MEMUR ALIMI

DHMİ 29 Memur Alımı

DHMİ 29 Memur Alımı Yapılacaktır.

Dhmi̇ 29 Memur Alımı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR ALIMI

29 SÖZLEŞMELİ MEMUR ALACAK

BAŞVURULAR ( 31 Aralık – 28 Ocak) 2024

DHMİ 29 Memur Alımı İçin Kurallar Nelerdir?

KURUM VE MEMUR ALINACAK KONUMA AİT BİLGİLER

Sınavı Açan Ünite: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. Misyon Yeri: DHMI (Taşra).

Atama Yapılacak Durum Unvanları ve Sayısı:

Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 29

KPSS Puan Çeşidi ve Taban Puanı: KPSSP3 puan tipinden en az 70 puan.

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 18 Eylül 2022 tarihli Kamu Çalışanı Seçme İmtihanı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Durumlarına Atanacak Adayların Seçme İmtihanlarına Dair Yönetmelikte belirtilen kararlar çerçevesinde seçme imtihanları yapılacaktır.

Sınava Katılacak Memur Adaylarında Aranan Genel Kurallar:
 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 3. 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 1. Taksirli kabahatler hariç olmak üzere, ağır mahpus yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen hatalarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı yahut gurur ve haysiyeti kırıcı kabahatten yahut istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma hatalarından ötürü hükümlü bulunmamak,
 2. Son müracaat tarihi prestijiyle, Kamu Vazifelerine Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci unsuru uyarınca KPSSP3 puan tipinden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.
Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan kaideler:
 1. Fakülte yahut 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 2. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sıhhat Talimatı (SHT-MED) kararlarına nazaran yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sıhhat Sertifikası almak (Sözlü Sınav

aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde –http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup ayrıntılı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),

 1. Hava/yer ve yer/yer sesli bağlantısında, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek besbelli bir aksan yahut lehçe, lisanda pelteklik, kapalı kekemelik ve çok heyecan sahibi olmamak (Bu durum imtihan komitesince tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek kesin rapor sonucuna nazaran süreç tesis edilir. Adaylar bilgisayar dayanaklı imtihanı yahut yazılı imtihanı geçmiş olsalar bile imtihanı kazanmış sayılmaz ve ),

ç) Son müracaat tarihi prestijiyle, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Lisan İmtihanından en az ‘C’ seviyesinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı lisan bilgisine sahip olduğunu gösterir evrak (28.01.2019 tarihinden sonraki evraklar geçerlidir.),

 1. Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Denetim Hizmetleri Çalışanı Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği”).

MEMUR ALIM SINAVLARININ YAPILIŞ BİÇİMİ:

Adayların seçme imtihanı;

 • Bilgisayar Dayanaklı Seçme İmtihanından yahut Bilgisayar Dayanaklı Seçme İmtihanının rastgele bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme üzere özellikleri test etmeye yönelik yazılı imtihandan,
 • Sesli bağlantı değerlendirmesini de içeren kelamlı imtihandan oluşacak formda uygulanır.

(Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Durumlarına Atanacak Adayların Seçme İmtihanlarına Dair Yönetmelik Unsur:13)

Memur Alim Başvuru Formu

MEMUR ALIM BAŞVURU FORMU:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan memur sayısının 10 (on) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar takviyeli seçme imtihanına yahut yazılı imtihana çağrılacaktır. Başvurular 31.12.2023-28.01.2024 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Meslek Kapısı Kamu İşe Alım ve Meslek Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen koşullara uygun olmayan müracaatlar ile müddeti içinde (28.01.2024 günü saat 23.59’a kadar) yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Adayların talep edilen bütün dokümanları sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ MÜRACAATTA YÜKLENECEK EVRAKLAR:

 1. ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Lisan İmtihanı Dokümanı (ÖSYM Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS) harici imtihan dokümanı beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.),
 2. Hava Trafik Kontrolör Lisansı.

Bilgisayar takviyeli seçme imtihanında yahut yazılı imtihanda başarılı olan ve kelamlı imtihan için çağrılan adaylardan istenilecek dokümanlar Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) yayımlanacaktır.

MEMUR ALIMI SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup imtihana katılacak adaylara ait liste; imtihan tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. İmtihanda muvaffakiyet göstererek kelamlı imtihana hak kazanan adaylara ait liste; imtihan tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıyeten adaylar imtihanlarına ait bilgileri Meslek Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

MEMUR ALIMI SINAV HUSUSLARI:

Bilgisayar takviyeli seçme imtihanı yahut yazılı imtihan ve kelamlı imtihan, aşağıda belirtilen hususlarda yapılır. İmtihan Komitesi tarafından gerekli görüldüğü hallerde; imtihan mevzularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar takviyeli seçme imtihanı; Bilgisayar ortamında; algılama, tepki, üç boyutlu düşünme, süratli ve yanlışsız karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, evvelden hazırlanmış EUROCONTROL bilgi tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı imtihanlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, biçim, sayı ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti üzere özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşur.

Sözlü imtihanlar; Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı istikametlerinden kıymetlendirilmesi ve her bir husus kümesi için farklı başka puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adayların sesli irtibatta yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek bariz bir aksan yahut lehçe, lisanda pelteklik, bâtın kekemelik ve çok heyecan sahibi olmak üzere söz yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İrtibat Değerlendirmesini de içerir.

MEMUR ALIM SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar dayanaklı seçme imtihanı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı formunda alınacak raporda yer alan toplam puan temel alınacaktır. İmtihan Komitesi tarafından; bilgisayar takviyeli seçme imtihanından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam puanı en yüksek adaydan başlanarak durum sayısının 3 (üç) katı kadar aday kelamlı imtihana çağırılır. Yazılı imtihan yapılması halinde ise; yazılı imtihanda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, İmtihan Kurulu tarafından; puanı en yüksek adaydan durum sayısının 3 (üç) katı kadar aday kelamlı imtihana çağırılır. Kelamlı imtihanda, adayların belirlenmiş imtihan mevzularında 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, Bilgisayar Takviyeli Seçme İmtihanı yahut yazılı imtihanı ile kelamlı imtihan muvaffakiyet puanlarının aritmetik ortalaması temel alınarak tercihlerine nazaran yapılır.

Sınav muvaffakiyet puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS puanları da eşit ise Bilgisayar Takviyeli İmtihan puanı yahut Yazılı İmtihan puanı daha yüksek olan,

Bilgisayar Takviyeli İmtihan puanları yahut Yazılı İmtihan puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle evvel mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. İmtihanda başarılı olmuş adayın rastgele bir nedenle ilgili duruma yerleştirilememesi durumunda; yedek listesinde yer alan imtihan muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanarak boş konum sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.

İlan edilecek imtihan tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir mazeret) imtihana katılmayanlar ilgili imtihana farklı bir tarihte alınmayacaktır.

MEMUR ALIM BAŞVURU MÜDDETİ VE YERİ:

Başvurular 31.12.2023 tarihinde başlayacak ve 28.01.2024 günü saat 23.59’da sona erecektir. İmtihana girmek isteyen adayların 31.12.2023-28.01.2024 tarihleri ortasında Meslek Kapısı Platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir.

Adayların talep edilen bütün dokümanları sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecektir. İmtihan sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıyeten, adaylar sonuç bilgilerine Meslek Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ulaşabilecektir.

MEMUR ALIM SINAV MÜRACAATINDA ELDE EDİLEN FERDÎ DATALAR:

Asistan Hava Trafik Kontrolörü giriş imtihanına başvuran adaylara ilişkin kimlik, fotoğraf, eğitim, imtihan, irtibat ve çalışma durumu bilgileri, 6698 sayılı Kanunun 5 inci hususunun ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması” sürece koşulu doğrultusunda;

Adayların memur alım için imtihana iştirak hizmeti hakkının tesisi, kullanılması yahut korunması, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda kanıt olarak kullanılması, Kuruluşun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, müracaatların teyidi ve istatistiksel hedefle tespiti hedefleriyle sonlu olarak işlenecektir.

MEMUR ALIM İÇİN DİĞER HUSUSLAR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü konumlarında istihdam edilecek çalışanın tümü atandıkları işyerinde en az dört (4) yıl mühlet ile misyon yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacak olup, adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

MEMUR ALIMI İÇİN DHMİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

kariyerkapisi@dhmi.gov.tr (312) 204 2852-2613-2694

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ DAĞILIMI:

ADIYAMAN HAVALİMANI MD. : 2 BİNGÖL HAVALİMANI MD. :1

HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD. :1 IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. : 2

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI BAŞMD. : 6 İSTANBUL HAVALİMANI BAŞMD. : 8

MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD.: 1 RİZE-ARTVİN HAVALİMANI MD.: 1

SİİRT HAVALİMANI MD. : 2

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI: 5

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

 

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status