MEVZUAT HABERİ

2023 Yılında Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 8.3 Azaldı

2023 yılında kurulan şirket sayısı %8,3 azaldı detayı

 • 2023 yılında, 2022 yılına nazaran kurulan şirket sayısı %8,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %26,6 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %61,3 artmıştır.
 • 2023 yılında, 2022 yılına nazaran kapanan şirket sayısı %11,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %42,3 artış olup kapanan kooperatif sayısında %5,7 azalış olmuştur.

2023 yılında kurulan şirket sayısı %8,3 azaldı açıklamaları

Kurulan şirket sayısında geçen yılın birebir ayına nazaran %16,7 azalış oldu.

 • Aralık 2023’te, Aralık 2022’ye nazaran kurulan şirket sayısı %16,7 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %38,5 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı %13,9 artmıştır.
 • Aralık 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının tıpkı ayına nazaran %30,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı %27 oranında artmış olup kapanan kooperatif sayısında %11,8 azalış olmuştur.

Aralık 2023’te kurulan kooperatiflerin sayısında bir evvelki aya nazaran %0,8 artış oldu.

 • Bir evvelki aya nazaran kurulan şirket sayısı %20,3 kurulan kooperatif sayısı %0,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %34,3 artmıştır.
 • Bir evvelki aya nazaran kapanan şirket sayısı %146,3 kapanan kooperatif sayısında %255 artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %54,5 azalış gerçekleşmiştir.

2023 Aralık Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ
ŞİRKET
TÜRÜ
ARALIK 2023KASIM 2023Bir Evvelki Aya Nazaran Değişim (%)ARALIK 2022Bir Evvelki Yılın Birebir Ayına Nazaran Değişim (%)OCAK- ARALIK

(12 Aylık)

20222023Değişim (%)
Kurulan*Şirket12.51910.40320,315.034-16,7140.229128.528-8,3
Kooperatif2622600,823013,91.9853.20261,3
Ger.Kişi Tic.İşl.2.1361.59034,33.475-38,527.09719.880-26,6
TasfiyeŞirket4.6462.041127,63.21444,622.07528.69130,0
Kooperatif985771,96942,0922905-1,8
KapananŞirket5.9522.417146,34.56930,323.17025.88311,7
Kooperatif28480255,0322-11,81.1331.069-5,7
Ger.Kişi Tic.İşl.4.0378.869-54,53.18027,023.14932.93342,3

* Kurulan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı ismi iştirakleri da içermektedir.

* Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. hususuna istinaden re’sen silinen işletmelerini kapsamamaktadır. Aralık 2023’te 663 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır. Ocak-Aralık devrinde 6.969 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

Aralık 2023’te tüm vilayetlerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

 • 2023 yılı Aralık ayında kurulan toplam 12.781 şirket ve kooperatifin %79,6’sı limited şirket, %18,3’ü anonim şirket, %2’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %35,7’si İstanbul, %10,4’ü Ankara, %6,1’i İzmir’de kurulmuştur.
 • Bu ay tüm vilayetlerde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Aralık 2023’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir evvelki aya nazaran %682,7 oranında arttı.

 • 2023 yılında toplam 131.730 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu periyotta kurulan toplam 111.945 limited şirket, toplam sermayenin %42,6’sını, 16.562 anonim şirket ise %57,4’ünü oluşturmaktadır. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına nazaran %682,7 oranında artmıştır.

2023 Aralık Ayı Şirket Cinslerine Nazaran Şirket Kuruluşları

Kurulan Şirket Sayısı Kurulan Şirket Sayısı

Aralık 2023’te şirket ve kooperatiflerin 4.063’ü ticaret, 1.878’i inşaat ve 1.869’u imalat dalında kurulmuştur. 705 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat kesiminde kuruldu.

 • Aralık 2023’te şirket ve kooperatiflerin 4.063’ü ticaret, 1.878’i inşaat ve 1.869’u imalat kesiminde kurulmuştur. Aralık 2023’te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 705’i inşaat, 680’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin tamiri, 194’ü imalat kesimindedir.
 • Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 2.052’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin tamiri, 901’i imalat, 733’ü inşaat bölümündedir.
 • Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1.553’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin tamiri, 691’i inşaat, 453’ü imalat dalındadır.

Aralık 2023’te kurulan 262 Kooperatifin 205’i Konut Yapı Kooperatifidir.

 • Aralık 2023’te kurulan 261 Kooperatifin 205’i Konut Yapı Kooperatifi 31’i İşletme Kooperatifi, 11’i Ziraî Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Aralık 2023’te 800 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

 • Aralık 2023’te kurulan 895 yabancı ortak sermayeli şirketin 455’i Türkiye, 35’i İran, 32’si Hollanda ortaklı olarak kurulmuştur.
 • Kurulan 800 yabancı ortak sermayeli şirketin 169’u anonim, 631’i limited şirkettir. 2023 yılında kurulan şirketlerin 1.611’i Makul bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 597’si İkamet emelli olan yahut ikamet emelli olmayan binaların inşaatı ve 573’ü İşletme ve öbür idari danışmanlık faaliyetleri kesiminde kurulmuştur.
 • Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 80,3’ünü yabancı sermayeli ortak hissesini oluşturmaktadır.
AnonimLimitedGenel Toplam
EKİM 2023Sayı126793919
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)194.366.3411.084.201.0001.278.567.341
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)103.399.355902.826.7001.006.226.055
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)53,283,378,7
KASIM 2023Sayı118777895
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)2.921.733.217821.329.0003.743.062.217
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)2.743.181.030684.423.4503.427.604.480
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)93,983,391,6
ARALIK 2023Sayı169631800
Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)12.793.711.591659.317.00013.453.028.591
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)11.415.961.160574.069.52511.990.030.685
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)89,287,189,1
Sayı1.44210.79912.241
TOPLAMOrtak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)21.187.549.83911.513.105.40032.700.655.239
Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)16.690.513.7149.568.772.20026.259.285.914
Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)78,883,180,3

Not: Yıllık olarak kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin, sermaye uyruklarının vilayetlere ve faaliyet alanlarına nazaran dağılımlarının görüleceği tablolar hazırlanmıştır. İlgili tablolara http://www.tobb.org.tr/resmi-istatistik temasından ulaşabilirsiniz.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status