BELEDİYE

Adana İli Karaisalı Belediye Başkanlığı Sözleşmeli personel alım ilanı

Adana İli Karaisalı Belediye Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı kurumumuz bünyesinde görevlendirilmek suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. hususunun (B) unsuruna bakılırsa görevlendirilmek suretiyle, KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle kontratlı işçi alımı yapılacaktır.

Adana İli Karaisalı Belediye Başkanlığı sözleşmeli personel alım ilanı Başvurusu;

KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ADANA

Semt-Mahalle

Karaisalı

İlan Türü

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Resmî Gazete Yayım Tarihi

21.12.2023

Adana İli Karaisalı Belediye Başkanlığından BİRİNCİ KEZ ATANMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Adana ili Karaisalı Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu hususu ile Mahalli Yönetimlere Birinci Sefer Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği kararlarına bakılırsa aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan tipi, KPSS taban puanı ve öteki kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş konumlara tam vakitli kontratlı işçi alınacaktır.

SIRA NOPOZİSYON ÜNVANIHİZMET SINIFIPOZİSYON DERECESİPOZİSYON ADEDİNİTELİĞİCİNSİYETİKPSS PUAN TÜRÜKPSS TABAN PUANI1TeknikerTH81

  • Harita ve Kadastro Ön lisans programından mezun olmak.
  • En azca (B) sınıfı şoför dokümanına haiz olmak.

Erkek/ KadınP93En azca 55 puan almak2Sosyal ÇalışmacıSH71

  • Lisans seviyesinde eğitim veren fakültelerin toplumsal hizmet yada toplumsal hizmetler kısımlarının birinden mezun olmak.
  • En azca (B) sınıfı şoför evrakına haiz olmak.

Erkek/ KadınP3En azca 75 puan almak

Adana İli Karaisalı Belediye Başkanlığı Sözleşmeli personel alım ilanı Detayları;

Belediyemizin boş bulunan konumları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereksinim duyulan genel ve özel kaideler alttadır.

KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI:

İlan edilen konuma atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı unsuru ile 48 inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel koşullara haiz olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yada daha çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimatı berbata kullanma, hileli batkı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden meydana gelen malvarlığı pahalarını aklama yada kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak yada askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yada yedek sınıfa geçirilmiş olmak. e) Misyonunu daima yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yada bedensel manisi bulunmamak.

f) İlan edilen durum için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI MÜRACAAT ÖZEL KOŞULLARI:

a) İlan edilen durumlar için mezun olunan okul prestiji ile tahsil koşulunu taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2022 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan çeşitlerinden, belirtilen minimum KPSS puanını almış olmak.

b) 13/10/1983 tarihindeki ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en azca (B) sınıfı şoför dokümanına haiz olmak,

c) Daha birincinin çalmış olduğu kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yada etik nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. KARAİSALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜRACAATI ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN DOKÜMANLAR:

Müracaat esnasında; İmtihana girmek isteyen adaylar, Kurumumuzdan yada Belediyemizin https://karaisali.bel.tr/ resmi web adresinden temin edecekleri müracaat formuna aşağıdaki evrakları ekleyeceklerdir.

a) Nüfus cüzdanı yada kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce onay edilebilir),

b) Diploma yada mezuniyet dokümanının aslı yada noter onaylı örneği yada e-Devlet üstünden alınacak barkotlu mezuniyet evrakı (Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri Belediyemizce onay edilebilir),

c) Şoför dokümanının aslı yada noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce onay edilebilir),

d) Yabancı okul mezunları için Denklik Evrakının aslı yada noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri Belediyemizce onay edilebilir.)

e) KPSS sonuç evrakının ÖSYM internet adresinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Vazifesini daima olarak hayata geçirmeye mahzur bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) 2 tane biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak). Belirtilen müracaat tarihlerinde elektronik ortamda yada posta yoluyla meydana getirilen müracaatlarda fotokopisi gönderilen dokümanların aslının imtihan geçmişine kadar Belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce onay edilebilir)

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status