BELEDİYE

Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı ve Başvuru Şartları

Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı şartları ve başvuru bilgilerine dair detaylar haberimizde.İlgili alım duyurusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesine KPSS 60 puan alan adaylar arasından memur alımı yapılacağı aktarıldı. Başvurular 12 Şubat itibarıyla başladı. Başvuru yapacak adayların genel ve özel şartları sağlaması gerekmektedir. Belediye personel alımlarından siemizi takip ederek haberdar olabilirsiniz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Şartları Ve Başvuru Bilgileri

Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Şartları

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Şartları

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak.

Antalya Büyükşehir Belediyesine Kpss 60 Puan Alan Adaylar Arasından Memur Alımı

MEMUR ALIMI İŞ BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 • İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, önlisans mezunları için 2022-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022-KPSS P3 puan türünde, Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Büyükşehir Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce veya Rusça YDS’den en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

MEMUR ALIMI BAŞVURUSU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında; Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.antalya.bel.tr internet adresi üzerinden temin edecektir. Elektronik ortamda doldurularak ıslak imza ile imzalanacak başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce veya Rusça YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir).

Memur Alımı Başvuru Tarihleri ve Yeri

Memur Alımı Başvuru Tarihleri Ve Yeri
Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvuruları için adaylar 12 Şubat-16 Şubat 2024 tarihleri arasında sağlık personeli gözetiminde boy kilo ölçümünü yapmak üzere Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/Antalya adresinde yeralan Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat edeceklerdir. Kamupersonel.com

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status