KAMU PERSONELİ ALIMI

Dicle Üniversitesi 72 Personel Alımı Başvuruları Sürüyor – Kamu Personel

Dicle Üniversitesi işçi alımı müracaatları sürüyor.

İlgili duyuruya nazaran, Dicle Üniversitesine hemşire, ebe, sıhhat teknikeri( tıbbi laboratuvar teknikeri, tıbbi sekreter, diyaliz, radyoterapi, acil tıp teknisyeni), üo pesoneli, desek personeli (temizlik görevlisi, hasta bakım ve emizliği, şoför, gassal) koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen( bilgisayar teknisyeni, biyomedikal aygıt teknisyeni, makine mühendisi), kütüphaneci, mütercim tercüman konumları için sözleşmeli işçi alınacak. Müracaat yapacak adayların belirtilen koşulları dikkatle incelemsi gerekmektedir. İşte kurallar ve müracaat sayfası…

Dicle Üniversitesi İşçi Alımı Şartları

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

l- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen koşullan taşımak.

2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile taammüden işlenen bir kabahatten ötürü 1 (bil) yıl yahut daha fazla mühlet ile mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler Anayasal nizama ye bu tertibin işleyişine karşı hatalar, Ulusal Savunmaya karşı cürümler, Deylet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

3-Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunlan için 2022 KPSS (P94) imtihanına girmiş olmak.

4-Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5-Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar haliç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri h6linde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması.

6-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muafveya teçilli olmak.

7-Adaylarla yapılacak hizmet mukavelesinde belirtilen koşulları yerine getirmeyenlerin mukaveleleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

8-Kanun Kararında Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler yahut mukavelesi tek taraflı fesih edilenler müracaatta bulunamazlar.

9-Nöbet, vardiya yordamı çalışmaya mani bir durumunun bulunmaması.

10-Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.

11-Görevini devamlı yapmasına pürüz teşkil edecek sıhhat sorunu bulunmadığını tam teşekküllü bir sıhhat kuruluşundan aldığı sıhhat raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

12-Staj siteleri mesleksel tecrübe olarak kabul edilmeyecektir.

13-Atanmaya hak kazanan adayIar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

14-Üniversitemiz yayımlanan ilanı iptal edilmesi ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

15-İlan tarihinden evvel alınan sertifikalar kabul edilecek olup, ilan tarihi itibariyle ve sonrası alınacak sertifikalar kabul edilmeyecektir.

16-Destek Personeli konumlarına başvuran (DES-, DES-II, DES-III ve DES-V) adaylardan yalnızca ortaöğretim mezunlarının müracaatları kabul edilecektir. Ortaöğretim mezunu olup, hala bir yükseköğretim kurumunda (üniversitelerde örgün eğitim) öğrenci olanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

Mütercim-Tercüman konumu için, Kontratlı Çalıştırılmasına Ait Temellerin ekli 3 sayılı cetvelde unvanlan belirtilen kontratlı işçi durumlarına KPSS (B) kümesi puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan kontratlı işçi konumunun on katına kadar aday ortasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapıIacak yazılı ve/veya kelamlı imtihan başarısı sırasına nazaran yapılacak.

Dicle Üniversitesi
Dicle Üniversitesi Personel Alımı
Dicle Üniversitesi Personel Alımı

Kontenjan dağılımının devamına aşağıdaki kılavuzdan erişebilirisin.

Dicle Üniversitesi İş Müracaat Tarihleri ve Yeri

Dicle Üniversitesi işçi alımı müracaatları 2 Şubat-16 Şubat 2024 tarihleri ortasında http://pbs.dicle.edu.tr web adresindeki online müracaat sistemine bilgiler eksiksiz ve yanlışsız bir halde doldurularak, istenilen evrakların de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda müracaat yapılacaktır.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status