SAĞLIK PERSONELİ

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı 2023! Sağlık Personeli İlk Defa Ve Yeniden Atama Başvuru Ekranı

Sağlık bakanlığı personel alımı 2023 açıklaması ile ilk defa ve yeniden atamayla sağlık personeli alımı yapılacağı bildirildi.

Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman eczacı ve eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, kadrolarına ilk defa veya yeniden atama kura yöntemi ile yapılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Devlet hizmeti yükümlülüğü olmamak ( tabip ve uzman tabipler).

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş ve kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak.

Emekli olmamak (eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmıyor olmak.

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmamış olmak.

4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışmamak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ATAMA KURASINA KİMLER KATILABİLİR?

Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri.
İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler.

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman diş tabibi ve uzman eczacılar.

Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar.
5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ECZACI ALIMI

Analitik Kimya, biyofarmasötik ve farmakokinetik, farmasötik kimya, farmakoloji, farmasötik teknoloji, farmasötik biyoteknoloji, ruhsatlandırma alanlarının herhangi birinden yüksek lisans veya doktora programını tamamlamış olmak.

Diploma tescili yapılmamış olanların, eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair diploma veya geçici mezuniyet belgesi olmak.

Yabancı dil sınavından (YDS, KPDS, ÜDS veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden) en az 60 puan almış olmak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular 25 Ekim – 30 Ekim 2023 (18.00’a kadar) Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Resmi Gazete.

Hastane İş İlanı

Hastanelere Kadrolu, Daimi, Sürekli İşçi Alımı, Memur Alımı İlanlar

Kamuya Sağlık Personeli Alımı

kamupersonel.com

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status