MEMUR ALIMI

2024 Sağlık Bakanlığı Personel Alımı! 17 Memur Alınıyor

Son dakika Resmi Gazetede Sağlık Bakanlığı Personel Alımı ilanı yayımlandı. 17 memur alımı Yapılan açıklamaya göre T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek Müfettiş Yardımcısı unvanında 17 memur alımı yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı İlanı

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
İktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans düzeyindeki öğretim kurumlarından mezun olmak.

Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak).

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla; KPSSP48 puan türünden en az 80 puan almış olmak.

Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

Adli sicili yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Belgeleri

Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı İş Başvurusu

Adaylar, 18 Aralık 2023 günü saat 00.01’de başlayarak, 28 Aralık 2023 günü saat 23.59’a kadar başvurularını elektronik ortamda yapacaklar.

Başvurular e-Devlet – Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı adresinden online olarak yapılacak.

Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav Bilgisi

Sınav iki aşamalı ve sözlü olarak, 28 Ocak – 09 Şubat 2024 günlerinde, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No: 9 Çankaya / Ankara adresinde yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı sınavı konuları aşağıdadır:

Hukuk alanında; Anayasa hukuku (genel esaslar), İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat, Ceza hukuku (genel esaslar ve memur suçları), Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar), Borçlar hukuku (genel esaslar), Ticaret hukuku (genel esaslar), Ceza muhakemesi hukuku (genel esaslar) konuları yer alıyor. (kamupersonel.com)

İktisat alanında; İktisat teorisi (mikro iktisat, makro iktisat), İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi, Para, banka, kredi ve konjonktür, Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller, İşletme iktisadı, Güncel ekonomik sorunlar konuları yer alıyor.

Maliye alanında; Genel maliye teorisi ve maliye politikaları, Kamu giderleri, Bütçe konuları yer alıyor.
Muhasebe alanında; Genel muhasebe, Bilanço analizi ve teknikleri, Ticari hesap konuları yer alıyor.
Kompozisyon alanında genel, güncel ve sosyo-ekonomik ve Bakanlığın sağlık politikaları ile alakalı konular yer alıyor. Resmi Gazete

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status