MEVZUAT HABERİ

Vergi Gelirleri Tahakkuk Ve Tahsilat Oranlarına İlişkin Basın Açıklaması – Mevzuat

Vergi Gelirleri Tahakkuk Ve Tahsilat Oranlarına Ait Basın Açıklaması

2023 yılında Merkezi İdare Bütçe gelirleri yüzde 86,1 oranında artarak 5 trilyon 210 milyar TL, Vergi gelirleri ise yüzde 91,2 oranında artarak 4 trilyon 501 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Böylelikle Bütçe Gelirleri 2023 yılı Bütçesinde öngörülen gerçekleşme kestirimlerinin yüzde 5,7 üzerinde gerçekleşmiştir.

Bütçe sonuçlarının açıklanmasını müteakip birtakım yazılı ve görsel medyada vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranlarına yönelik tenkitler yer almıştır.

Vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranları ile ilgili olarak kamuoyunun gerçek bilgilendirilmesi maksadıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Genel bütçe gelirlerinin tahakkuk ve tahsilat fiyatları; geçmiş yıllardan gelen tahakkuklar ile tekrar geçmiş yıllara ait yapılan tahsilatları da içerecek halde kümülatif (birikimli) olarak açıklanmaktadır.

Bir diğer anlatımla, 2023 yılı Genel Bütçe Vergi Gelirleri ile ilgili açıklanan;

  • Tahakkuk dataları; geçmiş yıllardan gelen tahakkuk bakiyeleri ile 2023 yılında tahakkuk eden fiyatlardan,
  • Tahsilat bilgileri; geçmiş yıllarda tahakkuk eden vergiler ile 2023 yılında tahakkuk eden vergilere karşılık tahsil edilen meblağlardan, oluşmaktadır.

Genel Bütçe vergi gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatlarına ait olarak Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce son 5 yılda yayımlanan sonuçlara aşağıda yer verilmiştir.

YılKümülatif Tahakkuk

(bin TL)

Kümülatif Tahsilat

(bin TL)

Tahsilat/Tahakkuk
( %)
2019865.737.091673.859.71877,8
20201.077.229.193833.250.50277,4
20211.498.186.9531.164.988.13277,8
20222.895.819.3792.353.437.65181,3
20235.375.451.5644.500.865.58683,7

Kümülatif olarak açıklanan bilgilerden hareketle tahakkuk tahsilat oranlarının kıymetlendirilmesi gerçek performansı göstermemektedir.

Geçmiş yıllardan tahsil edilememiş olan tahakkuk bakayalarının cari yıl tahakkuklarına eklenmesi suretiyle oluşan kümülatif tahakkuk fiyatına karşılık cari yılda yapılan tahsilatların oranlarının yıllar prestijiyle düşmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmiş yıllardan gelen alacaklar içinde iflas ve gibisi nedenlerle tahsil kabiliyetini yitirmiş alacaklar yer almaktadır. Bu alacaklar zamanaşımına uğramadığı sürece kayıtlarda yer almaya devam etmekte ve doğal olarak tahakkuk tahsilat oranlarını aşağıya çekmektedir.

İlgili yıl içinde tahakkuk eden bir alacağın tahsilatı yasal nedenlerle izleyen yıllara sirayet edebilmektedir.

Örneğin,

  • KDV’nde yer alan tecil terkin kuruluşu nedeniyle ihraç kayıtlı teslimlere ait KDV tahakkuk etmekte tahsilatı ertelenmektedir.
  • İhtilaflı alacaklarda yargı mercilerince verilen yürütmenin durdurulmasına ait kararlar alacağın tahsilat süreçlerini durdurmaktadır.
  • Yapılandırma Kanunları çerçevesinde ödemelerin 3 yıla (son kanunda 4 yıla) kadar taksitlendirilmesi nedeniyle tahsilatlar izleyen yıllara kaymaktadır.
  • Mücbir sebep uygulamaları nedeniyle vergilerin ödeme müddetleri ertelendiği takdirde tahakkuk kayıtları olduğu halde tahsilatlar izleyen yılda yapılmaktadır.
  • Ödeme vakitleri 1 yıldan uzun tayin edilmiş vergiler bulunmaktadır. Veraset ve intikal vergisi 3 yılda 6 eşit taksitte ödenmektedir.

Bu datalar ışığında, geçmiş yıllardan devreden tahakkuklar dahil toplam vergi tahakkuklarına karşılık yapılan toplam tahsilatın 2022 yılındaki oranı %81,3 olduğu halde, 2023 yılında bu oran 2,4 puan artışla %83,7 olarak gerçekleşmiştir.

Kümülatif olarak açıklanan bilgilerin gerçek tahsilat performansını göstermediği dikkate alınarak cari yıl tahsilat performansı ölçülmeye başlanılmıştır.

Böylece geçmiş yılların tahakkuk ve tahsilatından bağımsız olarak her yıl kendi içinde değerlendirilmekte, her yılın tahakkuku ile bu tahakkuklara karşılık o yıl içinde yapılan tahsilatlar kıyaslanmaktadır.

Nitekim bu tahlil sonucunda aşağıdaki tabloda da gösterildiği üzere son yıllarda vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat oranlarının %90’ların üzerinde gerçekleştiği görülmektedir.

Yıl Tahakkuk

Devreden Tahakkuklar Arındırılmış

(milyon TL)

Tahsilat*

Geçmiş Yıllar Tahakkuklarına Karşılık Yapılan Tahsilatlar Arındırılmış

(milyon TL)

Tahsilat/

Tahakkuk
( %)

2019697.376651.89393,5
2020885.352809.07291,4
20211.254.2081.165.32792,9
20222.562.6212.292.53789,5
20234.833.0704.479.99092,7

*Red ve iadeler hariç

Devlet gelirlerini kanunların verdiği yetkiler kapsamında tahsil etmekle misyonlu Başkanlığımız, mükellef haklarını da gözeterek bütçe gelirlerini aktif halde tahsil etmeyi sürdürmektedir.

Kamuoyuna duyurulur

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

FATMA GÜLVEREN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status