KAMU PERSONELİ ALIMI

Tapu ve Kadastro 72 Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Tapu ve Kadastro 72 İşçi Personel Alımı Sonuçları Açıklandı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sayfasından yayımlanan duyuruda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne tekniker, müdafaa ve güvenlik vazifelisi sözleşmeli işçi personel alımı kapsamında, 18 Aralık-22 Aralık 2023 tarihleri ortasında müracaatta bulunan ve atanmaya hak kazan adayların sonuçlarının açıklandığı aktarıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sayfasından yayımlanan personel alımı resmi duyurusunda, aşağıdaki sözler yer aldı:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTRATLI İŞÇİ PERSONEL ALIMI İLANINA MÜRACAATTA BULUNAN VE ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR HAKKINDA DUYURU

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra hizmet ünitelerinde çalıştırılmak gayesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrasına nazaran istihdam edilmek üzere alınacak 72 (yetmişiki) adet kontratlı işçi durumu için 30/11/2023 tarihinde yayımlanan ilanımıza müracaatta bulunan adaylara ait sonuçlar (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) sayfasında yayımlanmıştır.

  • Sözleşmeli Tekniker unvanında asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylar 02/01/2024 tarihinden 12/01/2024 tarihi saat:17:00’a kadar, Kontratlı Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi unvanında asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylar ise 02/01/2024 tarihinden 31/01/2024 tarihi saat:17:00’a kadar aşağıda liste halinde belirtilen evrakları, tarayarak (Pdf formatında) (https://atamabasvurusistemi.tkgm.gov.tr) internet adresinden giriş yapmak suretiyle elektronik ortama aktaracaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Belirtilen tarihler ortasında evraklarını sisteme yüklemeyen adayların atamaları yapılmayacak ve haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
  • Ataması yapılan adaylara yapılacak tebligatlarda Kurumumuza ibraz ettikleri adresler geçerli olacaktır.
  • Gerçeğe muhalif evrak veren ya da beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kontratlı işçi durumlarında misyon yapmakta olan çalışandan, Kurumumuzun tıpkı unvanlı kontratlı işçi durumlarına yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır.
  • Askerlik misyonunu yapmakta olan adayların askerlik vazifesini yapmakta olduğunu gösterir doküman ile dilekçelerini Genel Müdürlüğümüz irtibat adresine posta yoluyla (iadeli taahhütlü) olarak göndermesi gerekmektedir. Askerlik vazifesini tamamladıktan sonra terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde istenilen dokümanlarla birlikte Genel Müdürlüğümüze (Personel Dairesi Başkanlığı) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
  • Asil olarak atanmaya hak kazanıp müddeti içerisinde başvurmayan, müracaatları reddedilen, feragat eden, ataması iptal edilen yahut vazifeye başladıktan sonra rastgele bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine 16/07/2024 tarihine kadar yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
  • Atanmaya hak kazanan adaylara ilanen duyurulur. 26.12.2023

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kontratlı İşçi Alım İlanına Müracaatta Bulunan Ve Atanmaya Hak Kazanan Adaylar Hakkında Duyuru aşağıdadır.

DUYURU-1.pdf

Kamupersonel.com

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status