AKADEMİK PERSONEL

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı

İLAN BİLGİLERİ

İlan Sahibi

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İlan Türü

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı Personel Alımı

Resmî Gazete Yayım Tarihi

26.12.2023

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemiz bilimsel niteliği olan ünitelerine 2547 sayılı Kanunun ilgili unsurları ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de piyasaya çıkan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sözlü ile Giriş Sınavlarına Ait Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmelik” kararları uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL KOŞULLAR:

1- 657 sayılı Kanunun 48. unsurunda belirtilen kuralları taşımak.

2- ALES’ten asgarî 70, Yükseköğretim Şurası tarafınca kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından asgarî 50 puan yada eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan dengi bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme kademelerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Öğretim vazifelisi grubuna başvuracak adaylarda asgarî tezli yüksek lisans derecesine haiz olmak yada lisans ve yüksek lisans derecesini bir arada veren programlardan mezun olmak kaidesi aranır.

4- Araştırma vazifelisi grubuna başvurabilmek için imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yada sanatta yeterlik eğitimi talebesi olmak koşulu aranır.

5- Ön kıymetlendirme ve kesin kıymetlendirme basamaklarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulu’nun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. İMTİHAN TAKVİMİ: İlan Yayım Tarihi : 26.12.2023 Müracaat Başlangıç Tarihi : 26.12.2023 Son Müracaat Tarihi : 09.01.2024 Ön Kıymetlendirme Sonucu Izahat Tarihi : 19.01.2024 Giriş sınavıı Tarihi : 23.01.2024 Son Kıymetlendirme Sonucu Izahat : 26.01.2024 Sonuçların İlan edileceği İnternet Sitesi : www.balikesir.edu.tr

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI MÜRACAATTA İSTENEN DOKÜMANLAR

1- Müracaat Formu

2- ALES Sonuç Evrakı (Sonuç Denetim Kodlu)

3- Yabancı Lisan Sonuç Evrakı

4- Özgeçmiş

5- Mezuniyet Evrakı ya da Diploma örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) (e-Devletten müracaat mühleti içinde alınan kare kodlu belge)

6- Lisans Transkripti (e-Devletten müracaat müddeti içinde alınan karekodlu belge)

7- Askerlik Durum Evrakı (Erkek Adaylar için)

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9- Fotoğraf (1 tane)

10- Kamuda çalışanlar için onaylı hizmet dokümanı, özelde çalışanlar için SGK dökümü yada onaylı döküm dokümanı

11- Başvurulan takımda isteniyor ise iş deneyimini gösterir onaylı belge/ iştirak belgesi/sertifika

12- Bilimsel Yayınlar (Varsa) MUAFİYET: Doktora yada tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve baytar hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, anılan yönetmeliğin 7 nci unsurunun dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki öğretim vazifelisi takımlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yada çalışmakta olanlarda merkezi imtihan koşulu aranmaz. AÇIKLAMALAR:

1- Adaylar son müracaat vakti mesai bitimine kadar bu ilanın ilgili fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine/Rektörlük takımı için İşçi Daire Başkanlığına şahsen yada posta tekniğiyle müracaat yapabileceklerdir. Müddeti içinde yapılamayan ya da tamamlanmamış evrak ile meydana getirilen müracaatlar ile web üstünden yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- Adaylar duyuru edilen takımlardan yalnız bir memur takımına başvurabilecektir. Birden fazla memur takımına başvuran adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Üniversitemiz imtihan takviminde mecburi hallerde değişim yapmak hakkını gizli meblağ. Üniversite web sayfasında meydana getirilen tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Bireylere ek olarak yazılı tebligat yapılmaz.

4- Yönetim uygun görmüş olduğu takdirde ilanın her evresi iptal edilebilir.

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı Koşulu

BİRİMİBÖLÜM/ANABİLİM DALIÜNVANADETKAD. DER.ALES PUANAÇIKLAMAFEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Böl. Botanik ABD Araştırma Görevlisi14SAYBiyoloji lisans mezunu olup Biyoloji alanında doktora yapıyor olmak. NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ Temel Eğitim Böl. Okul Öncesi Eğitimi ABD Araştırma Görevlisi14SÖZOkul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak. TURİZM FAKÜLTESİ Turizm Rehberliği Böl. Turizm Rehberliği ABD Araştırma Görevlisi1 Öğretim Elemanı Alım İlanı ile yapılacaktır.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status