BELEDİYEİŞKUR

Ceyhan Belediyesi 26 Sürekli İşçi Alımı

Ceyhan Belediyesi 26 Daimi Kamu İşçi Alımı, ADANA İLİ CEYHAN BELEDİYESİ 26 (YİRMİ ALTI) DAİMİ İŞÇİ ALACAK.

ADANA İLİ CEYHAN BELEDİYESİ
26 (YİRMİ ALTI) DAİMA EMEKÇİ ALACAK.
BAŞVURU TARİHLERİ: 5 ARALIK 2023 – 6 ARALIK 2023

Adana Ceyhan Belediyesi 26 Daimi Kamu İşçi Alımı

Adana İli Ceyhan Belediyesi Başkanlığı’ndan DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI

CEYHAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ve bağlı ünitelerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d unsuru ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik kararları kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden daima personel alınacaktır. Aranan kaideler ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli personel takımlarına ait ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Kaidelere durumu uyan adayların, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde müracaatlarını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında müracaatlar, takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

ÇALIŞMA YERİ: CEYHAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

AÇIKLAMALAR

1. İlan edilen takımlara yapılacak imtihanda muvaffakiyet göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D unsuru ve 4857 R İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden üstte belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası tekniğiyle “sürekli işçi” alınacaktır.

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca vazifesinden yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

3. CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’na ALINACAK OLAN DAİMİ İŞÇİ NOTER KURASI TARZINA TABİ TALEPLERDEN; Makam Sürücüsü, Traktör Sürücüsü, Aşçı ve Ofis Memuru (Genel) mesleğindeki çalışanlara ait müracaat listesi, İŞKUR tarafından CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep kurallarına uyan müracaat sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş takımın 4 (dört ) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasında ( http://www.ceyhan.bel.tr/ ) ilan edilecektir.

4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kaidelerini taşıdığı halde istenen dokümanları müddeti içerisinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasında ( http://www.ceyhan.bel.tr/ ) ilan edilecektir.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yol ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 5’nci unsurunda belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki karar mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

6. Müracaat yapan adayların müracaat sürecini CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasından ( http://www.ceyhan.bel.tr/ ) takip etmeleri değer arz etmektedir.

7. Noter Kurası sonucuna nazaran CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI alımı için alınacak olan daima personellerin misyon yerleri CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından belirlenecektir.

8. Ceyhan Belediyesi personel alımı için internet üzerinde İŞKUR ilanına müracaat yapan adaylar istenilen müracaat evraklarını; Ceyhan Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne 05/12/2023 tarihinden 06/12/2023 tarihi mesai bitimine kadar elden teslim edeceklerdir.

9. Dokümanların eksik olması durumunda yahut evraklarını teslim etmeyen adaylar Noter çekilişi ve kelamlı imtihana dâhil edilmeyecektir.

10. İşkur’un ilan yayınlama tarihinden sonra edinilen sertifikalar geçerli sayılmayacaktır.

CEYHAN BELEDİYESİ GENEL MÜRACAAT ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel kuralları taşımak.

3. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme müddeti iki ay olup, bu müddet içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5. Vazifeye başlayacak çalışanın misyonunu devamlı yapmasına (ruhsal ve fiziksel) mani olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmeliğinin 9. unsurunda “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük müracaat müddeti tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan müracaatlarda bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015- 2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

7. Başvuran adaylar CEYHAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDA başka çalışma şartlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8. Bayan ve Erkek adayların; En az 18 yaşını tamamlamış olmak,

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak yahut tecilli olmak )

10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, millî savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, cinsel hücum yahut çocuğun cinsel istismarı cürümlerinden mahkûm olmamak kaidesiyle; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezası alan ya da ceza mühletine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

CEYHAN BELEDİYESİ ÖZEL ŞARTLAR

1. Müracaat yapacak işçinin vazifesini yapmasına pürüz sıhhat sıkıntısının (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması.

2. En az tahsil düzeyi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) .

3. İlan tarihinden evvel Ceyhan ilçesi sonları içerisinde ikamet ediyor olmak.

4. Makam Sürücüsü için;

a) Makam Sürücülüğü eğitim dokümanı,

b) Otomotiv bakım tamirat evrakı,

c) İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi evrakı,

d) Öfke denetim ve gerilim idaresi evrakı,

e) Makam sürücülüğü için üstteki dokümanların tamamına ve en az beş yıllık şoför evrakına sahip olmak,

5. Traktör Sürücüsü için;

a) İş Makineleri Bakım Tamir Eğitim Evrakı,

b)TÇTİ İş makineleri ve ekipmanları (loder, ekskavatör, kamyon, finisher ve diğerleri) operatörlüğünde ekipman seçimi ve verimli çalışma eğitim dokümanı,

c) Traktör sürücülüğü için üstteki dokümanların tamamına ve en az beş yıllık şoför evrakına sahip olmak,

6. Aşçılar için;

a) Aşçılık eğitim sertifikası,

b) Gastronomi eğitimi sertifikası,

c) Besin ve su kesiminde çalışanlara yönelik hijyen ve sanitasyon eğitimi dokümanı,

d) Aşçılık için üstteki dokümanların tamamına sahip olmak

7. Ofis memuru (Genel) için;

a) Bilgi doküman idaresi sertifikası,

b) Ofis idaresi eğitim sertifikası,

c) Bilgisayarda doküman hazırlama eğitimi sertifikası,

d) Bilgisayarda süratli klavye kullanımı sertifikası,

e) Ofis Memuru (Genel) için üstteki evrak ve sertifikaların tamamına sahip olmak.

A) CEYHAN BELEDİYESİ KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT SÜRECİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura süreci 07/12/2023 tarihinde Perşembe günü saat: 10:00 ’da ; Kelamlı mülakat 08/12/2023 tarihinde Cuma günü saat : 10:00 ‘da CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDA yapılması planlanmış olup, rastgele bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıyeten CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI web sayfasından ( http://www.ceyhan.bel.tr/ ) duyurulacaktır.

2. Kura / Kelamlı mülakat Ceyhan Belediyesi encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

B) CEYHAN BELEDİYESİ KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT SÜRECİ SONUCUNDA KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN DOKÜMANLAR, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Müracaat Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Son bir ay içerisinde alınmış İsimli Sicil Evrakı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Dokümanı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Dokümanının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Evrakı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7. SGK’ den emeklilik yaşlılık aylığı almadığını gösterir doküman (e-Devlet çıktısı)

8. Müracaat yapacak adayların Kurum tarafından özel koşullarda belirtilen evrak ve sertifikaların M.E.B. yada Üniversitelerce onaylı ve E-Devlet üzerinden sorgulanabilir aslı yahut fotokopisi,

C) ATAMA SÜREÇLERİ CEYHAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ‘ NA ALINACAK ADAYLARDAN

1. Noter kurası/Sözlü Mülakat ile atanmaya hak kazananlar için yapılan evrak denetimi sonucunda noter kurası sonucuna nazaran işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen evrakları şahsen Ceyhan Belediye Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)‘ne teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Lakin fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan işçiler durumlarını resmi olarak belgelendirmek koşuluyla dokümanlarını noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kurallarını taşıdığı halde istenen evrakları mühleti içerisinde teslim etmeyen adaylar misyona başlatılmayacaktır.

3. Deneme müddeti 2 ay’dır, bu müddet içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

4. Doğum, hastalık vb. nedenlerle misyona başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde yasal mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde misyona başlamaları gerekmektedir.

5. Bu duyuru, bildirim mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

24/11/2023

Hülya ERDEM

Belediye Başkanı

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status