GÜNCEL

2023 Yılı Kültür Varlıkları İhaleleri Parasal Limitleri Yayımlandı

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Tamiratları ve Onarımları ile Etraf Düzenlenmesine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Metot ve Temeller kapsamında gerçekleştirilecek ihaleleri için 2023 yılında uygulanacak mali limitlerin yer aldığı 2023/1 sayılı bildirim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 27 Ocak 2023 Tarihli ve 32086 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Tamirleri ve Onarımları ile Etraf Düzenlemesine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yöntem ve Asılların 26’ncı unsuru gereği 2023 yılına ilişkin nakdî limitler, 2022 yılına ilişkin nakdî limitlerin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında arttırılması ile tespit edilmiştir.

Yayınlanan mali limitler 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIKLARININ TAMİRLERİ VE RESTORASYONLARI İLE ETRAF DÜZENLEMESİNE AİT MAL VE HİZMET ALIMLARINA DAİR YORDAM VE ASILLAR KAPSAMINDAKİ NAKDÎ LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
TEBLİĞ NO: 2023/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Bildirinin maksadı, 15/6/2022 tarihli ve 5738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Tamiratları ve Onarımları ile Etraf Düzenlemesine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yöntem ve Temellerin 26 ncı unsuru uyarınca kelam konusu Yordam ve Asıllarda yer alan nakdî limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2022 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları temel alınarak güncellenmesidir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Bildirim, 15/6/2022 tarihli ve 5738 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Tamirleri ve Onarımları ile Etraf Düzenlemesine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yöntem ve Temellerin 26 ncı hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar
MADDE 3- (1) Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Tamirleri ve Onarımları ile Etraf Düzenlemesine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Adap ve Temellerin 14 üncü, 25 inci ve 27 nci unsurlarında yer alan meblağlar Ek-1’de belirtildiği halde güncellenmiştir.

Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Bildirim 1/2/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5- (1) Bu Bildirim kararlarını Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Tamirleri ve Onarımları ile Etraf Düzenlenmesine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Adap ve Temeller Kapsamındaki Mali Limitler tablosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm mevzuat haberleri için TIKLAYIN.

İNSTAGRAM — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOKhttps://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAMhttps://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBEhttps://youtube.com/@kamupersonelcom

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status