KAMU PERSONELİ ALIMI

Dicle Üniversitesi 72 Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor

Dicle Üniversitesi 72 Personel Alımı Başvuruları Sona Eriyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Dicle Üniversitesine hemşire, ebe, sağlık teknikeri (tıbbi laboratuvar teknikeri, tıbbi sekreter, diyaliz, radyoterapi, acil tıp teknisyeni), büro personeli, destek personeli (temizlik görevlisi, hasta bakım ve temizliği, şoför, gassal), koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen (bilgisayar teknisyeni, biyomedikal cihaz teknisyeni, makine mühendisi), kütüphaneci, mütercim tercüman ünvanlarında olmak üzere sözleşmeli personel alınacak.

Dicle Üniversitesi 72 Personel Alımı Başvuruları

Adayların başvuru genel ve özel şartları dikkatle incelemesi gerekmektedir. İşte şartlar ve başvuru sayfası…

2024 yılı yeni işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarından anında haberdar olmak için Kamu Personel sitemizi takip edin, tüm memur alımlarından haberdar olun.

Dicle Üniversitesi Personel Alımı Şartları

DİCLE ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Dicle Üniversitesi Personel Alımı Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

2024 Dicle Üniversitesi Personel Alım İlanı

3- Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar haliç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri h6linde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

6- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya teçilli olmak.

7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.

8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9- Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

11- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

12- Staj siteleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

13- Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır.

14- Üniversitemiz yayımlanan ilanı iptal edilmesi ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

15- İlan tarihinden önce alınan sertifikalar kabul edilecek olup, ilan tarihi itibariyle ve sonrası alınacak sertifikalar kabul edilmeyecektir.

16- Dicle Üniversitesi Destek Personeli pozisyonlarına başvuran (DES-, DES-II, DES-III ve DES-V) adaylardan sadece ortaöğretim mezunlarının başvuruları kabul edilecektir. Ortaöğretim mezunu olup, halen bir yükseköğretim kurumunda (üniversitelerde örgün eğitim) öğrenci olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Mütercim-Tercüman pozisyonu için, Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak. Kontenjan dağılımının devamına aşağıdaki kılavuzdan erişebilirisin.

Başvuru Tarihleri ve Yeri

Dicle Üniversitesi personel alımı başvuruları 2 Şubat-16 Şubat 2024 tarihleri arasında http://pbs.dicle.edu.tr web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır. Kamupersonel.com

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status