KAMU İŞÇİ ALIMI

Tarım Bakanlığı 1500 Personel Alımı Müracaatlarında Son Günler – İŞÇİ

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 Personel Alımı Müracaatlarında Son Günler.

Bakanlık sayfasından ve Resmi Gazete’de yayımlanan duyurulara nazaran, Tarım Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere birçok farklı unvanda 1500 tarım emekçisi alımı yapılacak. Müracaat yapacak adaylarda en az ilkokul mezunu koşulu aranırken, müracaatların 19 Şubat’ta sona ereceği kaydedildi. İşte koşullar, kontenjan dağılımı ve müracaat sayfası…

Tarım Bakanlığı 1500 Emekçi Alımı Şartları

Sürekli emekçi takımlarına başvuran adayların aşağıdaki kuralları taşımaları gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kaideleri taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Adap ve Asıllar Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (c) bendine nazaran; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak.

3. Müracaat tarihinin son günü prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
4. Özel kurallarda belirtilen tahsil ve üst yaş kurallarına haiz olmak.
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak).
6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son müracaat tarihi prestijiyle mezun olmak ve istenilen öbür evraklara ilanın yayımlanmasından evvel sahip olmak.

7. Mesleksel niteliklerde birebir vakitte ehliyet kuralı arananlar, mesleklerini yürütürken araç kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

8. Adaylar gece ve vardiyalı çalışma sistemini, ziraî faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde misyonunu yerine getirmeye pürüz alerjik rahatsızlığı olmadığını ve yönetimin unvanına uygun vereceği öbür işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

9. Misyonunu devamlı yapmasına pürüz sıhhat sorunu bulunmadığını belgelemek.

– Çalışmasına mahzur olacak akıl ve ruh sıhhati sorunu olmadığını, vazifesini yapmasına mahzur hastalığının/engel durumunun bulunmadığını ve arazi kaidelerinde çalışabilir olduğunu gösteren tam teşekküllü Resmi sıhhat hizmeti sunucusu kamu hastanelerinden alınmış sıhhat konseyi raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

– Sıhhat Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

10. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları yeterince arşiv araştırması sonucuna nazaran atanmaya mani hali bulunmamak.

11. Her bir aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listedeki işyerlerinden yalnızca bir iş yeri ve meslek koluna müracaat yapabilecektir.

12. Kuruluş müdürlüklerine yerleştirmesi yapılan çalışanların yerleştirildikleri müdürlüklerde gereksinim fazlası olması halinde tıpkı İl’de bulunan ve muhtaçlık belirten Bakanlığımız öbür hizmet ünitelerine unvanlarına ve niteliklerine uygun çalıştırılmak üzere nakledilebilecektir.

13. Alınacak çalışanların deneme mühleti 90 (doksan) gün olup, deneme mühleti içinde başarısız olanların iş akdi bildirim müddeti beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

14. İlan edilen takımlara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya temel evrakları denetim edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olanların atama süreçleri yapılmayacaktır. Bu şahısların atamaları yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir.

15. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kaidelerini taşıdığı halde istenen evrakları müddeti içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen müddet içerisinde vazifeye başlamayan yahut feragat eden adaylar vazifeye başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin birinci sırasındaki adaydan başlamak üzere koşulları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

16. Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ait listeler, atamaya ait bilgi ve evraklar ile başka her türlü duyurular Bakanlığımız ve İşçi Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

17. Kura sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen evraklar, evrakların teslim yeri ve tarihleri ile başka konular Bakanlığımız ve İşçi Genel Müdürlüğü internet adresinden ilan edilecektir.

18. Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde misyona başlamayanlar (doğum, hastalık yahut zorlayıcı sebeple misyona başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek şartıyla hariç olmak üzere) ile atanma koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılarak misyona başlatılmayanların ya da vazifeye başlatılıp da sonradan atama kaidelerini taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin birinci sırasındaki şahıstan başlamak suretiyle aranan koşullara haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar rastgele bir hak argümanında bulunamazlar.

Tarım Bakanlığı Emekçi Alımı Vilayetlere Nazaran Kontenjanlar

1500 Işçi Alımı Kontenjanlar
Tarım Bakanlığı 1500 Işçi Alımı
Tarım Ve Orman Bakanlığı
Tarım Ve Orman Bakanlığı Işçi Alımı

Müracaat Tarihleri ve Yeri

Tarım Bakanlığı personel alımı müracaatları 13 Şubat itibarıyla İŞKUR üzerinden başladı. Müracaat işlemleri 19 Şubat‘a kadar İŞKUR resmi internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) üzerinden gerçekleştirilecek. Linke tıklayıp iş yeri tipini kamu seçip arattığınızda, ilanlar ekrana gelecektir.

Kamupersonel.com

Beytullah ÇİFTÇİ

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Başarılı Makale Yazarı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status