MEVZUAT HABERİ

2024 KKTC Gündelikleri ve Yurtdışı Gündelikleri (Karar Sayısı: 8104) – Mevzuat

2024 KKTC Gündelikleri ve Yurtdışı Gündelikleri (Karar Sayısı: 8104) – Mevzuat

Mevzuatın İsmi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Seyahatlerde Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (Karar Sayısı: 8104)

18 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32433

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 8104

Ekli “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Seyahatlerde Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile “Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar”m yürürlüğe konulmasına, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü unsuru mucibince karar verilmiştir.

17 Ocak 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK SEYAHATLERDE VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

MADDE 1– (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne daima yahut süreksiz bir vazifeyle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile süreksiz görevlendirme mühletleri için verilecek gündelik fiyatları ekli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 2– (1) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek meblağı, resmî yahut özel kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, vazife yerinde fiyatsız yahut düşük fiyatlı yatacak yer temin edilmesi, yemek gereksinimlerinin kısmen yahut büsbütün karşılanması üzere konuları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen meblağlardan daha aşağı meblağda gündelik ödeyebilir. Lakin, bu halde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin misyon mahallinden ayrılmadan evvel yönetimlerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 3– (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne süreksiz vazifeyle gönderilen ve bu Karar kararlarına nazaran gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri fiyatları belgelendirenlere, doküman bedelini aşmamak ve her kezinde on gün ile hudutlu olmak üzere, gündeliklerinin %75’ine kadar olan kısmı yatacak yer fiyatı olarak ödenir.

(2) 2 nci husus uyarınca ekli cetvelde gösterilen fiyatlardan daha aşağı fiyatta gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer fiyatının hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündelik fiyatları temel alınır.

MADDE 4– (1) Bu Karar kapsamına girenlere, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı hususu uyarınca verilecek yer değiştirme sarfiyatının hesabında, ekli cetvelde gösterilen gündelik fiyatlarının %50 fazlası temel alınır.

MADDE 5– (1) 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Fiyatlarıyla Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Öteki Masrafları Hakkında Kanunun 1 inci hususunun birinci fıkrası kapsamında bulunanlara, bu Karara nazaran ayrıyeten ikamet gündeliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapacakları süreksiz misyon seyahatleri için gündelik verilmez.

MADDE 6- (1) Bu Karar kapsamına girenlere, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar kararları uygulanmaz.

MADDE 7– (1) Bu Karar, 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8– (1) Bu Karar kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status