KAMU PERSONELİ ALIMI

Bartın Amasra Belediyesi zabıta memuru alım ilanı

Bartın İli Amasra Belediye Başkanlığı zabıta memuru alım ilanı

ZABITA MEMURU ALIMI İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kent

BARTIN

Semt-Mahalle

Amasra

İlan Türü

PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

18.12.2023

Başvuru Süresi

05/02/2024-09/02/2024 tarihleri içinde

Bartın İli Amasra Belediye Başkanlığından:

BİRİNCİ KEZ ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Bartın ili Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa doğal olarak olarak istihdam edilmek suretiyle; Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına bakılırsa aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan çeşidi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla belirtilen boş takımlara açıktan atama kanalıyla zabıta memuru alınacaktır.

S.No Kadro Ünvanı Kadro Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı1Zabıta Memuru GİH 91-İşletme, iktisat, maliye, emek harcama iktisadı ve sanayi ilgileri, siyaset bilimi, kamu idaresi, internasyonal bağlantılar, mahalli idareler lisans programlarının birinden mezun olmak.

-En azca (B) sınıfı şoför evrakına haiz olmak.

Erkek/ KadınP3602Zabıta MemuruGİH91

-Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

– YDS (İngilizce) imtihanında asgarî (E) düzeyinde puan almış olmak.

-En azca (B) sınıfı şoför evrakına haiz olmak.Erkek/ KadınP360

MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI:

Belediyemizin üstte belirtilen boş zabıta memuru takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması muhtaçlık duyulan genel ve özel kurallar aşağıda belirtilmiştir.

1 – MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI: İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı hususu ile 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel kaidelere haiz olmaları gerekmektedir.

• Türk vatandaşı olmak. • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

• Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yada daha çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı berbata kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten meydana gelen malvarlığı pahalarını aklama yada kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yada askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

• Misyonunu daima yapmasına mani olabilecek gövde ve akıl hastalığı yada bedensel pürüzü bulunmamak. • İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak.

2 – MÜRACAAT ÖZEL KURALLARI:

• İlan edilen zabıta memuru takımları için; mezun olunan okul prestiji ile tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak lisans 2022-KPSSP3 cinsinde Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından KPSS alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan çeşitlerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak.

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen koşulların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A unsurunda yer edinen özel kaidelere bakılırsa zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde asgarî 1.67 metre, hanımlarda asgarî 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogram’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)

• İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

• Tablonun kalite kısmında belirtilen unvan için İngilizce YDS’de en az (E) seviyesinde puan almış olmak yada buna denk kabul edilen ve internasyonal geçerliliği bulunan bir dokümana haiz olmak.

• 13/10/1983 tarihindeki ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun kalite kısmında belirtilen asgarî (B) sınıfı şoför dokümanına haiz olmak,

• Daha birincinin çalmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yada etik nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3- MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Müracaat esnasında; Müracaat formu Kurumumuzdan yada Belediyemizin www.amasra.bel.tr …

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status