakanlığı memur alımı başvurusu ve detaylarıyla aşağıda bulunmaktadır.

(2) Açılacak giriş imtihanındaki son muvaffakiyet sıralamasına nazaran, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami takım sayısı 50’dir. Giriş imtihanını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel yönetim hizmetleri sınıfından 7 ila 9. derece takımlara yapılabilecektir.

(3) Giriş imtihanı yazılı ve kelamlı basamaklardan oluşmaktadır. İmtihanın yazılı evresi 17-18 Şubat 2024 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

(4) Giriş imtihanına ait olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6004 sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı İmtihan Yönetmeliği’nde yer almaktadır.

(5) İmtihanın yazılı ya da kelamlı basamağına katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, tıpkı unvan takımları için yapılacak müteakip imtihana kabul edilmezler.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI;

(1) İmtihana başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. unsurunda sayılan genel koşulları taşımak (Sınava müracaat için Türk vatandaşı olunduğunu teyid eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir.),

b) 01.01.2024 tarihi prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar),

c) Yurt içindeki üniversitelerin yahut diploma denkliği Yükseköğretim Şurası (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;

– Lisans seviyesinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin memleketler arası bağlar, siyaset bilimi, kamu idaresi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma iktisadı, tarih, sosyoloji, halkla münasebetler ve tanıtım, psikoloji kısımları ile bu kısımlardan rastgele birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan öbür kısımlardan ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya

– Toplumsal bilimler alanında yahut mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, milletlerarası bağlar, siyaset bilimi, kamu idaresi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekmektedir.

(2) Aday Meslek Memurluğu imtihanına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı yabancı lisan kategorilerinden birinden başvurulabilecektir. İmtihanların yapılacağı yabancı lisanlar, 2021, 2022 yahut 2023 yıllarında imtihana girilecek yabancı lisanda alınmış taban YDS/e-YDS puanları (2024 yılında son müracaat tarihine kadar alınacak YDS/e-YDS puanları da değerlendirmeye alınacaktır), atama yapılabilecek azami takım sayıları ile yazılı imtihana kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış milletlerarası yabancı lisan imtihanlarından (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, TestDaF, DSD II, TELC Deutsch, Goethe Institut İmtihanı, DELF&DALF, CELI, DELE, TORFL) 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar alınan puanların, bahsekonu memleketler arası yabancı lisan imtihanına ait sonuç dokümanının alındığı imtihan devri prestijiyle ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

(3) ÖSYM’nin “Uluslararası Yabancı Lisan İmtihanı Eşdeğerlikleri Dokümanı”nda yer almayan “TOEFL Home Edition”, “IELTS”, “PTE Academic Online”, YÖKDİL v.b. imtihanlara ilişkin sonuç dokümanları kabul edilmemektedir.

(4) İngilizce, Fransızca ve Almanca dışındaki lisan kategorilerinden birinden imtihana girmek isteyen, lakin söz konusu lisandan YDS/e-YDS yahut puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı lisan imtihanına ait sonuç dokümanı bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı ülkelerdeki üniversitelerin ilgili lisan ile en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin işbu ilanın II. hususunun 1. fıkrasının (c) bendinde sayılan kısımlarından lisans seviyesinde mezun olmaları ve bunu belgelemeleri halinde imtihana başvurabilirler. Bahse konu adaylar, sıralamada YDS/e-YDS ve muadil imtihan sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi ortalarındaki sıralamaları lisans seviyesinde mezuniyet not ortalamalarına nazaran yapılır.

Yazılı imtihana kabul edilecek adaylar, her bir kategori için farklı bir liste halinde YDS/e-YDS yahut muadil yabancı lisan puanlarına nazaran yahut birinci paragrafta kayıtlı konular çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları temel alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, minimum lisan puanına sahip olmak yahut üstte belirtilen şartlar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla müracaat yapmak imtihana katılma hakkını garanti etmemektedir.

Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı Kontejan Dağılımı;

1 000002

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

(5) Giriş imtihanı sonucunda, her bir imtihan için belirlenen lisan kategorilerinden birinde üstteki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, ilan edilen toplam takım sayısını geçmeyecek halde kelam konusu lisan kategorilerinde boş kalan takım sayısı kadar kontenjan öteki lisan kategorilerine ek edilebilir.

(6) Adaylar, farklı lisan kategorilerinde gerçekleştirilecek Aday Meslek Memurluğu giriş imtihanına sadece bir lisan kategorisinden başvurabileceklerdir.

(7) İmtihana katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. İmtihana katılabilecek adaylara imtihan programı ve imtihanın yapılacağı adres e-posta ile bildirilecektir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI SINAV GİRİŞİ YAPILMASI

(1) Giriş imtihanı müracaatları 27 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayacak ve 26 Ocak 2024 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Müracaatlar, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile yahut başka formlarda yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

(2) Yazılı imtihanda ek puan almaya hak kazanılabilmesi için,

– İmtihana İngilizceden girecek adaylardan, ikinci yahut üçüncü bir lisandan 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı yahut memleketler arası yabancı lisan imtihanlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış muadil puanı olanların,

– İmtihana İngilizce dışındaki lisanlardan girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce imtihanına ilaveten, üçüncü bir yabancı lisandan 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar alınmış 70’in üzerinde YDS/e-YDS puanı yahut eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış memleketler arası yabancı lisan imtihanlarından alınmış puanı olanların anılan imtihanlara ait sonuç dokümanlarını de Meslek Kapısı platformu üzerinden yapılan müracaat esnasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI AŞAMALARI;

(1) Yazılı İmtihan:

a) Yazılı imtihan iki gün sürecek olup, aşağıdaki kısımlardan oluşacaktır.

– Türkçe Kompozisyon

– Yabancı Lisanda Kompozisyon

– Yabancı Lisandan Türkçeye Çeviri

– Türkçeden Yabancı Lisana Çeviri

Yazılı imtihanda geçer not, her bir kısım için 100 üzerinden 70’tir.

b) Yazılı imtihanın Türkçe kompozisyon dışındaki kısımları, lisan kategorilerine nazaran üstteki tabloda belirtilen lisanlarda yapılacaktır.

c)İngilizce dışındaki lisanlardan imtihana girecek adaylar, Bakanlık tarafından İngilizceden de imtihana tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce imtihanlarda (kompozisyon ve Türkçeden İngilizceye çeviri) her bir kısımdan en az 60 puan almaları mecburidir.

d) Yazılı imtihanın her bir kısmından geçer not alacak adaylar, aşağıdaki asıllara nazaran yazılı imtihanda ek puan elde edebileceklerdir:

– Yazılı imtihana İngilizceden girecek adayın, ikinci bir yabancı lisandan 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar almış olduğu YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış rastgele bir milletlerarası yabancı lisan imtihanı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı imtihanda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

Üçüncü bir yabancı lisanı daha bilen adayın, bu lisandan 2021, 2022 yahut 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar almış olduğu YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış rastgele bir milletlerarası yabancı lisan imtihanı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı imtihanda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

– İmtihana İngilizce dışındaki lisanlardan girilmesi halinde, Bakanlıkça yapılacak İngilizce imtihanından alınan 70’in üzerindeki puanlar, yazılı imtihanda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenir. Üçüncü bir yabancı lisanı daha bilen adayın, bu lisandan 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar almış olduğu YDS/e-YDS puanının yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış rastgele bir memleketler arası yabancı lisan imtihanı puanının YDS karşılığının 70’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı imtihanda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

e) Yazılı imtihan kademesinin sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar muvaffakiyet durumlarını Meslek Kapısı Platformu’ndan da takip edebileceklerdir. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıyeten e-posta ile bildirim yapılacaktır.

(2) Kelamlı İmtihan:

a)Yazılı imtihanda başarılı olan adaylar kelamlı imtihanda alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil vazifesine ait nitelikler ve yeterlilik, genel kültür seviyesi, Türkçe ve yabancı lisanda tabir yeteneği ile genel davranış ve reaksiyonların meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. İmtihanda, şimdiki memleketler arası bahisler hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir.

b) Kelamlı imtihanda geçer not 100 üzerinden 70’tir.

c) İmtihan sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar muvaffakiyet durumlarını Meslek Kapısı Platformu’ndan da takip edebileceklerdir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR SINAVINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR:

a) Meslek Kapısı platformu üzerinden yapılacak müracaatlara ait bilgileri içeren kılavuza aşağıdaki irtibattan ulaşılabilir:

https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf

b) Meslek Kapısı platformunda yapılan müracaat sırasında sisteme yüklenmesi gereken dokümanlar aşağıda belirtilmiştir:

Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı Başvurusu Şartları Neler;

– T.C. Kimlik Kartı yahut T.C. Pasaportu örneği

– Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

– Transkript (Lisans seviyesinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin milletlerarası münasebetler, siyaset bilimi, kamu idaresi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma iktisadı, tarih, sosyoloji, halkla münasebetler ve tanıtım yahut psikoloji kısmı mezunu olmamakla birlikte, bu kısımlardan rastgele birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan öbür kısımlardan mezun adaylar için)

– Lisans diploması / Mezun Evrakı (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik evrakı ile birlikte)

– Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik dokümanı ile birlikte)

– İmtihana girilecek yabancı lisanda 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar alınmış YDS/e-YDS sonuç evrakı yahut YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış memleketler arası yabancı lisan imtihanına ait sonuç belgesi

– III. hususun 2. fıkrasında kayıtlı konular çerçevesinde imtihanda ek puan almaya hak kazanılabilmesi emeliyle, gerekli minimum puanı içeren 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son müracaat tarihine kadar alınmış YDS/e-YDS sonuç evrakı yahut YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış memleketler arası yabancı lisan imtihanına ait sonuç belgesi

– (İngilizce, Fransızca ve Almanca lisanları hariç olmak üzere, imtihan duyurusunda belirtilen başka lisanlarda YDS/e-YDS yahut puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış yabancı lisan imtihanlarına ait sonuç evrakı bulunmayan ve II. hususun 4. fıkrasında kayıtlı kuralları taşıyan adaylar için) Lisans seviyesinde ilgili lisan ile eğitim veren fakülteden mezun olunduğuna dair üniversiteden alınmış yazı ile mezuniyet notu ortalamasını gösterir belge

c) Adayların, müracaatlarının iptal/onay durumlarını müracaat mühleti boyunca Meslek Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri kıymet taşımaktadır.

d) İstenilen dokümanların müracaat mühleti içinde sisteme yüklenmesinden, ferdî bilgilerin doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, öbür bir sözle müracaat sürecinin kusursuz ve eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen konulara uygun olmayan ve mühleti içinde tamamlanmayan müracaatlar değerlendirmeye alınamayacaktır.

e) Adayların, Meslek Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından kıymetli olup, yeni tutulması gerekmektedir.

f) Ek bilgi için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilebilir:

T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)

Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara

Tel: (0 312) 292 10 00

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status