KAMU İŞÇİ ALIMI

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 62 İşçi Alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

TCDD İŞÇİ ALIM İLANI

Teşekkülümüz işyerlerine bilinmeyen müddetli iş kontratıyla 42 tren teşkil emekçisi ve İzmir Liman İşletme Müdürlüğüne 20 gemi yükleme çalışanı olmak üzere 62 personel alınacaktır.

42 tren teşkil çalışanı işgücü talebimiz KPSS kuralı aranarak, 20 gemi yükleme emekçisi iş gücü taleplerimiz ise KPSS kuralı aranmaksızın 04.12.2023 tarihinde ülke seviyesinde çalışma adresine nazaran İŞKUR’da 04.12.2023-08.12.2023 tarihleri ortasında yayımlanacaktır.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken konular, istenilen dokümanlar ve okul kısımları aşağıda belirtilmiştir

Tren Teşkil Çalışanı sanat kolunda işe alınacak emekçiler ilan edilirken “Genel Konular ve Özel Şartlar” kısmında yayınlanacak hususlar

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan kaideler, evrak teslim tarihi/yeri ve kelamlı imtihan tarihi/yeri, kelamlı imtihan sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular kısmında yayımlanacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1-İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize müracaat yapacak adayların;

– İlan edilen meslek yüksekokulu programlarından mezun olması,

– İlan tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

2- İlan edilen işgücü talebimize müracaat yapıp İŞKUR’ca gönderilen kesin listede bulunan adayların; TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular kısmında ilan edilecek tarihler ortasında aşağıda belirtilen evrakları TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca denetim edilerek teslim alınacaktır.

İlanda belirtilen kaideleri taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenecek ve müracaatının kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

3- Evrakları teslim alınıp, başvurusu kabul edilen adayların kelamlı imtihanı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular kısmında ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

4- Müracaat yapan adayların kelamlı imtihanında İmtihan Heyeti üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı bağlantıları 10 puan, kelamlı bağlantıları 10 puan, gözlem-stres-problem çözme bahislerindeki yetenekleri 20 puan olmak üzere maharet alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden kıymetlendirilerek mesleksel terim 1 soru, mesleksel yapı gereci 2 soru, mesleksel teknik mevzulardan 2 soru soru olmak üzere mesleksel alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan kıymetlendirme sonucunda imtihan konseyi üyelerinin vermiş olduğu puanların ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak muvaffakiyet puanı belirlenip, muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen emekçi sayısı kadar asıl ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir.

5- Müracaat yapacak adayların, müracaat yapmadan evvel çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından yararlı olacaktır.

6- Müracaat yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden yalnızca birine müracaat edebilecektir.

7- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine yalnızca erkek adaylar müracaat yapabilecektir.

8-İşe başlayan Tren Teşkil Çalışanları 4857 sayılı İş Kanununa alışılmış olarak vazife yapacaktır.

9-İşe başlayan Tren Teşkil Personellerinin deneme müddeti 4 ay olup, deneme mühleti içerisinde başarısız olanların iş kontratı fesh edilecektir.

10- Tren Teşkil Personelleri atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak olup, bu müddet içerisinde nakil talebinde bulunamayacaktır. 5 yılını dolduran tren teşkil personellerinin nakil talepleri işyerlerinin takım mevcut durumuna nazaran değerlendirilecektir.

11- İşe başlayan Tren Teşkil Çalışanları vardiyalı olarak 24 saat temeline nazaran gece gündüz çalıştırılabilecektir.

12- Tren Teşkil Personeli olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş mukavelesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci hususunun ikinci fıkrasına nazaran feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları müddetince aldıkları fiyat ile eğitim programına ilişkin maliyetin şimdiki olarak hesap edilerek meblağının % si tazminat olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN EVRAKLAR;

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

2- Cumhuriyet Savcılığından yahut e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu isimli sicil kaydı evrakı alınacaktır. İsimli sicil kaydı bulunanlar, isimli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Tahsil evrakı fotokopisini, (Öğrenim dokümanında bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş yahut e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun evrakı olacaktır.)

4- Askerlik durum evrakını, (Belgede terhis, tecil, bedelli yahut muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma dokümanını verilen dokümana ekleyecektir.)

5- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Öteki Adres Dokümanını,

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,

7- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular kısmında yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

SÖZLÜ İMTİHAN SONUCUNDA TREN TEŞKİL EMEKÇİSİ OLARAK İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SIHHAT ŞARTLARI

1- Sıhhat Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Husus Testi Raporu istenecektir

“Uyuşturucu ve uyarıcı unsur testinden negatif sonuç aldığına dair kararın” sıhhat şurası raporu psikiyatri muayene bulgusuna yazılması yahut Sıhhat Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan “uyuşturucu ve uyarıcı unsur testinden negatif sonuç aldığına dair kararın” sıhhat konseyi raporuna eklenmesi gerekmektedir.

2- Demiryolu Emniyet Kritik Misyonlar Yönetmeliği A Kümesi Sıhhat Koşullarına Nazaran; Demiryolu Emniyet Kritik Vazifeler İşçisine Sıhhat Konsey Raporu Düzenlemeye Yetkili TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin rastgele birinden 8 tabip imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sıhhat Heyeti Raporu istenecektir.

Sağlık Heyeti Raporunda Bulunması Gereken Konular;

. Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz farklı ayrı belirtilmiş,

. Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,

. İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

Raporda “Demiryolu A Kümesi emniyet kritik vazifelerde çalışır.” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.

3- TCDD Sıhhat ve Psikoteknik Yönergesi yeterince; küme tespiti yapılacak adayların almış oldukları sıhhat heyeti raporu küme belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.

4- Kümesi uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Kümesi uygun olmayan adayların işe başlama süreçleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik kıymetlendirme sonucunda kâfi görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kere psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kere yetersiz görülen adayın işe başlama süreçleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

Gemi Yükleme Emekçisi sanat kolunda işe alınacak emekçiler ilan edilirken “Genel Konular ve Özel Şartlar” kısmında yayınlanacak hususlar

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan koşullar, evrak teslim tarihi/yeri ve kelamlı imtihan tarihi/yeri, kelamlı imtihan sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular kısmında yayımlanacaktır.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize müracaat yapacak adayların;

– Belirtilen meslek lisesi kısmından mezun olması,

– İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

2- İlan edilen işgücü talebimize müracaat yapıp İŞKUR’ca gönderilen en son listede bulunan adayların, ilanda belirtilen kaideleri taşıyıp taşımadıklarını belirlemek için noter huzurda kura çekimi öncesi aşağıda belirtilen evrakları TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca 18.12.2023 – 29.12.2023 tarihler denetim edilerek teslim alınacaktır.

Eksik evrakla başvuran yahut ilanda belirtilen koşulları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, müracaatının kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.

3- Müracaat yapan adaylarda KPSS kaidesi aranmadığından evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda kelamlı imtihanına katılacak iş gücü talebinin 4 katı aday, 09.01.2024 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

4- Adayların kelamlı imtihanı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular kısmında ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

5- Müracaat yapan adayların kelamlı imtihanında İmtihan Heyeti üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı bağlantıları 10 puan, kelamlı irtibatları 10 puan, gözlem-stres-problem çözme mevzularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere maharet alanında 50 puan üzerinden,

Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 10 puan üzerinden kıymetlendirilerek mesleksel terim 1 soru, mesleksel yapı materyali 2 soru, mesleksel teknik hususlardan 2 soru soru olmak üzere mesleksel alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan kıymetlendirme sonucunda imtihan konseyi üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak muvaffakiyet puanı ve sıralaması belirlenecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen emekçi sayısı kadar asıl ve birebir sayıda yedek aday belirlenecektir.

6- Müracaat yapacak adayların, müracaat yapmadan evvel çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından yararlı olacaktır.

7- Müracaat yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden yalnızca birine müracaat edebilecektir.

8- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine yalnızca erkek adaylar müracaat yapabilecektir.

9- İşe başlayan gemi yükleme emekçileri 4857 sayılı İş Kanununa natürel olarak misyon yapacaktır.

10- İşe başlayan gemi yükleme emekçilerinin deneme müddeti 1 ay olup, deneme müddeti içerisinde başarısız olanların iş kontratı feshedilecektir.

11- İşe başlayan gemi yükleme personellerinin vardiyalı olarak 24 saat temeline nazaran gece gündüz çalıştırılabilecektir.

12- Gemi yükleme personeli olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş mukavelesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci unsurunun ikinci fıkrasına nazaran feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları müddetince aldıkları fiyat ile eğitim programına ilişkin maliyetin aktüel olarak hesap edilerek fiyatının % si tazminat olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN DOKÜMANLAR;

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

2- Cumhuriyet Savcılığından yahut e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu isimli sicil kaydı evrakı alınacaktır. İsimli sicil kaydı bulunanlar, isimli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Tahsil evrakı fotokopisini, (Öğrenim evrakında bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş yahut e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun dokümanı olacaktır.)

4- Askerlik durum evrakını, (Belgede terhis, tecil, bedelli yahut muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma dokümanını verilen dokümana ekleyecektir.)

5- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Başka Adres Dokümanını,

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,

7- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular kısmında yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SIHHAT ŞARTLARI

1- Sıhhat Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Unsur Testi Raporu istenecektir

“Uyuşturucu ve uyarıcı husus testinden negatif sonuç aldığına dair kararın” sıhhat konseyi raporu psikiyatri muayene bulgusuna yazılması yahut Sıhhat Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan “uyuşturucu ve uyarıcı husus testinden negatif sonuç aldığına dair kararın” sıhhat heyeti raporuna eklenmesi gerekmektedir.

2- Tam teşekküllü devlet hastaneleri yahut resmi üniversite hastanelerinin rastgele birinden; 8 doktor imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sıhhat Heyeti Raporu alınacaktır.

Sağlık Heyeti Raporunda Bulunması Gereken Konular;

. Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz farklı ayrı belirtilmiş,

. Renk Muayenesi yapılmış,

. İşitme muayenesi yapılmış olmalıdır.

. “6331 sayılı İş Sıhhati ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” yahut “Gemi yükleme çalışanı olarak çalışır” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.

İşyerleri ve Okul Bölümleri

Tcdd Tcdd

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Çiğdem IŞIK

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status