KAMU PERSONELİ ALIMI

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2 İşçi Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2 İşçi alacak Rektörlükten Duyuruldu;

4/D DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı ünitelerde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D hususu, 4857 sayılı İş Kanunu; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelik” kararları kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen halde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Şartları uyan adayların müracaatlarını, Ankara İş-Kur Vilayet Müdürlüğüne şahsen yahut www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Açıklama ve Koşullar:

a) Başvuracak adayların aşağıda belirtilen koşullar ile 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları kurallarını taşıyor olması ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

d) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak,

e) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak yahut tecilli olmak)

f) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,

g) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

h) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilmiş olmamak,

i) Mesleksel deneyimin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleksel deneyimin belirlenmesinde başvurulan mesleksel alanda toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet müddetleri dikkate alınacaktır.

j) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın ve daima emekçi alımının her evresinde iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

k) Müracaat yapacak çalışanın misyonunu yapmasına mani sıhhat meselesinin (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış yerlerde 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve vazifesi yapmaya pürüz olacak rastgele bir sıhhat sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.

Müracaat Hali, Yeri ve Tarihi:

a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…) (1) beş günlük müracaat mühleti tanınır.” Kararı uyarınca Müracaatlar Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesi üzerinden 11.12.2023 tarihinden itibaren 5 (beş) gün mühlet ile online olarak yapılacaktır.

b) Müracaatların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için müracaat listeleri İŞKUR tarafından Üniversitemize gönderilecektir.

c) İş-Kur’a online müracaatlar dışında Üniversitemize şahsen gelerek yahut kargo, posta ya da e-posta yolu vb. ile yapılan hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

d) Takım ve durumlardaki talepler Ankara İli seviyesinde karşılanacak olup, ilan tarihi prestijiyle Ankara’da ikamet edenlerin müracaatları dikkate alınacaktır.

e) Her aday, ilan edilen takımlardan sırf bir meslek koluna müracaat yapabilecektir.

Noter Kura Süreçleri:

f) Noter kura çekimi 26.12.2023 günü saat 14:00’da Üniversitemiz Esenboğa Yerleşkesi C Blok Konferans Salonunda yapılması planlanmış olup rastgele bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıyeten Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasından www.aybu.edu.tr duyurulacaktır.

g) Adaylar istemeleri halinde şahsen gelerek yahut üniversitemizin web sitesinde ilan edilecek linkteki kurumsal Youtube kanalı üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir.

h) Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.

i) Kura sonucu ve öbür her türlü duyurular belirlenen adaylar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi resmi web sayfasında (https://aybu.edu.tr/pdb) yayımlanacaktır. Ayrıyeten yazılı vb. tebligatta bulunulmayacaktır.

Sözlü Mülakat Süreçleri:

a) Belirlenen adaylar, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan koşulları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek tarihe kadar İmtihan Heyetlerine teslim edeceklerdir.

b) Evrak İnceleme Komitesi tarafından teslim edilen evraklar incelendikten sonra belirlenen kuralları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek en son listede yer alan adayların sözlü imtihan yeri ve tarihleri Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

c) Sözlü imtihan, adayların başvurdukları hizmet alanına ait mesleksel bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları mesleksel yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim seviyelerine uygun olarak yapılacaktır.

d) İmtihan Heyeti Lider ve üyelerinin başka farklı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle sözlü imtihan puanı belirlenecektir. Sözlü imtihanda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden pahalandırılacak, bu puan adayın atanmaya temel puanı ve muvaffakiyet sıralaması için kullanılacaktır.

e) Muvaffakiyet puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının birebir olması halinde imtihan konseyi yahut heyetlerince alınan diplomaları temel alınmak suretiyle daha üst tahsili bitirmiş olana, tahsil seviyelerinin de birebir olması halinde mezuniyet tarihi prestijiyle evvel mezun olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere muvaffakiyet sıralaması belirlenecektir.

f) İmtihan kurulunca, muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir.

g) Yapılan sözlü imtihan sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5) Evrak Teslimi:

* Sözlü imtihan için son listede yer alan adayların; hangi evrakları teslim edeceği, evrak teslim yeri, tarihleri ve başka bilgilendirme süreçleri https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından daha sonra ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6) Müracaatların Kıymetlendirilmesi, Sonuçları ve İşe Başlama:

a) Sözlü imtihan sonucunda misyona başlamaya hak kazanan asil ve yedek adayların sonuçları https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten bir tebligat yapılmayacaktır.

b) Atanma hakkı kazanan fakat işe başlamayanlar ile atanma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

c) Adaylar atanma sürecinde yapılacak her türlü sürece karşı mühleti içinde itiraz hakkına sahiptir.

d) Sonuçların Üniversitemizin web sayfasında ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde adaylar Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına şahsen yazılı olarak itirazda bulunabilecektir. Yapılan itirazlar 3 gün içerisinde Üniversitemizce pahalandırılacak olup itiraza ait kararlar Üniversitemizin web sayfası üzerinden ilan edilecektir. Ayrıyeten yazılı vb. tebligat bulunulmayacaktır.

e) Müracaat sonunda gerçeğe karşıt doküman ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal süreç yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine rastgele bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

f) İmtihanda muvaffakiyet göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle misyona başlamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize başvurmaları halinde öteki atama kurallarını taşıma kaydı ile vazifeye başlamalarına mahzur durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içinde vazifeye başlamaları sağlanacaktır.

g) Deneme müddeti 2 (iki) ay olup, bu müddet içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Çiğdem IŞIK

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status