SAĞLIK PERSONELİ

Türk Sağlık-Sen Gençlik Buluşması Sonuç Bildirgesi

Türk Sağlık-Sen Gençlik Buluşması Sonuç Bildirgesi Detayları;

Türk Sağlık-Sen Gençlik Buluşması Sonuç Bildirgesi 14-17 Aralık 2023 tarihleri ortasında düzenlenen Gençlik Buluşması’nda bir ortaya gelen ve Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün Ümidim Gençliktedir..!” diyerek Türk devletini emanet ettiği Genç Sağlık Çalışanları Türk devletinin ve Türk milletinin yücelmesi yolunda kendilerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını lisana getirerek bu görevi layığı ile yerine getirebilmek gayesiyle ortak aklın sonucu olarak aşağıdaki kararları almışlardır;

Güncel Türk Sağlık-Sen Gençlik Buluşması Sonuç Bildirgesi Metni;

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılını kutladığımız 2023 yılında Cumhuriyeti kuran Türk milletinin ne derece büyük bedeller ödeyerek bu günlere geldiği, 15’lilerden itibaren gençliğin seve seve feda eden ve vatanımız için can veren tüm aziz şehitlerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ulu ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal’in bizlere emanet ettiği cumhuriyetimize her ne değerine olursan olsun sahip çıkacağımıza aziz Türk milleti önünde kelam veriyoruz.

2. Genç Türk Sağlık-Sen’liler olarak Gazze’de İsrail denilen terörist devletin yaptığı soykırımı lanetliyor, zalim ve zulme karşı tüm dünyayı ortak hal almaya çağırıyoruz.

3. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gençler için vatanî işlerde ölmek kelam konusu olabilir; ancak korkmak, asla!” kelamları ile hareket eden Genç Türk Sıhhat Senliler hem ülkelerine hizmet hem de sendikal uğraşta endişeyi zihinlerinden silmiş, aydınlık yarınlara emin adımlarla yürümektedirler.

4. Bütün kamu çalışanlarının ortak talebi olduğu genç sıhhat çalışanları da yoksulluk hududunun üstünde ve tüm ödemelerin emekliliğe yansıdığı bir fiyat talep etmektedir. Bu hususta acil bir düzenleme yapılmalıdır.

5. Sağlık çalışanlarının fiyat siyaseti tekrar belirlenmeli, tek kalem maaşa geçilmeli sıhhat çalışanlarının ay sonunda ne kadar fiyat alacağı konusunda bir netlik sağlanmalıdır.

6. Sözleşmeli yöneticilik sonlandırılmalı, yönetici atamaları objektif bir imtihan ile yapılmalı ve bu imtihanı kazananların, kurulacak yönetici akademisinde muhakkak bir mühlet eğitime tabi tutulduktan sonra atamaları yapılmalıdır. Ehliyet ve liyakat kamuda hakim kılınmalı, devlete sadakat temel alınmalıdır. Mülakat büsbütün kaldırılmalıdır.

7. Sağlık çalışanlarının iş yükü algısı ve iş planlamaları, yaşa, uygar duruma, bakmakla yükümlü olduğu anne-baba ve iş durumuna nazaran planlanmalıdır.

8. Genç sağlık çalışanlarının aile kurma, aile birliği tesis etmede karşılaştıkları tayin ve becayiş problemleri acilen çözülmelidir. Takıma geçen kontratlı çalışanlar 4/A’lı çalışan kamu vazifelisi üzere çalışma yılı koşulu sınırlaması olmadan tayin hakkına sahip olmalıdır.

9. Genç sağlık çalışanlarının zorlayan sebeple tayin müracaatları hızla dikkate alınmalı, zorlayan sebep kavramı da sendikaların görüşleri alınarak belirlenmeli ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

10. Sağlık çalışanlarının vazife tarifi kesin sınırlarla belirlenmelidir. Bunun içinde bir an evvel Sağlık Meslek Mensupları Meslek Kanunu çıkarılmalıdır. Genç sağlık çalışanlarına, unvanlarına ve mesleklerine nazaran bir tanımlama yapılarak mesleklerinin gereği dışında görevde yüklenmemeli ve görevi yerlerinin dışında çalıştırılmamalıdır. Genç sağlık çalışanları ek iş, nöbet ve güç misyonla tehdit edilerek vazife tarifinde olmayan işlerin yaptırılması engellenmelidir.

11. Üniversite hastanelerinde genç sağlık çalışanlarının sıkıntılarına yönelik devalar üretilmeli, çok iş yüküne yönelik tedbirler alınmalı, becayiş ve tayin hakkı tanınmalıdır.

12. Genç toplumsal hizmet çalışanlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılmalı, toplumsal hizmet kurumlarında hizmet üretmekte yaşadıkları meseleler çözülmeli, toplumsal hizmet tazminatları günümüz kaidelerine uygun olarak tekrar belirlenmelidir.

13. Geçici görevlendirilmelerde mevzuat kararlarına uyulmalı, kamu faydası unsuru dışına asla çıkılmamalı ve bunların dışında kalan tüm süreksiz görevlendirmeler sonlandırılmalıdır.

14. Genç sağlık çalışanlarının bakmakla yükümlü olduğu aileleri, anne babaları için yaşlı gündüz bakımevleri kurulmalıdır.

15. Sendikaların yetkili konseylerinde genç sayısının arttırılmasını konusunda gerekli çalışmalar yapılmalı ve gençler bu hususta yüreklendirilmelidir.

16. Sağlık çalışanlarının meselelerinin tahlilinde genç sıhhat çalışanlarının teklifleri dikkate alınmalıdır.

17. Malpraktis yanılgılarına karşı bütün sıhhat çalışanları sigorta kapsamı içine dâhil edilmelidir. Bu mevzuda kurulacak fonun yahut sigortanın fiyatı devlet tarafından sağlanmalıdır.

18. Genç sıhhat çalışanlarının 1. Derece yakınlarının ağır rahatsızlıkları için refakat müsaadesi verilmelidir.

19. Sağlık kuruluşlarında sıhhat çalışanlarına ve birinci derece yakınlarına muayene ve tedavi önceliği sağlanmalıdır.

20. Genç sağlık çalışanlarının icap fiyatı ile ilgili kalıcı mutlaklaştırıcı çalışmalar yapılmalıdır.

21. Sendikal ayrımcılığın önlenmesi için bunu yapanlara karşı ağır cezalar getirilmelidir. Zira sendikal münasebetlerle sıhhat çalışanlarına yapılan zulüm Türkiye’ye kaybettirmektedir. Bu mevzuda acil önlem alınmalıdır.

22. Mobbingin önlenmesi konusunda önemli adımlar atılmalı, ağır cezalar hayata geçirilmelidir.

23. Sağlık çalışanlarının en değerli problemlerinden biri olan şiddet için acil tahlil ve ağır yaptırımlar uygulanmalı, sıhhatte sıfır toleranslı alan uygulaması hayata geçmelidir.

24. Genç sağlık çalışanlarının eğitim hayatları için gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. Akademik gelişim, yüksek lisans ve doktora yapma taleplerini yerine getirmek üzere yasal düzenleme yapılmalıdır. Mesleksel uzmanlaşma ihmal edilmemelidir.

25. Yönetici ve sorumlular tarafsız olmalı, nöbetlerin eşit dağıtılması başta olmak üzere iş paylaşımlarında adalet tesis edilmelidir.

26. Sağlık profesyonellerinin kendilerini geliştireceği imkânlar verilerek, idarede kelam sahibi olunması sağlanmalıdır.

27. Sağlık kurumlarının imkânları sunu pansumanlarla artırılarak hasta sayısının artırılması plansız gelişimi beraberinde getirmektedir. Bunun yerine hastaneler planlı bir formda büyütülmeli, çalışanların toplumsal imkânları da tıpkı oranda artırılmalıdır.

28. Genç sağlık çalışanlarına evlilik dayanağı sağlanmalıdır.

29. Genç sağlık çalışanlarına atandıkları bölgelerde konaklama imkânı için lojman ve sıhhat meskeni üzere tesisler yapılarak dayanak olunmalıdır.

30. Üniversitelerle yapılacak mutabakatlarla lisansüstü eğitim yapmak isteyenlere dayanak olunmalıdır.

31. Konaklama ve dinlenme hedefli tesisler sağlanmalıdır.

32. Planlı bir istihdam siyaseti hayata geçirilmeli, atama bekleyen genç sıhhat çalışanlarının talepleri dikkate alınarak gereksinimi karşılayacak ölçüde yeni alımlar bir an evvel yapılmalıdır. Devletin verdiği vazifeyle milletimize hizmet etmek için ekleyen genç sağlık çalışanların bekleyişi sonlandırılmalıdır.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

Ayşe DOĞDU

Profesyonel SEO Uzmanı Sağlık Alanında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status