MEVZUAT HABERİ

657 Sayılı Kanun Kapsamında Memurların Çekilme Hakları ve İstifa Kuralları

657 Sayılı Kanun Kapsamında Memurların Çekilme Hakları ve İstifa Kuralları Nasıl;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, devlet memurların çekilme hakları istifa ve bu süreçte izlemeleri gereken yasal prosedürleri belirler. Kanunun 20. maddesi, devlet memurlarının belirli şartlar altında görevlerinden ayrılma haklarına sahip olduğunu vurgular. İstifa sürecinin nasıl işleyeceği ise 94 ve 96. maddelerde detaylandırılmıştır. İstifa işlemleri için öncelikle yazılı bir başvurunun yapılması gerekmektedir. Memurun yerine yeni bir atama yapılana kadar veya istifa talebinin resmi olarak kabul edilmesine kadar göreve devam etmesi zorunludur. Eğer yerine atanan kişi bir ay içerisinde göreve başlamazsa, memur amirine durumu bildirerek görevden ayrılabilir. Ancak, olağanüstü durumlar söz konusu ise bekleme süresine gerek kalmadan istifa işlemi gerçekleştirilebilir.

Usule Uygun ve Uygun Olmayan Çekilme Halleri

Usule uygun çekilme, yukarıda belirtilen koşulların eksiksiz yerine getirilmesiyle gerçekleşir. Memurların çekilme hakları ve istifa Usule aykırı çekilme ise, görevden izinsiz ve mazeretsiz olarak 10 gün boyunca uzak kalınması, devir ve teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ya da olağanüstü durumlar haricinde görevin aniden bırakılması şeklinde gerçekleşir. Usule uygun çekilmiş memurlar, altı ay sonra yeniden devlet memurluğuna atanabilirken, usule aykırı çekilmiş olanlar için bu süre bir yıldır. Devir ve teslim yükümlülüklerine uymayanlar için ise üç yıl beklemeleri gerekir. Ancak, savaş veya olağanüstü hallerde istifa edenlerin yeniden atanması mümkün değildir.

Seçimlerde Memurların Çekilme Hakları ve İstifası;

Önemli bir nokta, seçimlerde aday olmak için yapılan zorunlu istifaların, genel istifa sayısına dahil edilmemesidir. Bu tür istifalar, anayasal bir gereklilik olduğu için ayrı bir kategoriye girer ve yeniden atama sürecinde farklı değerlendirilir.

İstisnai Memurların Çekilme Hakları ve İstifası Nasıl;

İstisnai durumlar arasında, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalar bulunur. Bu atamalar, 657 sayılı Kanunun 59. maddesi uyarınca, genel atama ve sınav şartlarına tabi olmaksızın gerçekleştirilebilir. Ayrıca, memuriyet dışı kamu görevlerine atama süreci de 92. madde kapsamındaki istifa sınırlamasından etkilenmez. Bu, istifa eden bir memurun kamu sektöründe farklı bir pozisyona geçiş yapabilmesinin yolunu açar.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status