KAMU PERSONELİ ALIMI

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı Yapılacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 5 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM ÇALIŞANI ALACAK

BAŞVURULAR ( 6 Aralık – 20 Aralık) 2023

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam vakitli olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Kararda Kararnamenin Ek 6. hususuna dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Temel ve Yöntemler Hakkında Yönetmelik” in 8 inci hususu uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Çalışanı alınacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı imtihana katılacak adayların seçiminde, 2022 yahut 2023 Kamu İşçi Seçme İmtihanı (KPSS) P3 puanı ile İngilizce lisanında yapılan Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS) (yabancı lisan puanı dokümanı ibraz etmeyenlerin yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yahut bu lisanda yapılan öteki yabancı lisan imtihanlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan temel alınacaktır.

Yıldız Teknik Üniversitesi başvuru mühleti, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

1. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı Başvuru Şartları

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilişim Personeli Alımı Başvuru Şartları

A-YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci unsurunda sayılan genel koşullara haiz
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
 3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu hususta belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt mukavele fiyat tavanının 2 (iki) katı ödenecek durumlar için müracaat yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin heyetimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, öbürleri için en az 5 (beş) yıllık mesleksel deneyime sahip olmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4’üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi

sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim işçisi olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır).

 1. Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla aktüel programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini
 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf

B-YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ŞARTLAR

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Ağ Uzmanı Alımı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve deneyimlere sahip olmak

 1. Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yahut ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu tertibinin bozulmasına yol açabilecek kritik cinsteki dataların bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya en az 1.000 (bin) iç yahut 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel bölümdeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek,
 2. Büyük ölçekli data merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) düzeydeki omurga, yönlendirici ile uç ünitelerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar, kenar anahtar, kablosuz ağ sistemleri konseyimi, yapılandırma ve idaresinde en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve belgelemek,
 3. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Mahallî Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy, Bandwidth idaresi ve IEEE 1x teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 4. Ağ üzerinde trafik ve protokol tahlili yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,
 5. Radius, NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 6. Güvenlik sistemleri (Firewall, IDS/IPS, Dos/Ddos vb.), Lokal Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Lokal Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 7. Network izleme ve raporlama bahislerinde deneyim sahip olmak,
 8. Geniş alan ağları ve lokal alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi

2) Aşağıda listelenmiş sertifikalar mecburî olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

 1. Cisco Certified Network Associate yahut Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikalarından rastgele birini aldığını belgelemek,
 2. CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir adedine sahip olmak ,
 3. Tercihen; ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdare Sistemi) sertifikasının muvaffakiyet ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada etkin rol almış olmak.

B.2. Yıldız Teknik Üniversitesi Sistem Uzmanı Alımı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

 • Aşağıdaki niteliklere ve deneyimlere sahip olmak
  1. Sistem idaresi alanında en az 3 (üç) yıl deneyime sahip olmak ve bunu belgelemek,
  2. Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority bahislerine hâkim olmak, heyetim, konfigürasyon ve sorun çözümleme deneyimlerine sahip olmak,
  3. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016) bakım izleme ve yapılandırma mevzularında bilgi sahibi olmak,
  4. Failover cluster, Always-on ve High availability yapılandırmalar mevzularında bilgi sahibi olmak,
  5. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İrtibat Güvenliği Rehberi hakkında bilgi ve deneyim sahibi

2) Aşağıda listelenmiş sertifikalar ve nitelikler zarurî olmamak ile birlikte tercih sebebidir.

 1. Microsoft Hyper-V yahut VMware sanallaştırma platformları konusunda deneyime sahip olmak,
 2. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve idaresi konusunda deneyime sahip olmak,
 3. Microsoft SCOM, MIM, SSCM ve MECM sistemlerinin suram, konfigürasyon ve sorun giderme hususlarında deneyime sahip olmak,

ç) Yeterli derecede Powershell scripting bilgi ve deneyimine sahip olmak,

 1. Sistemlerin antivirüs, son kullanıcı güvenlik yazılımları ve güvenlik duvarı idareleri konusunda deneyim sahibi olmak,
 2. ISO 27001 Bilgi Güvenliği İdaresi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında etkin rol almış olmak,
 3. Veri depolama sistemleri (EMC, IBM Spectrum Archive ve HP 3PAR eserlerinden en az birinde), bilgi yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda deneyime sahip olmak,
 • Replication ve Backup mevzularında deneyim sahibi olmak,
 1. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

ı) Sızma ve gerilim testleri, şifreleme, firewall, taarruz tedbire sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve gibisi güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

 1. Information Technology Infrastructure Library (ITIL),
 2. Linux sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme hususlarında deneyime sahip olmak,
 3. Load-balancing, Proxy idaresi hususlarında tecrübeli

Tercihen, aşağıdaki sertifikalara sahip olmak:

 • MCSE: Cloud Platform and Infrastructure,
 • MCSA: Windows Server 2016,
 • MCITP: Enterprise Administrator,
 • MCITP: Server

B.3. Yıldız Teknik Üniversitesi Web Ön Yüz Geliştirme Uzmanı Alımı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

 • Aşağıdaki niteliklere ve deneyimlere sahip olmak
  1. Yazılım geliştirme konusunda en az 3 (üç) yıllık deneyim sahibi olmak ve belgelemek,
  2. İyi derecede CSS3, HTML5, JavaScript mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
  3. Önyüz kütüphanelerinden React ile proje geliştirmiş olmak,
  4. UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps hususlarında bilgi sahibi olmak,
  5. Figma, PhotoShop, Sketch yazılımlar üzerinde yapılan mockup dizaynları meselesiz bir halde web ortamına aktarabiliyor olmak,
  6. Web sayfa performansı konusunda deneyim sahibi olmak,
  7. Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde deneyim sahibi olmak,
  8. Bootstrap, Skeleton CSS kütüphanelerini ve SASS – LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda deneyim sahibi olmak,
  9. Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde deneyim sahibi olmak,
  10. Versiyonlama araçlarından Git konusunda deneyim sahibi

B.4. Yıldız Teknik Üniversitesi Yazılım Uzmanı Alımı (1 Kişi, 2 Katına Kadar)

1) Aşağıdaki niteliklere ve deneyimlere sahip olmak

 1. Microsoft .NET Platformunda C#.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, .NET CORE MVC teknolojileri üzerinde uygulama geliştirme konusunda 3 (üç) yıl ve üzeri deneyim sahibi olmak.
 2. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme projelerinde çalışmış
 3. Yazılım sürüm denetim araçlarını (SVN, GIT, TFS, ) kullanmış olmak.
 4. Çevik (Agile) yazılım geliştirme yaklaşımı ile geliştirilmiş projelerde çalışmış
 5. MVC tasarım modelini kullanarak proje geliştirmiş
 6. RestFull, SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD teknolojilerini kullanarak geniş ölçekli, çok katmanlı web servisleri geliştirmiş
 1. Yaygın olarak kullanılan ilişkisel bilgi tabanlarından (MS SQL, ORACLE, DB2, MySQL) en az biri üzerinde Entity Framework teknolojisi ile uygulama geliştirmiş
 2. NET, Microsoft Entity Framework teknolojilerinde tecrübeli olmak.
 3. HTML 5, CSS, JavaScript mevzularında yeterli seviyede tecrübe sahibi
 4. jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli
 5. React JS teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi
 6. Web Socket teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi
 7. URL Rewriting teknolojisinin kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
 8. Yazılım Geliştirme Süreçleri hususlarında deneyimli
 9. SCRUM Metodolojisi konusunda bilgi sahibi
 10. MSSQL bilgi tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL lisanını kullanarak geliştirme deneyimine sahip
 11. Takım çalışmasına yatkın olmak,
 12. Yazılım güvenliği ve inançlı yazılım ömür döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli

B.5. Yıldız Teknik Üniversitesi Kıdemli Sistem Uzmanı Alımı (1 kişi, 3 katına kadar)

 • Aşağıdaki niteliklere ve deneyimlere sahip olmak
  1. En az 3 (üç) yıl 30.000 (otuz bin) ve üzeri kullanıcılı bilgi süreç merkezlerinde kurum çalışanı olmak ve toplamda 5 (beş) yıl ve üzeri sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,
  2. Microsoft Active Directory, Azure Active Directory, Exchange Server ve Office 365 idaresi, DNS, DHCP, RADIUS, Group Policy, WSUS, Failover Cluster mimarisi mevzularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
  3. Microsoft Windows sunucularında (2003, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme, yapılandırma, sıkılaştırma, muvaffakiyetim artırma ve sorun çözümlemeleri bahislerinde ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  4. PowerShell scripting konusunda tecrübe sahibi olmak,
  5. Sunucu sanallaştırma teknolojilerinde (VMware, OpenStack, KVM, Microsoft Hyper- V vb.) suram, yapılandırma, izleme, idare, muvaffakiyetim arttırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak,
  6. Fiziksel ve sanal sunucu kümeleme (cluster) heyetim, yapılandırma, izleme, idare, muvaffakiyetim arttırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak,
  7. Veri depolama sistemlerinde (Dell, IBM, NetApp, ) suram, yapılandırma, izleme, idare, muvaffakiyetim arttırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak,
 1. Veri yedekleme sistemlerinde suram, yapılandırma, izleme, idare, muvaffakiyetim arttırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak,
 2. SAN sistemleri için heyetim, yapılandırma, izleme, idare, muvaffakiyetim artırma ve sorun çözümleme gerçekleştirmiş olmak,
 3. Sunucu sistemleri ve etraf ünitelerinin temini ve tesisi bahislerinde teknik şartname hazırlamış olmak,
 4. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 04 ve üzeri, Centos 7 ve üzeri, Fedora

30 ve üzeri) heyetim, yapılandırma, izleme, idare, muvaffakiyetim artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmak,

 1. Docker, Kubernetes, Gitlab CI/CD araçları mevzularında bilgi sahip olmak,
 2. Yük Dengeleme (Load Balancer) ve Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 3. Linux LVM, Windows Storage Spaces, Oracle ASM yapılarında mantıksal hacim alanları oluşturma, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilme, disk genişletme ve daraltma süreçlerini uygulama konusunda deneyim sahibi olmak,
 4. PostgreSQL, Mysql, Mariadb, MS SqlServer, Oracle RAC data tabanı sistemleri hakkında ve bu sistemlerin kümelenmesi (cluster) ve yüksek erişilebilirliği (HA) bahislerinde ileri düzey bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 5. Bash, PHP, Python, Perl betik lisanları konusunda ileri seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. Sunucu, ağ ve uygulama izleme ve idare sistemlerinde (Ansible,AWX, Zabbix, Grafana ) suram, yapılandırma, izleme, muvaffakiyetim artırma ve sorun giderme hususlarında bilgi,deneyim sahibi olmak ve bunu belgelendirmek,
 7. Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan uygulama sunucularının (IIS, Nginx, Apache, Tomcat) yapılandırılması, sıkılaştırılması ve idaresi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. LDAP protokolü ve LDAP tabanlı programlama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9. ISO 27001 Bilgi Güvenliği İdaresi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında etkin rol almak ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak.

2. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜRACAAT FORMU VE YERİ

Adaylar , Yıldız Teknik Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan https://prs.yildiz.edu.tr/duyurular/ “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Müracaat Formu” nu doldurarak ekleri ile birlikte zarflayarak kapattıktan sonra zarfın üzerine ad-soyad ve başvurulan durum bilgilerini kesinlikle yazmalıdır.

Yıldız Teknik Üniversitesi iş başvurularının, şahsen yahut posta yoluyla aşağıdaki bağlantı bilgilerinde belirtilen adrese, ilan müracaat mühleti içinde yapılması gerekmektedir.

Eksik bilgi/belge ile yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler nedeniyle son müracaat tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİBAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Yıldız Teknik Üniversitesi iş başvurularının incelenmesi sonu cunda genel ve özel kuralları sağlayan adaylardan, KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan yahut doküman ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı lisan puanının yüzde otuzunun (yabancı lisan puanı dokümanı ibraz etmeyenlerin yabancı lisan puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı temel alınarak, yapılacak sıralamaya nazaran yüksek puanlıdan başlanarak durumlara nazaran alınacak kişi, ilan edilen durumların her birisi için 10 (on) katı aday ortasından seçilecektir.

Bu sıralamaya nazaran her bir durum için son sırada birebir puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı imtihana kabul edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı imtihana girmeye hak kazanan adayların listesi Yıldız Teknik Üniversitesi www.yildiz.edu.tr internet adresinden ilan edilecek olup ayrıyeten yazılı bildirim yahut tebligat yapılmayacaktır.

5. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İMTİHANIN BİÇİMİ VE KONULARI
 1. Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı imtihan halinde yapılacaktır.
 2. Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik dokümanı (nüfus cüzdanı, ehliyet yahut pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar imtihana alınmayacaklardır.
 3. Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı imtihan hususları konumlara uygun olarak üstteki “B.ÖZEL ŞARTLAR” kısmında belirtilen hususlardır.
6. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İMTİHAN YERİ, TARİHİ

Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı imtihan, imtihana girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 30 (otuz) gün sonra yapılacaktır. İmtihanın yapılacağı yer ve imtihan tarihi www.yildiz.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

7. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DEĞERLENDİRME

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı imtihan 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı imtihandan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere imtihan muvaffakiyet sırası oluşturulacak ve ilan edilen durum sayısı kadar adayla kontrat yapılacaktır.

8. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
 1. Her bir konum için kontrat imzalamaya hak kazanan adaylar muvaffakiyet sırasına nazaran belirlenecek, asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
 2. Listede ismi bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta yolu ile tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın bildirim tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar mukavele imzalamak, mukavelede belirtilecek tarihte işe başlamak ve istenilen evrakları teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
 3. Adreslerine yapılan tebligatın bildiri tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemize müracaat etmeyen, kontrat imzaladığı halde kontratta belirtilen tarihte işe başlamayan yahut bu müddetin dolduğu gün itibariyle onbeş günü geçmeyen ve dokümanla ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
 4. Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama süreçleri hakkında üstte belirtilen temeller uygulanır.
 1. İlan edilen konumlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe muhalif evrak verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen kurallardan rastgele birini taşımadığı sonradan anlaşılanların kontratları yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal süreç yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tanzim
 2. Sınav sonucuna nazaran, mukavele imzalamaya hak kazanan adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacak olup, arşiv araştırmasının kıymetlendirilmesi sonucu atanması uygun görülmeyen adaylarla kontrat imzalanmayacaktır.
9. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUKAVELE ÜCRETLERİ

Aylık brüt mukavele fiyatı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin

(B) bendine nazaran istihdam edilenler için mukavele fiyat tavanının ÖZEL KURALLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak meblağdır. Lakin Kurum, tavan fiyatın altında mukavele düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Sözleşmeli bilişim işçisine 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 6 ncı hususu kararı uyarınca mukavele fiyatı dışında rastgele bir isim altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) ayrıca bir ödeme yapılamaz.

10. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İRTİBAT BİLGİLERİ

Adres:Yıldız Teknik Üniversitesi İşçi Daire Başkanlığı

Davutpaşa Yerleşkesi Kışla Binası B Blok Oda No:B-1005 Esenler / İSTANBUL Telefon: 0212 383 22 37-29

Özel Kurallarla İlgili Sorular İçin: e-mail: sözlesmeli@yildiz.edu.tr

İlanen duyurulur.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status