SAĞLIK PERSONELİ

Bursa Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak – Sağlık Personel Alım İlanları

Bursa Teknik Üniversitesi tarafından 29 Ocak 2024 Tarihli ve 32444 Sayılı Resmî Gazete’de Kontratlı İşçi alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda şu sözlere yer verildi;

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası kapsamında kontratlı işçi olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” ın ek 2 nci unsurunun (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel koşulları taşıyanlar ortasından 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle 4 (dört) adet kontratlı işçi alınacaktır.

Bursa Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

Bursa Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

3- MÜRACAATTA İSTENECEK BELGELER
3.1. Kontratlı işçi durumlarına müracaat edecek adaylardan istenilen evraklar;
– Kontratlı müracaat formu (şahsen yapılacak müracaat esnasında İşçi Daire Başkanlığınca verilecektir)
– 2022 KPSS sonuç dokümanı,
– 2 (iki) adet fotoğraf (bir adedi müracaat formuna yapıştırılacaktır)
– İsimli sicil evrakı, (e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)
– İlan tarihinden evvel alınmış olmak kaydıyla doküman yahut sertifikaların aslı yahut ıslak imzalı onaylı sureti,
– Askerlik durum evrakı (e-Devletten alınan kare kodlu dokümanlar kabul edilir.)
– Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)
– Diploma yahut mezuniyet evrakı, (e-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.) Atamalarda ıslak imzalı tasdikli sureti istenecektir.
4- GENEL ŞARTLAR
4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen kuralları taşımak mecburidir.
4.2. 2022 KPSS P3 ve 2022 KPSS P94 puanına sahip olmak.
4.3. “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın Tekrar İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin
(b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli işçinin, hizmet kontratı asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında tekrar istihdam edilemez.” kararına muhalif durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama etabında ilgili dokümanın ibrazı istenecektir.)
4.4. Adayların rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
4.5. Adayların açık öğretim ve ikinci öğretim hariç rastgele bir örgün öğretim kurumunda öğrenci olmaması gerekmektedir.
4.6. Adayların rastgele bir kamu kurum yahut kuruluşundan ihraç edilmemiş olması gerekmektedir.
4.7. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir evrak müracaat formuna eklenecektir.
4.8. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
4.9. *Destek çalışanı durumunda istihdam edilecek işçi kolay bakım ve tamirat, ısıtma, soğutma üzere iklimlendirme, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, sürücülük dışındaki dağıtım ve taşıma hizmetleri ile her türlü paklık hizmetlerini yürütecektir.
5- MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
5.1. Atanmaya hak kazanan adaylara ait asıl ve yedek listeleri ile istenen dokümanlar Üniversitemiz web (www.btu.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 29 Şubat 2024 tarihi mesai saati bitimine kadar istenen dokümanları, Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu müddet içerisinde evrakları teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedecektir. Genel ve özel kaideleri taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adayın yerleştirme süreci yapılacaktır.
5.2.İlan edilen kontratlı konum sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5.3. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı duruma yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.
5.4. Eksik evrak, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak sav edemeyecektir.
5.5. Gerçeğe karşıt doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu bireylere Üniversitemizce bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5.6. Müracaat yapan adaylara evrak iadesi yapılamayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup şahıslara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.
5.7. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.”

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Ayşe DOĞDU

Profesyonel SEO Uzmanı Sağlık Alanında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status