GÜNCEL

Anadolu Sağlık-Sen: “Sağlık Bakanlığı Sistemi Revize Edilerek İyileştirilmelidir” – Sağlık

Anadolu Sağlık-Sen Genel Lideri Necip Taşkın, Meclis’te kabul edilen Sağlık Alanında Düzenlemeler Getiren Kanun teklifine ait değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Şubat 2024 tarihinde TBMM’de kabul edilen Sağlık Alanında Düzenlemeler Getiren Kanun teklifinin yasalaştığını müjdeleyerek, “sosyal ve ekonomik dönüşümün, süratle gelişen teknolojinin, daima değişen ve artan gereksinim ve taleplerin, her sistemin daima olarak revizyonunu ve güzelleştirilmesini gerekli kılmakta” olduğuna dair açıklamasının yanlışsız bir yaklaşım olmakla birlikte, teorik olarak söz edilen ve sürece ait sistemin revizyonu ve güzelleştirilmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığının çizdiği çerçeveye uyup uymadığına bakmak gerektiğini söz eden Necip Taşkın, getirilen maddedeki birtakım düzenlemelerin sağlık meslek mensuplarının muhtaçlıklarını, taleplerini karşılayıp karşılamadığına bakılmadığını belirterek şu açıklamayı kaydetti;

“Sayın Bakan, sosyal ve ekonomik dönüşümün, süratle gelişen teknolojinin, daima değişen ve artan gereksinim ve taleplerin, her sistemin daima olarak revizyonunu ve güzelleştirilmesini gerekli kılmakta olduğuna dair bilgi veriyor. Biz de buna motamot katılıyoruz, lakin teorik olarak tabir edilen ve sürece ait sistemin revizyonu ve güzelleştirilmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı kendi çizdiği çerçeveye uyuyor mu?

Sosyal ve ekonomik dönüşümün, değişen ve artan muhtaçlık ve taleplerin ve sistemin revizyonu ve güzelleştirilmesi için yapılması gerekenler;

Sayın Bakan’ın, sabit fiyatların emekliliğe yansıtılmasını, ASM ünitelerinin kamu tarafından yapılarak kiradan kurtarılmasını, nöbet fiyatlarının artırılması, sağlık çalışanlarının taban fiyatının pratisyen tabip taban fiyatına çıkarılmasını, yani 0.32’den 0.64’e çıkarılması üzere TBMM’de “yapmayı kelam verip yapamadık” dediği bahisleri TBMM’de kabul edilen Sağlık Alanında Düzenlemeler Getiren Kanun teklifine neden eklenmediğini sormak istiyoruz.

Sosyal ve ekonomik dönüşüm, sağlık teşkilatlarında çalışan her takımdaki çalışana verilen giysi kuşam yardımının ve bilhassa sağlık meslek mensuplarının hami giysilerinin alınabileceği ölçüye çıkarılmasını gerektirir.

Sağlık meslek mensuplarının uzun ve yorucu mesaisi nedeniyle bedenen ve ruhen yıprandığı dikkate alınarak çalışanların sıhhatinin korunmasına yönelik önlemlerin alınmasını gerektirir. Gündüz ve gece mesai fiyatlarının birbirinden farklı olması gerekirken bunun hiç dikkate alınmaması Sayın Bakanın sözleriyle çelişmektedir. Sağlık teşkilatlarında çalışanların maaşları yoksulluk sonunun üstünde olmalıdır.

Çalışanlara yapılan ödemeler tek kalem olarak maaşa yansıtılmalıdır. 12 bin TL seyyanen artırım kök maaşa yansıtılması gerekir. Nöbet fiyatları günün şartlarına nazaran revize edilmelidir. Sağlık teşkilatlarında çalışanların mobbinge karşı korunması gayesiyle kuruluşlarda “Mobbing ve Tacize Karşı Koruma Etik Kurulu” oluşturulmalıdır. 3.600 ek göstergeden ayırt edilmeksizin tüm memurlar yararlandırılmalıdır.

YHS’nin fonksiyonunun kalmadığı dikkate alınarak bu takımda çalışanlar eğitim durumlarına nazaran memur takımına geçirilmelidir. Sağlık çalışanlarının yıpranmalarına karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Sağlık teşkilatlarında çalışanlar, takım ayrımı yapılmadan 4 yıla 1 yıl olarak yıpranmadan yararlandırılmalıdır. Sözleşmeli idarecilik sisteminin sağlık teşkilatlarında hizmetin sunumunu ve personeli olumsuz etkilediği bilindiği halde revize edilmemesi, bu sistem üzerinde güzelleştirmeye gidilmemesi büyük bir eksikliktir.

Sağlık çalışanlarının gereksinim ve talepleri günümüz çağına nazaran değişmektedir.

Bilgi, bağlantı ve teknoloji çağı olarak sağlık teşkilatlarının ve çalışanlarının muhtaçlık ve talepleri de çağa nazaran değişmektedir. Çalışanların sosyal ve ekonomik muhtaçlıkları değişmekte, artan muhtaçlıkları karşılayabilmek zorlaşırken, fiyatları erimektedir. Sayın Bakanın söz ettiği üzere her sistemin revizyonu ve uygunlaştırılması gerekirken maalesef sağlık sistemi içerisinde revize edilmesi ve güzelleştirilmesi gereken mevzulara dokunulmamakta, çalışanların talep ve istekleri ötelenmektedir.

Yukarıda tabir etmeye çalıştığımız bilgilerin ışığında, sağlık teşkilatlarının sıkıntıları, çalışanların artan gereksinim ve talepleri, sosyal ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak gelişen gereksinimlerin temin edilememesi, hepsi birer sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların hiçbiri yapılmadan, teorik olarak söz edilen ve sürece ait sistemin revizyonu ve güzelleştirilmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığının çizdiği çerçeveye uymadığını sağlık çalışanlarının dikkatine sunmak istiyoruz.

Sınır ötesi süreksiz görevlendirmelerde doktorların mali ve sosyal hakları korunmalıdır.

Sınır ötesi görevlendirmeler de uzmanlık ve hizmet puanı temel alınmalıdır. Hudut ötesi görevlendirilen Tabiplerin özlük ve mali hakları düzenlenmelidir: Hem maaşları hem de harcırahları yurtdışı görevlendirme üzerinden yapılmalıdır. Hudut ötesi görevlendirilen tabiplerin, bölgenin koşulları dikkate alınarak fiili hizmet puanları da buna nazaran hesaplanmalıdır. Sistemin revize edilerek iyileştirilmesinden kelam edebilmek için üstte kelamını ettiğimiz bahislerin öncelikli olarak çözümlenmesi gerekmektedir.”

Ayşe DOĞDU

Profesyonel SEO Uzmanı Sağlık Alanında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status