MEVZUAT HABERİ

2024 Yılı Yatırım Programı Yayımlandı – Mevzuat

2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8082)

2024 Yılı Yatırım Programı Yayımlandı Detaylar;

2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı 15.01.2024 tarihli ve 32430 birinci yinelenmiş sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 2024 Yılı Yatırım Programında merkezi idare bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve toplumsal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer almaktadır. Mahalli yönetimlerin ise sırf dış kredi ile finanse edilen projelerine programda yer verilmektedir.

2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında 12. Kalkınma Planında yer alan temel siyasetler ve gayeler ile 2024-2026 devri Orta Vadeli Programda yer alan siyaset, öncelik ve bütçe büyüklükleri dikkate alınmıştır.

Yatırım Programındaki projelerin belirlenmesinde azami oranda seçici olunarak, 12. Kalkınma Planında öngörülen projeler, zelzele riski nedeniyle başlanması zaruret arz eden projeler ile toplumsal ve ekonomik tesiri güçlü olup acilen iktisada kazandırılması gereken projeler önceliklendirilmiştir.

– 2024 yılında Yatırım Programında yer alan 3.799 adedi ana proje olmak üzere 12.041 adet projeye toplam 1.006,9 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir.

2024 yılı Yatırım Programında kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam fiyatı yaklaşık 7,3 trilyon TL olup kelam konusu projelere tahsis edilen toplam ödenek ölçüsü 1.006,9 milyar TL’dir.

Program kapsamında 2024 yılında 3.799 adedi ana proje olmak üzere toplam 12.041 adet proje yürütülmesi öngörülmektedir.

2023 yılında 4.704 adet proje tamamlanmış olup 2024 Yılı Yatırım Programına 4.108 adet yeni proje dahil edilmiştir. Bu projelerin 980 adedi çok yıllık, 3.128 adedi ise bir yıl içerisinde tamamlanacak projelerdir.

2024 yılında Yatırım Programı kapsamında öngörülen 1.006,9 milyar TL’lik yatırımın yüzde 71,5’inin merkezi idare bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 27’sinin KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 1,5’inin ise döner sermayeli kuruluşlar ve toplumsal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlanmıştır.

2024 Yılı Yatırım Programında zelzele önlemlerine yönelik olarak toplam 510 milyar TL fiyatında projeye yer verilmiştir. Bu projeler kapsamındaki 2024 yılı ödeneklerinin yaklaşık yüzde 28’i eğitim kesimine, yüzde 23’ü sıhhat bölümüne, yüzde 13’ü ulaştırma-haberleşme kesimine ayrılmıştır. Ayrıyeten sarsıntı projelerine ayrılan kelam konusu ödeneklerin yanı sıra bütçede cari transferler altında yürütülen yatırım nitelikli harcamalar ile cari nitelikli öteki harcamalar dikkate alındığında sarsıntı önlemlerine yönelik olarak merkezi idare bütçesinden tahsis edilen toplam ödenek fiyatı 1.028 milyar TL’ye erişmektedir.

– Yatırım Programında ödenek meblağı prestijiyle en yüksek hisseleri yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme kesimi ve yüzde 15 ile eğitim dalı yatırımları almıştır.

2024 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki 1.006,9 milyar TL’lik yatırım ödeneğinden en yüksek hissesi yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme bölümü yatırımları almıştır. 2024 yılında ulaştırma bölümü yatırımları için yüzde 162 artışla 319 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Bilhassa demiryolu yük ve yolcu nakliyatının geliştirilmesi emeli doğrultusunda Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu projesine 27,5 milyar TL, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu projesine, 16,3 milyar TL, Halkalı-Kapıkule Süratli Tren projesine 14,2 milyar TL ödenek sağlanmıştır.

Ulaştırma-haberleşme bölümünü yüzde 15’lik hisse ile eğitim kesimi takip etmektedir. Eğitim dalı yatırımları için 2024 yılında yüzde 147 artışla 150,8 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Tüm bireylerin kapsayıcılık prensibi temelinde nitelikli bir eğitime ve hayat uzunluğu öğrenme imkânlarına eşit kaidelerde erişimi sağlanarak akademik, toplumsal ve mesleksel hünerlerinin milletlerarası standartlara uygun bir formda geliştirilmesi, analitik düşünme, finansal okuryazarlık, işbirlikçi çalışma ve liderlik alanlarında yetkinlik sahibi olmalarının sağlanması, ulusal, manevi, ahlaki, insani ve toplumsal pahaları içselleştirmiş, ilişkin olduğu aile ve topluma karşı sorumluluk sahibi olarak yetişmeleri hedefiyle temel eğitime 99,5 milyar TL ödenek ayrılmıştır.

Yatırım ödeneklerinde yüzde 10,5 hisseye sahip olan madencilik kesimine 2024 yılında yüzde 34 artışla 106 milyar TL, yüzde 7,5 hisseye sahip olan güç kesimine ise yüzde 70 artışla 75,7 milyar TL ödenek ayrılmış olup kelam konusu kesimlerde proje bazında değerli gelişmelerin kaydedilmesi beklenmektedir. Karadeniz’deki 710 milyar m3’lük doğal gazın üretilmesine ve sahanın üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak yürütülen Sakarya Doğal Gaz Alanı Geliştirme Projesi’nde çalışmalara süratle devam edilmekte olup projeye 46 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Güçte dışa bağımlılığımızın azaltılması hedefiyle yürütülen başka doğal gaz ve petrol arama ve üretim faaliyetleri için ise 53,8 milyar TL ödenek ayrılmıştır.

Yatırım ödeneklerinden yüzde 10’luk hisse alan tarım dalına 2024 yılında yüzde 132 artışla toplam 101 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Ziraî sulama yatırımları kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 51 milyar TL ödenekle yaklaşık 130 bin hektar alanın sulamaya açılması planlanmaktadır. Ayrıyeten taşkın müdafaa projelerine de 22,9 milyar TL ödenek ayrılmıştır. Öbür taraftan, orman yangınlarıyla uğraş kapsamında Orman Genel Müdürlüğü hava taşıt filosuna 2024 yılında 4 adet küçük yangın tanker uçağı ile 1 adet yangın söndürme helikopteri katılacaktır.

Sağlık dalının 2024 yılı yatırımlarından aldığı hisse yüzde 9,4 olarak gerçekleşmiştir. Fiziki altyapıda, hizmete erişimde ve hizmet kalitesinde sağlanan ilerlemenin daha da geliştirilmesi ve bölgesel farklılıkların azaltılması maksadıyla Sıhhat Bakanlığına yüzde 152 artışla tahsis edilen 82,7 milyar TL ile 2024 yılında 16.822 yatak ve 486 ünit hizmete alınacaktır. 19.250 yatak kapasiteli 17 adet kent hastanesinin üretimine devam edilecek olup bu hastanelerden 6.450 yatak kapasiteli 6 adet proje tamamlanarak hizmete alınacaktır.

Yatırımcı ve girişimcilere daha fazla yatırım yeri oluşturmak, üretim ve istihdamı artırmak emeliyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına imalat sanayii dalında yüzde 156 artışla 15,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu kapsamda, zelzele bölgesindeki sanayi işyerlerinin imali için 5 milyar TL, organize sanayi bölgesi projeleri için 5,3 milyar TL, küçük sanayi sitesi projeleri için ise 2,8 milyar TL ödenek sağlanmıştır.

Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak TÜBİTAK TARAL üzere araştırma takviye programları, üniversiteler ile kamu kurumlarında araştırma altyapısı projeleri ve Araştırma Üniversiteleri Takviye Programı kapsamında tahsis edilen yatırım bütçesinde yüzde 120 artış sağlanarak 21,8 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir.

Ayrıca yükseköğretimde kalitenin artırılması, fiziki imkânların geliştirilmesi, sıhhat altyapısının uygunlaştırılması ve araştırma altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak üniversitelere 2024 yılında yüzde 109 artışla 35,5 milyar TL yatırım ödeneği sağlanmıştır.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status