Güncel Zabıta Memuru Alım İlanı! Belediye 30 Personel Alımı

Memur Alımı - Kasım 20, 2023 11:25 pm A A

Büyükşehir Belediyesi güncel zabıta memuru alım ilanı Resmi Gazetede yayımlandı. Açıktan atama ile kadın /erkek 30 personel alımı boş kadrolara yapılıyor.

GÜNCEL ZABITA MEMURU ALIM İLANI

BELEDİYE PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (kamupersonel.com haberidir).

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

BELEDİYE ZABITA MEMURU ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından öğrenim durumuna göre KPSSP3, KPSS93 puan türlerinden, asgari 60 KPSS puanını almış olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.

Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan eğitim şartlarını taşımak.

BELEDİYE ZABITA MEMURU ALIMI KONTENJANLARI

GİH sınıfı 8 kadro derecesi ile herhangi bir lisans programından mezun kadın / erkek 15 memur alınıyor.

GİH sınıfı 9 kadro derecesi ile herhangi bir ön lisans programından mezun kadın / erkek 15 memur alınıyor.

BELEDİYE MEMUR ALIMI BAŞVURU BELGELERİ

  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi.
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
  • KPSS sonuç belgesi
  • Diploma veya mezuniyet belgesi, yabancı okul mezunları için denklik belgesi.
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf.
  • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan.
  • Sürücü belgesi.
  • Başvuru formu.
  • Hangi kadroya müracaat edeceğine dair dilekçe.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI BAŞVURUSU

Adaylar başvurularını 27 Kasım 2023 – 01 Aralık 2023 tarihi mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 arasında) şahsen “Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Seyhan Adana” adresine yapacaklar. Resmi Gazete

Adana Belediyesi Memur Personel İşçi Alım İlan

Adana Aladağ Belediyesi Memur Personel İşçi Alım İlan

Adana Ceyhan Belediyesi Memur Personel İşçi Alım İlan

Adana Çukurova Belediyesi Memur Personel İşçi Alım İlan

Adana Feke Belediyesi Memur Personel İşçi Alım İlan

Memur Alımı - 11:25 pm A A
BENZER HABERLER