KAMU PERSONELİ ALIMI

Üniversite 50 KPSS İle Kamu Personel Alımı

Üniversite 50 KPSS ile kamu personel alımı destek personeli pozisyonunda yapılıyor. Temizlik – yemekhane servis elemanı olarak 3 erkek, 2 kadın sözleşmeli personel alınıyor.

ÜNİVERSİTE 50 KPSS İLE KAMU PERSONEL ALIMI

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 50 puan almış olmak.

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

15 Kasım 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

“Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamaktadır.” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.

Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak. (kamupersonel.com)

Hijyen Sertifikasına sahip olmak.

Askerliğini yapmış olmak veya muaf olmak.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başvurular, 29 Kasım 2023 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” üzerinden yalnızca elektronik ortamda yapılacak. Resmi Gazete.

Son Dakika Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

Son Dakika Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım 4 B İlanı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status