KAMU PERSONELİ ALIMI

Üniversite Personel Alım İlanı! 11 Sözleşmeli Kamu Personeli

Üniversite Personel Alım İlanı ile lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılıyor. Yazılı ve sözlü sınav yapılmıyor.

Üniversite Personel Alım İlanı

Üniversite Personel Alım İlanı Başvuru Şartları

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

3. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (04.12.1988 doğumlu ve sonrası olanlar başvurabilir.)

Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, ön lisans mezunları için 2022 KPSS P93, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puan türünden en az 60 puana sahip olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Üniversite Personel Alım İlanı Kadroları

Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak.

En az Gümüş Cankurtaran Belgesine sahip olmak.

En az 2 yıl yüzme antrenörlüğü ya da havuz cankurtaranlığı yapmış olduğunu belgelendirmek.

2. kademe yüzme antrenörü belgesine sahip olmak. (Erkek, 1 kişi)

SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIMI

Üniversitelerin Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümü mezunu olmak.

Alanında en az 2 yıl çalıştığını SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. -Zirai ilaçlama ve meyve yetiştiriciliği eğitimi katılım belgesine sahip olduğunu belgelendirmek. (Erkek, 1 kişi)

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIMI

Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak. (Erkek/ kadın, 2 kişi)

Üniversitelerin herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. (Erkek/ kadın, 2 kişi)

SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN ALIMI

Meslek Liselerinin Bilişim Teknolojileri alanından mezun olmak. (Erkek, 1 kişi)

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIMI

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.

Hijyen belgesine sahip olmak. (Erkek/ kadın, 4 kişi)

Sözleşmeli Kamu Personeli Başvuru Belgeleri

Üniversite personel alım ilanı başvurusu için adaylardan aşağıdaki belgeler isteniyor.
Başvuru Talep Formu

Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir).

2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi.

Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir

Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge kabul edilecektir.)

Hijyen Belgesine sahip olmak. (Destek Personeline Başvuracak Adaylar İçin)

Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir.

SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ 4-B’Lİ PERSONEL ALIM İLANI

Adaylar 4 Aralık 2023 günü saat: 17.00 ye kadar Amasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklar. Resmi Gazete

Son Dakika Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status