SAĞLIK PERSONELİ

Aksaray Üniversitesi Kontratlı Sıhhat İşçisi Alacak – Sıhhat İşçi Alım İlanları

Aksaray Üniversitesi tarafından 19 Şubat 2024 Tarihli ve 32465 Sayılı Resmî Gazete’de Kontratlı Sıhhat Çalışanı alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda şu tabirlere yer verildi;

Aksaray Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı

“Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”da yer alan Ek 2 nci hususun (b) fıkrası yeterince “Yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmaksızın, Kamu İşçisi Seçme İmtihanı (KPSS) (B) kümesi puan sıralaması temel alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen konumlara kontratlı işçi alınacaktır.

Aksaray Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Aksaray Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İLANI BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK KURALLAR:

İlan edilen durumlara başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel koşullar ile üstteki tabloda “Aranılan Şartlar” kısmındaki özel kaideler aranacaktır.

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen;

– Türk Vatandaşı olmak

– Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

– Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,

– 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sıhhat konseyi raporu istenilecektir.) kuralları sağlamak,

2. 2022 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş ve geçerli bir puan almış olmak, (Lisans seviyesi için KPSSP3, ön lisans seviyesi için KPSSP93 ve ortaöğretim seviyesi için KPSSP94 puanı temel alınacaktır.)

3. Tercih edilecek durumun karşısında yer alan koşulları ilanın birinci müracaat tarihi prestijiyle taşıyor olmak,

4. Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5. Kamu misyonundan çıkarılmamış olmak,

6. Başvuracak adayların durumları itibariyle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususunun “Bu halde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içerisinde Bakanlar Konseyi Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olmak,

7. Gerçeğe alışılmamış doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

8. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.

BAŞVURU VAKTİ, YERİ ve HALİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi : 19/02/2024

Başvuru Bitiş : 05/03/2024

Adaylar müracaatlarını ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde müracaat formu ve istenilen evraklarla birlikte Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır. (Belgegeçer, posta vb. ile yapılacak müracaatlar sürece alınmayacaktır.)

Adaylar ilan edilen durumlardan sadece birine müracaat yapabilecektir.

Süresi içerisinde yapılmayan, eksik evrak ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları ile birden fazla konuma müracaat yapan adayların tüm müracaatları geçersiz sayılacaktır.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURUDA İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

1. Müracaat Formu. (www.aksaray.edu.tr sayfasından temin edilecektir. Müracaat formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır.)

2. 2022 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanı (KPSS) (B) kümesi imtihan sonuç dokümanı.

3. Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Dokümanının aslı yahut onaylı sureti (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu doküman de kabul edilecektir.)

4. Nitelik alanında istenen sertifikalar aslı yahut onaylı sureti (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu doküman de kabul edilecektir.)

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

– 2022 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınarak belirlenen kontrat yapmaya hak kazanan adayların isim listesi son müracaat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.aksaray.edu.tr adresinde ilan edilecektir. İlanda atanmaya hak kazanan adaylardan talep edilecek evraklar ve bu dokümanları teslim etme mühleti tıpkı kontaklar üzerinden yayınlanacaktır. KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi evvel olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

– İlan edilen takımın 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat ettiği yahut adayın kuralları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

– İlan edilen durumlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe muhalif doküman verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen kurallardan rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların mukaveleleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal süreç yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

– Kontrat imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Kararları mucibince Arşiv Araştırması yaptırılacak olup sonucu olumlu olan adaylarla mukavele yapılacaktır.

– Kontrat yapmaya hak kazanan adaylar kontratta belirtilen misyon yerinde ikamet etmek zorundadır.

– Üniversitemiz müracaat takviminde mecburî hallerde değişiklik yapma hakkını gizli meblağ ve ilanın her basamağını iptal edebilir. İlanda bulunmayan kararlar için ilgili mevzuat kararları uygulanır.

– Alım sürecine ait tüm duyurular Üniversitemizin www.aksaray.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlanlar bildirim mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.”

Kamupersonel.com

Ayşe DOĞDU

Profesyonel SEO Uzmanı Sağlık Alanında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status