GÜNCEL

Deniz Yavuzyılmaz: “Bae’ye, Son Derece Ucu Açık, Akkuyu’da Rusya’ya Sağlanan İmtiyazlardan Bile Çok Daha Fazla İmtiyazlar Sağlanmaktadır”

Deniz Yavuzyılmaz: “Bae’ye, Son Derece Ucu Açık, Akkuyu’da Rusya’ya Sağlanan İmtiyazlardan Bile Çok Daha Fazla İmtiyazlar Sağlanmaktadır”

CHP Güç ve Olağan Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri ile güç ve maden alanında imzalanan iştirak mutabakatını kıymetlendirdi. Yavuzyılmaz, “Yapılan muahede ile açıkça AK Parti tarafından BAE’ye Türkiye Cumhuriyeti sonları içinde rant alanları oluşturulmak istenilmektedir.  BAE’ye, son derece ucu açık, Akkuyu’da Rusya’ya sağlanan imtiyazlardan bile çok daha fazla imtiyazlar sağlanılmaktadır.  Kelam konusu muahede, siyaseten kapitülasyon olarak nitelendirilmektedir” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Lider Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan Güç ve Maden Alanında Paydaşlık Muahedesi’ni kıymetlendirdi. Yavuzyılmaz, bugün yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgileri verdi:

“Kanun teklifi ile TBMM’nin uygun bulması istenen muahede, 19 Temmuz 2023’te Abu Dabi’de imzalanmıştır.  Birleşik Arap Emirlikleri’yle imzalanan çerçeve mukavele Birleşik Arap Emirliği’nin güç ve maden alanında faaliyet yürüten şirketlerinin Türkiye’de yapacakları yatırımlarla ilgilidir. Mutabakatın resmi ismi, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Ortasında Güç ve Doğal Kaynaklar Alanında Stratejik Paydaşlık Çerçeve Anlaşması’dır. Numan Kurtulmuş imzasıyla 14 Aralık 2023’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Mutabakat’ın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Dışişleri Kurulu ile Sanayi, Ticaret, Güç, Alışılmış Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesi’ne yönlendirilmiştir. Şimdi komite görüşmeleri başlamamıştır.

Söz konusu Muahede ile yenilenebilir ve pak güç teknolojileri, batarya depolama ve elektrik enterkonneksiyon çizgileri, doğal gaz yahut pak ve yerli kömür yakıtlı termik santraller, az toprak elementleri, karbon yakalama, kullanım ve depolama, güç verimliliği, nükleer güç ve hidrokarbonlar alanlarına yönelik olarak her iki ülkede ve üçüncü ülkelerde projeler gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezkür Muahede kapsamında taraflar ortasında yatırım potansiyelini haiz projelerin geliştirilmesine ait olarak gerektiğinde farklı muahedeler akdedilebilecektir.” denilmiştir.  Yani Güç alanı bağlamında muahedenin kapsamı çok geniş tutulmuştur. Projelerin finansmanı Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlanacaktır.

Anlaşma kapsamında BAE’nin Türkiye’de yatırım yapacağı projeler;

Yenilenebilir ve Pak Enerji

2500 MW’a kadar deniz üstü rüzgar projesi/projeleri

3000 MW’a kadar optimize batarya depolamalı karasal rüzgar ve güneş gücü projesi/projeleri

Yeşil hidrojen ve/veya yeşil amonyak üretmek için 5000 MW’a kadar yenilenebilir ve pak güç projeleri

2000 MW’a kadar pompaj depolamalı hidroelektrik santral projesi/projeleri

Şebeke ve İletim

1000 MW’a kadar batarya depolama projesi/projeleri

Üçüncü ülkelerde elektrik enterkonneksiyon projeleri

Termik Santraller

İstanbul Ambarlı’da yer alacak 1200 MW-1800 MW kombine çevrim güç santrali de dahil olmak üzere 3000 MW’a kadar kombine çevrim gaz türbini güç santrali projesi/projeleri

3000 MW’a kadar pak ve yerli kömür yakıtlı güç santrali projesi/projeleri

Tabii Kaynaklar ve Yeni Teknolojiler

Nadir toprak metalleri

Diğer hidrojen

Karbon yakalama kullanımı ve depolanması

Enerji Verimliliği

Atık ısı ve yenilenebilir ısı kullanımı

Bölgesel ısıtma ve soğutma

Nihai kullanım kesimlerinde eneıji verimliliği yatırımı

ESCO projelerinde işbirliği

Nükleer Santral konusunda işbirliği

6000 MWe’ye kadar nükleer güç santrali projesi/projeleri

Nükleer yakıt imalatı

İleri nükleer reaktörler

Nükleer işgücü ve tedarik zincirinin geliştirilmesi

Petrol ve Gaz projelerine dair işbirliği

-Upstream proje/projelerinde işbirliği yahut gaz upstream proje/projelerinde işbirliği

Petrokimya fırsat/fırsatları

-Gaz altyapı varlık/varlıkları

Nükleer Santral Yapımı

BAE tarafı, nükleer güç ile ilgili projeleri kıymetlendirecek ve uygun olması halinde, kabul edilebilir gördüğü kaide ve şartlarda finansman sağlayabilecektir.

Sadece Unsur 2’nin 2. fıkrasındaki ‘6000 MWe’ye kadar nükleer güç santrali projesi/projeleri’ ibaresi, Akkuyu’dan çok daha kapsamlı bir mutabakatla karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir. Zira Akkuyu NGS’de reaktörlerin toplam kapasitesi 4800 MW’dir. BAE’de yalnızca Bakarah Nükleer Güç Santrali isimli tek bir nükleer güç santrali bulunmaktadır. Kelam konusu nükleer santral Güney Kore tarafından kurulmuştur. BAE yüksek teknoloji üretebilen bir ülke olmadığı için, ülke içinde tek NGS, Güney Kore tarafından kurulmuştur.

Bakarah isimli nükleer santrali kuran Güney Kore’li güç şirketi Korea Electric Power Corporation (KEPCO)’dur. KEPCO İdare Heyeti Lideri Cheong Seung-il, 1 Şubat 2023’te Sinop’ta kurulması planlanan 32 milyar dolarlık NGS için, devrin Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ankara’da bir ortaya gelip ön teklif vermiştir.

Proje Uygulamasindan Sorumlu BAE Şirketleri:

Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA)

–  Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar)

Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC)

Abu Dhabi National Oil Coınpany P.J.S.C. (ADNOC)

Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC (ADQ)

iştiraklerinden rastgele biri proje tipine nazaran sorumlu tutulacak.

“Türkiye Proje Alanları Tahsis Edecek”

Anlaşmaya nazaran Türk Tarafı, ilgili Proje muahedesi kapsamında belirlenecek hudutlu bir müddet için ve yalnızca kelam konusu Projenin uygulanması hedefiyle Projeler için gerekli sahayı/sahaları belirleyecek ve tahsis edecektir. Diğer bir deyişle, Türkiye, proje için gerekli alanları belirleyerek, proje müddetince (işletme mühleti dahil) kullanılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin yetkili şirketine tahsis edecektir.

Ayrıca Türk Tarafı ulusal iletim sisteminde güç projeleri için kâfi kapasiteyi tahsis edecektir.

“BELİRLENEN ALANA BAE DIŞINDA KİMSE BAŞVURAMAYACAK”

Türk tarafı ve yetkili makamı, BAE tarafı ve tayin edilmiş kuruluşları dışında rastgele bir yatırımcı ile kelam konusu Proje için belirlenen saha(lar) üzerinde rastgele bir Proje’nin geliştirilmesi için direkt yahut dolaylı olarak müzakere etmeyecek yahut muahede yapmayacak yahut kelam konusu sahanın rakip bir proje için kullanılmasına müsaade vermeyecektir. Bu düzenleme haksız rekabete de karşıtlık içermektedir.

ALIM GARANTİSİNİN ALTYAPISI OLUŞTURULUYOR

Aynı unsurun 9. Fıkrasında ‘Türk Tarafı, elektrik enterkonneksiyon Proje/Projeleri hariç olmak üzere, ulusal iletim sisteminde güç Projelen İçin kâfi kapasiteyi tahsis edecektir’ denilmiştir. Bu unsur, BAE finansmanıyla kurulacak tesislere, alım garantisi verileceğinin türel altyapısını oluşturmaktadır.

“TÜRKİYE MÜSAADE, RUHSAT VE ÇEVRESEL YÜKÜMLÜLÜKLERE DAİR KURALLARDA YARDIMCI OLACAK”

Sözleşmede ‘Türk Tarafı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak projelerin uygulanması için müsaadelerin, ruhsatların ve çevresel tesir kıymetlendirme sürecinin alınmasında kolaylık ve takviye sağlayacaktır’ denilmiştir.

Anlaşma ile BAE şirketlerinin Türkiye’deki iç hukuka uygun davranma yükümlülüğü yüklenmesi beklenirken, bilakis iç hukukun uygulanmasının BAE için esnetilmesi karar altına alınmıştır.

Esasında, bu durum direkt yabancı yatırımlarına dair literatürde politik risk olarak tanımlanmaktadır. Bir devlet, yabancı yatırımcıları kendi ülke hudutlarına çekebilmek ismine ülkesini yatırım için cazip kılmaya çalışmaktadır. Yabancı yatırımcının yatırım için beklediği siyasi istikrarı, tüzel kolaylıkları sağlayarak, ülkedeki yabancı yatırımın artmasını amaçlamaktadır. Somut durumda, BAE’yi yatırımlarını çekebilmek ismine, iç hukuktaki kontrol düzeneği zayıflatılmaya çalışılmıştır.

“UYUŞMAZLIKLAR DOSTÇA TAHLİL YOLUYLA ÇÖZÜLECEK. MAHKEME YOK. HUKUK YOK”

Anlaşmanın 7. unsuruna nazaran, mutabakatın yorumlanması, uygulanması yahut hayata geçirilmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, taraflar ortasındaki müzakere ve/veya müzakereler yoluyla dostça bir halde tahlile kavuşturulacaktır.

BAE ile yapılan güç ve maden yatırımları alanında mutabakat memleketler arası muahede yapılarak, iç hukukta yapılacak yargılamalardan kaçırılmıştır.

Sadece dostça tahlil yolu düzenlemesine karşılık, dostça tahlil sağlanamaması durumunda hangi tüzel yolların uygulanacağı kararlaştırılmamıştır. Örneğin, Akkuyu nükleer güç santrali projesiyle ilgili memleketler arası mutabakatta, uyuşmazlık tahlili olarak birinci seçenek tarafların muahedesi olarak belirlenmiş, fakat bu prosedürle tahlile ulaşılamaması durumunda tahkim yolu öngörülmüştür. Lakin, BAE ile yapılan mutabakatta tahkim yolu öngörülmemiştir. Kural olarak, tahkime başvurulabilmek için ya mukavelede tahkimle ilgili bir kararın olması ya da taraflar ortasında ayrıyeten bir tahkim mutabakatı yapılması zaruridir. Somut durumda, taraflar ortasında farklı bir mukavele yoksa, tahkime müracaat yolu da mümkün gözükmemektedir.

“GİZLİLİK HUSUSU İLE MUAHEDE TARTIŞMALARDAN ARINDIRILMAK İSTENİYOR”

Anlaşmanın 6. unsurunda, ‘Taraflar, Projelerle ilgili rastgele bir bilgiyi ilgili tayin edilmiş kuruluşları (ve onların ilgili iştirakleri) dışında ifşa etmeyecek ve Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça bu cins bilgileri bilinmeyen tutmak için ellerinden gelen üstün çabayı göstereceklerdir’ denilmiştir.

Söz konusu muahede, memleketler arası mutabakat yolu ile yapıldığı için iç hukuk denetiminden kaçırılmaktadır. Mutabakat kapsamında yapılacak projelere dair bilgiler bâtın tutularak şeffaflık zedelenmekte, projenin kamuoyu nezdinde sorgulanabilmesi de engellenmektedir.

Örneğin Akkuyu NGS projesi için Rusya ile yapılan mutabakatın ayrıntıları ortaya çıktığı için, projenin kamuoyu nezdindeki güvenirliği de sorgulanmaktadır. Oluşacak dev kamu ziyanını, verilen alım garantileri, Rusya’nın ülkemiz hudutları içinde yüz yıl boyunca toprak sahibi olmasını sağlayacak mukavele kararları Akkuyu NGS projesinin en çok tenkit alan noktalarıdır.  Birebir şeyi bu mutabakatta da yaşamamak için projelerle ilgili bilgilerin bâtın tutulması kararlaştırılmıştır.

“ANLAŞMANIN YORUMLANMASINDA İNGİLİZCE METİN TEMEL ALINACAK”

Anlaşma kararlarının yorumlanmasında rastgele bir farklılık olması halinde İngilizce metin temel alınacağı kararlaştırılmıştır. Mutabakat metninin Türkçe çevirisi dahi BAE tarafından dikkate alınmamış; rastgele bir uyuşmazlık meydana geldiğinde, Türkçe ve İngilizce çeviriler ortasındaki farklılıktan doğacak Türkiye’nin aleyhine her yorum legal kılınmıştır.

Yapılan mutabakat ile açıkça AK Parti tarafından BAE’ye Türkiye Cumhuriyeti sonları içinde rant alanları oluşturulmak istenilmektedir.  BAE’ye, son derece ucu açık, Akkuyu’da Rusya’ya sağlanan imtiyazlardan bile çok daha fazla imtiyazlar sağlanılmaktadır.  Kelam konusu mutabakat, siyaseten kapitülasyon olarak nitelendirilmektedir.

Yapılan muahede ile Türkiye kendi sonları içerisinde yabancı bir yatırım çekebilmek ismine bir grup imtiyazlar vermektedir. Lakin kelam konusu imtiyazlar sağlanırken, iç hukukta ihale yoluyla yaptırılacak bu yatırımları, direkt temin eder üzere iki taraflı bir milletlerarası mutabakat yoluyla yapmakta, ihalesiz bu süreci ise hukuken yargılanabilir, denetlenebilir bir çizgiden kurtarılmak istenmektedir. Tıpkı şartlarda, devlet tarafından belirlenen proje yerinde kapasitesi devlet tarafından belirlenen bir tesisi yerli bir yatırımcı kuracak olsaydı, bununla ilgili ihaleye girmesi gerekecekti. Mutabakat içeriği kamusal ve yargısal kontrolden kaçırıldığı üzere haksız rekabet kurallarına da karşıtlık içermektedir.

AK Parti, Akkuyu’yu 100 yıllığına Rusya’ya tahsis etmiştir. Hesaplamalarımıza nazaran, 60 yılda Rusya’nın (ROSATOM’un) kasasına en az 284 milyar dolar para girecektir. 15 yılda Hazine’nin kasasından Rusya’ya 38 milyar dolar garanti ödeme yapılacaktır. Bu son mutabakat ise BAE’ye, yani yabancı bir ülkeye Türkiye Cumhuriyeti topraklarında, Akkuyu NGS için yapılan mutabakattaki kararlardan çok daha fazla imtiyazlar tanımaktadır.

AK Parti ülkeye sıcak para girişi sağlamak ve günü kurtarmak için, Türkiye’nin geleceğini ateşe atmaktadır. Ak Parti, ekonomik krizden çıkışın yolu olarak, ülkemizin güç potansiyellerini devasa kamu zararlarına yol açacak, ülkemizin topraklarını yabancı ülkelere tahsis edecek bu tip mutabakatları imzalamaktadır.”

https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

https://t.me/kamupersonelcom

https://youtube.com/@kamupersonelcom

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status