MEMUR ALIMI

MSB 190 Memur Alımı Müracaatları Sürüyor

MSB 190 memur alımı için 29 Aralık 2023 tarihinde başlayan müracaat süreçleri 31 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar, müracaat süreçlerini online gerçekleştirebilecek.

Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi için çeşitli memur konumlarına işçi alımı yapacak.

190 MEMUR ALIMI BAŞVURULARI ONLİNE ALINACAK

Memur Alımı Başvuruları 29 Aralık 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri ortasında online olarak kabul edilecek.

190 MEMUR ALIMI İÇİN HANGİ UNVANLAR İÇİN KONTENJAN AYRILDI?

Memur alımı yapılacak konumlar ortasında aşçı, bahçıvan, çocuk eğitimcisi, garson, hizmetli, hemşire, istatistikçi, kaloriferci, mal sorumlusu, memur, mühendis, mimar, mütercim, sürücü, tekniker, teknisyen, terzi, uzman üzere çeşitli unvanlar bulunuyor.

Adaylar, ilgili takım için belirlenen niteliklere ve eğitim düzeylerine uygun olarak müracaatta bulunabilecek.

MEMUR ALIMI SINAVA AİT BİLGİLER:

a) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî
Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere; Tablo-1’de belirtilen faaliyet takvimine uygun
olarak, Tablo-2’de yer alan niteliklerde Devlet Memuru takımlarına, “657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığına Birinci Kez Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” temellerine nazaran işçi temini yapılacaktır.

b) Her adayın yalnızca bir tercih hakkı bulunmaktadır.

c) Adaylar, müracaat koşullarında istenen; Ustalık-Kalfalık Evrakı, Sertifika ve Mesleki
Yeterlilik Evrakını “Diğer Bilgi ve Belgeler” ekranından ilgili Başka Evrak Ekle butonunu tıklayacak
ve istenilen belgeyi sisteme yükleyeceklerdir. Ehliyet Evrakını ise Ehliyet Bilgi Ekle butonunu
kullanarak yükleyecektir.

ç) Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen
(CPE, CAE, TOEFL İBT, PTE Akademik vb.) yabancı lisan imtihanı sonuçlarını, İmtihan Bilgileri
ekranından, İmtihan Bilgisi Ekle butonunu kullanarak imtihan notu kısmına YDS eş bedellilik puanını yazacak ve Evrak Seç kısmından yabancı lisan yeterlilik dokümanını yükleyerek kaydedeceklerdir.

d) Yabancı üniversitelerden mezun olan adaylar Yükseköğretim Heyeti onaylı denklik
belgesini, eğitim niteliği olarak ortaöğretim mezunu olmak kuralı aranan unvanlara müracaat yapan
adaylar ise diplomalarını “Eğitim Bilgisi Ekle” ekranından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

e) Adaylar varsa son çalıştığı işyerinin ismi, adresi ve işyerindeki unvanlarını ‘‘Son İşyeri
Bilgileri’’ sekmesinden gireceklerdir.

f) Adaylar dokümanlarının tam ve okunaklı yüklenip yüklenmediğinin denetimini “belge
görüntüle” butonuna basarak yapabilecektir. Son müracaat tarihi itibariyle dokümanlarını sisteme
yüklemeyen yahut okunaksız ve eksik yükleyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

g) Temin süreci; ön müracaat, kayıt kabul, mülakat imtihanı, sıhhat raporu süreçleri ve güvenlik
soruşturması kademelerinden oluşmaktadır.

ğ) Bakanlık gerek gördüğü takdirde meslekî yeterlilik imtihanı yapabilecek ve Başvuru
Kılavuzunu değiştirebilecektir. Müracaat müddetince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

h) İlan metninde belirtilmeyen konular hakkında ilgili mevzuat kararlarına nazaran işlem
yapılacaktır.

ı) Şehit, gazi eş ve çocuklarının; anne, baba yahut eşinin bu durumunu gösterir doküman ile
başvurularında, almış oldukları merkezi imtihan yahut 4 üncü unsurun altıncı fıkrasında belirtilen sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanı dikkate alınır. Bu fıkra hükümleri sadece;

(1) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dâhil askeri işçisi, Jandarma hizmetleri sınıfı
ve Kıyı Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup işçi ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında vazifeli kontratlı subay, kontratlı astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli
erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup işçi ve
Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı çalışanından hayatını kaybetmesi nedeniyle;

8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci, 56 ncı ve 64 üncü maddeleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 47nci hususu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Çaba Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara nazaran harp yahut görev malulü sayılanların,

(2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş ve erler dâhil askeri işçisi, Jandarma hizmetleri sınıfı
ve Kıyı Güvenlik hizmetleri sınıfına mensup işçi ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında;

Misyonlu kontratlı subay, kontratlı astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli
erbaş ve er ile erbaş ve erleri, Emniyet Teşkilatından emniyet hizmetleri sınıfına mensup işçi ve
Milli İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı işçisi, başka kamu vazifelileri, güvenlik korucuları ve
sivillerden hayatını kaybeden yahut malul olan ve 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü unsuru, 5510 sayılı Kanunun 47 nci hususunun sekizinci fıkrası, 3713 sayılı Kanun, 2330 sayılı Kanun ve 2330 sayılı Kanun kararları uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara nazaran kendisine veya yakınlarına aylık bağlananların,

(3) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet
Tertibinden Erdem Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık bağlananların,

(4) 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Fevkalâde Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler
Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesi
kapsamında tazminat hakkından yararlandırılanların eş ve çocukları hakkında uygulanır.

Bu kapsamda şehit, gazi eş ve çocuklarının; Toplumsal Güvenlik Kurumundan tabi olduğu kanunu
gösterir belgeyi sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şehit/Gazi yakınlık evrakını sisteme
yüklemeyen adaylara %10 puan eklemesi yapılmayacaktır.

i) Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Millî Savunma
Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğünde değiştirilebilir.

j) Asil listedeki adaylardan; çeşitli sebeplerle atanamayanlar, atamaları iptal olanlar veya
atama yapılmadığı için boş kalan takımlara, bakanlıkça gerekli görülürse imtihan sonucunun ilanından itibaren 1 (bir) yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip imtihana kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir.

Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki imtihanlar için müktesep hak yahut rastgele bir öncelik teşkil etmez.

Memur alımı müracaat süreci ve ilgili ayrıntılar için Millî Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesini ziyaret etmek gerekiyor. Müracaat sürecine dair tüm ayrıntılar ve müracaat için tıkla.

YENİ MEMUR ALIMI HABERLERİ İÇİN TIKLA İNDİR.

MSB 190 Memur Alımı Müracaatları Sürüyor

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status