MEVZUAT HABERİ

2024 Yılı Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı – Mevzuat

2024 YILINDA EK MALİ TABLO DÜZENLEME SINIRI DETAYI

2023 yılı faal toplamı 133,187,700 TL yahut net satışlar toplamı 295,970,000 TL’yi aşan mükelleflerin 2024 yılında verecekleri yıllık gelir yahut kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Bildirilerine nazaran ek mali tablolardan yalnızca kar dağıtım tablosunun eklenmesi kafidir.

18/09/1994 tarihli ve 22055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Bildirimi (MSUGT) ile ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan işletmelerin belirlenmesinde etkin toplamı ve net satışların toplamı ölçütü getirilmişti.

Bu karar uyarınca, etkin toplamı yahut net satışları toplamı muhakkak bir meblağı aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundaydılar.

28/04/1998 tarihli ve 23326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Sıra MSUGT’de, ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükelleflerin 1998 yılından itibaren verecekleri yıllık gelir yahut kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan yalnızca “Kar Dağıtım Tablosu”nu eklemelerinin kâfi bulunduğu belirtilmiştir.

Daha sonra 19/12/2000 tarihli ve 24265 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 10 Sıra No’lu MSUGT’de; bildirimde yer alan nakdî hadlerin, takip eden yıllarda Bakanlıklarınca ayrıyeten bir belirleme yapılmadığı takdirde, her yıl bir evvelki yıl için Vergi Adap Kanunu kararları uyarınca tespit edilen tekrar değerleme oranında artırılarak uygulanacağı; bu biçimde yapılacak hesaplamada 50 lira ve daha düşük olan meblağlar dikkate alınmayacağı, 50 liradan fazla olan fiyatların ise 100 liraya yükseltileceği belirtilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 554 seri No.lu Vergi Yordam Kanunu Genel Tebliği’nde, yine değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.

Bu düzenlemelere nazaran 2024 yılında ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler ile temel ve ek mali tablolar aşağıdaki üzeredir.

I-) 2024 YILINDA EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEFLER

Yukarıda açıklanan düzenlemeler uyarınca 2023 yılı etkin toplamı 133,187,700 TL yahut net satışlar toplamı 295,970,000 TL’yi aşan mükelleflerin, 2024 yılında verecekleri yıllık gelir yahut kurumlar vergisi beyannamelerine temel mali tabloların yanı sıra ek mali tabloları da eklemeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda, ek mali tablolardan yalnızca kar dağıtım tablosunun eklenmesi kafidir.

II-) MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE NAZARAN TEMEL MALİ TABLOLAR İLE EK MALİ TABLOLAR

1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine nazaran Temel Mali Tablolar ile Ek Mali Tablolar aşağıdaki üzeredir.

1. Bilanço

2. Gelir Tablosu

3. Satışların Maliyeti Tablosu

4. Fon Akım Tabloları

5. Nakit Akım Tablosu

6. Kâr Dağıtım Tablosu

7. Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

Bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tabloları, öbürleri ise ek mali tabloları oluşturmaktadır.

III-) CEZA UYGULAMASI

Vergi Tarz Kanunu’nun 353/6’ncı unsuruna nazaran, Kanuna nazaran belirlenen muhasebe standartlarına, tek nizam hesap planına ve mali tablolara ait yol ve asıllar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ait kural ve standartlara uymayanlara 556 Sıra No.lu Vergi Metot Kanunu Genel Tebliğine nazaran 2024 yılı için 40.000 TL özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Diğer taraftan Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen muhakkak hal ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan başka düzenlemelere ait kararlara uyulmamış olması Vergi Yordam Kanunun 352/ II-7 bendi kararına nazaran ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesini de
gerektirmektedir.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status