BELEDİYE

Antalya Büyükşehir Belediyesi 73 Memur Alımı Müracaatlarında Son Saatler – Belediye

Antalya Büyükşehir Belediyesi 73 Memur Alımı Müracaatlarında Son Saatler.

Antalya Büyükşehir Belediyesine KPSS 60 puanla memur alımı başvurularında sona gelindi.Başvurular bugün(16 Şubat) sona erecek. Müracaat yapacak adayların belirtilen müracaat kaidelerini dikkatle incelemesi gerekmektedir. İşte kaideler ve müracaat bilgileri…

Belediye işçi alımlarından anında haberdar olmak için sitemizi takip ediniz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Şartları

ANTALYA MEMUR ALIMI BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının üstte belirtilen boş zabıta memuru alımı için yapılacak müracaatlarda aranan genel ve özel kaideler aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı hususu ile 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir;

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,
 6. İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat kaidelerin taşımak.

BAŞVURU ÖZEL KOŞULLARI

 • İlan edilen unvan için mezun olunan okul prestijiyle tahsil kurallarını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak, önlisans mezunları için 2022-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022-KPSS P3 puan cinsinde, Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan cinslerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak,
 • Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen genel koşulların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A hususunda yer alan özel koşullara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri Büyükşehir Belediyemizce müracaat evrakları teslim alınmadan evvel yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı şoför evrakına sahip olmak.
 • Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce yahut Rusça YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak yahut buna denk kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan bir evraka sahip olmak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Kontenjan Dağılımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı
Image 52

ZABITA MEMUR ALIMI İŞ BAŞVURUSU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

Başvuru sırasında;

Başvuru formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin www.antalya.bel.tr internet adresi üzerinden temin edecektir. Elektronik ortamda doldurularak ıslak imza ile imzalanacak müracaat formuna aşağıdaki dokümanları ekleyeceklerdir:

 1. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 2. Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet evrakı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 3. Yabancı okul mezunları için denklik dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. Sürücü dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. KPSS sonuç dokümanının ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 6. Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce yahut Rusça YDS sonuç dokümanının doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı yahut buna denk kabul edilen ve memleketler arası geçerliliği bulunan bir dokümanın aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 8. Görevini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,
 9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 10. Hangi takıma müracaat edeceğine dair müracaat dilekçesi (Adaylar koşullarını sağladığı sadece bir takıma müracaat yapabileceklerdir).

Memur Alımı Müracaat Tarihleri ve Yeri

Antalya Büyükşehir Belediyesi memur alımı müracaatları için adaylar 12 Şubat-16 Şubat 2024 tarihleri ortasında sıhhat işçisi nezaretinde uzunluk kilo ölçümünü yapmak üzere Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunun Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ünitesine şahsen müracaat edeceklerdir.

Kamupersonel.com

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status