AKADEMİK PERSONEL

Aksaray Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

Aksaray Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Kent AKSARAY

İlan Türü PERSONEL ALIMI

Resmî Gazete Yayım Tarihi 22.12.2023

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ – ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Imtihan ile Giriş Imtihanlarına Ait Yöntem ve Temeller Hakkında Yönetmelik kararları çerçevesinde; Üniversitemizin aşağıda yer edinen ünitelerine 2547 sayılı Kanun’un 31. unsuru uyarınca Öğretim Vazifelisi, 2547 sayılı Kanun’un 50/d hususu uyarınca Araştırma Vazifelisi alınacaktır.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ GENEL VE ÖZEL KOŞULLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. hususunda belirtilen kuralları taşımak, ALES’ten asgarî 70, Yükseköğretim Şurası tarafınca kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yada eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan dengi bir puan almış olmak gerekir. Merkezi imtihan muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön kıymetlendirme ve kesin kıymetlendirme evrelerinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2) Ön kıymetlendirme ve sonuncu kıymetlendirme evrelerinde lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Heyeti kararıyla belirlenir.

3) Öğretim vazifelisi grubuna başvuracak adaylarda asgarî tezli yüksek lisans derecesine haiz olmak yada lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak kaidesi aranır.

4) Araştırma vazifelisi takımına başvurabilmek için giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma vazifelisi takımlarına müracaatlarda tezli yüksek lisans, doktora yada sanatta yeterlik eğitimi talebesi olmak kaidesi aranır.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM MUAFİYET

Doktora yada tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve baytar hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Heyeti tarafınca belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı takımlarında çalışmış yada çalışmakta olanlarda merkezi imtihan kuralı aranmaz. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. hususunun dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim vazifelisi takımları haricindeki öğretim elemanı takımlarına yapılacak müracaatlarda yabancı lisan kuralı aranmaz.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜRACAATTA İSTENİLEN EVRAKLAR

1) Başvurulan ilanın sıra numarası, unvan, ünite, kısım, program/anabilim kolu ile kontakt bilgilerinin eksiksiz biçimde belirtildiği bir dilekçe,

2) Özgeçmiş,

3) ALES sonuç evrakı,

4) Yükseköğretim Heyeti tarafınca kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanı yada eşdeğerliği kabul edilen bir imtihana ilişik sonuç evrakı,

5) Lisans mezuniyet evrakı yada süreksiz mezuniyet evrakı,

6) Lisans transkript evrakı,

7) Lisansüstü talebe evrakı ve transkript evrakı,

8) Tezli yüksek lisans mezuniyet evrakı yada süreksiz mezuniyet dokümanı,

9) Hizmet/Tecrübe istenilen ilanlarda; hizmetin yerine getirilmiş olduğu kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet dokümanı ve onaylı bir yazı ve SGK pirim ödeme gün sayısını gösterir evrak,

10) İlan özel koşulunda sertifika/belge istenmiş ise bu doküman ve/yada sertifikalar,

11) Hala bir kamu kurumunda çalışan yada daha birincinin çalışmış adaylardan hizmet evrakı.

12) Son altı ay içinde çekilmiş 1 (bir) tane vesikalık fotoğraf,

13) Nüfus cüzdan fotokopisi

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM DİĞER KONULAR

1) Adayların tek bir takım ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla memur takımına başvuran adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) ALES puanının geçerlilik mühleti açıklanmış olduğu tarihinden itibaren beş (5) yıldır.

3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Heyetçe denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4) Araştırma vazifelisi takımlarına başvuran adayların ibraz etmiş olduğu lisansüstü eğitim evraklarında Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen azami tahsil müddetlerini aşmamış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. Lisansüstü Eğitim basamağında kayıt dondurma süreci yapmış olup aksiyonsuz talebe görünenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

5) Üniversitemiz imtihan takviminde mecburi hallerde değişim yapma ve İlanın her basamağını iptal etme hakkını gizli meblağ. Üniversite web sayfasından (http://www.aksaray.edu.tr/) meydana getirilen tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Bireylere ek olarak yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status