KAMU PERSONELİ ALIMI

Çukurova Üniversitesi 151 İşçi Alımı Müracaatlarında Son Saatler

Çukurova Üniversitesi 151 İşçi Alımı Müracaatlarında Son Saatlere Girildi.

Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlana duyuruya nazaran, Çukurova Üniversitesi sıhhat teknikeri, başka sıhhat işçisi, ofis çalışanı, takviye personeli(aşçı, sürücü, temizlik), muhafaza ve güvenlik vazifelisi, teknisyen(elektrik, iklimlendirme ve soğutma, inşaat), mütercim tercüman ve gemi adamı konumları için sözleşmeli işçi alımı yapacak. Müracaatlar bugün(2 Ocak) sona erecek. İşte kurallar ve kontenjanlar..

Çukurova Üniversitesi İşçi Alımı Şartları

*Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyor olmak.
*Erkek adaylar için askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, mukaveleyi yenilememeleri hâlinde kontratın bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararı mucibince bu unsura muhalif durumu tespit edilenler hakkında süreç yürütülmeyecektir.

*Çeşitli KHK’lar ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamazlar.
*Tercih edilecek durumun karşısında yer alan kuralları taşıyor olmak.
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
*Nöbet yöntemi çalışmaya mahzur bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
*Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
*Gerçeğe ters doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

*Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) kümesi KPSSP3 puan cinsinden en az 55 puan almış olmak, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) kümesi KPSSP93 puan tipinden en az 55 puan almış olmak, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) kümesi KPSSP94 puan cinsinden en az 55 puan almış olmak.
**MÜTERCİM-TERCÜMAN durumuna başvuracak adaylarda; Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek-2 inci hususunun (c) bendi kapsamında başvuracak adayların, 2022 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve / yahut kelamlı imtihan muvaffakiyet sıralaması temel alınacaktır. Yazılı ve / yahut kelamlı imtihan için ayrıyeten duyuru yapılacaktır.

***GEMİ ADAMI konumuna başvuracak adaylarda; Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllara ekli I sayılıcetvelde unvanları belirtilen kontratlı işçi konumları için imtihan kuralı aranmamaktadır. Aday sayısının Durum sayısından fazla olması durumunda bu konum için kelamlı ve uygulamalı imtihan yapılacak olup, ayrıyeten duyuru yapılacaktır.

Kontenjan Dağılımı

Çukurova Üniversitesi Personel Alımı
Çukurova Üniversitesi Personel Alımı

Kontenjan dağılımın devamına aşağıdaki kılavuzdan ulaşabilirsin.

Müracaat Tarihleri, Biçimi ve Yeri

Çukurova Üniversitesi işçi alımı müracaatları 19 Aralık- 2 Ocak tarihleri ortasında http://www.cu.edu.tr/ adresinden online gerçekleştirilecek.Şahsen, posta yahut faks yolu ile yapılan müracaatlar katiyen kabul edilmeyecektir.

Kamupersonel.com

Çukurova Üniversitesi 151 İşçi Alımı Müracaatlarında Son Saatler

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Çukurova Üniversitesi 151 İşçi Alımı Müracaatlarında Son Saatler
Çukurova Üniversitesi 151 İşçi Alımı Müracaatlarında Son Saatler

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status