Güncel Memur Personel Alımları! 5 Kurum KPSS'li KPSS'siz Personel Başvuru Ekranı

Güncel Memur Personel Alımları! 5 Kurum KPSS'li KPSS'siz Personel Başvuru Ekranı

Güncel memur personel alımları için 5 kurum KPSS'li KPSS'siz personel alımı için ilan yayınladı. İşte detaylar...

Güncel memur personel alımları devam ediyor. 5 kamu kurumu farkı pozisyonlarda KPSS'li KPSS'siz personel alımı yapıyor.

GÜNCEL MEMUR PERSONEL ALIMLARI GENEL ŞARTLAR

guncel-memur-personel-alimlari-genel-sartlar.jpg

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

KAMU KURUMLARI GÜNCEL MEMUR PERSONEL ALIMLARI

kamu-kurumlari-guncel-memur-personel-alimlari.jpg

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere sistem uzmanı pozisyonunda bir sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine, temsil kabiliyetine, analitik düşünme ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.
 2. Yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak.
 3. Başkanlıkça talep edilmesi halinde, sertifika istenmeyen ancak bilgi sahibi olunması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmek.
 4. Dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 5. Büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanun’a tabi kadrolu veya aynı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)
 6. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.
 7. Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak.
 8. Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi
 9. sahibi olmak.
 10. Windows Server, VmWare, Cluster yapılandırma, Active Directory, Sharepoint, IIS, DNS, DHCP, Group Policy konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak.
 11. System Center Configuration Manager (SCCM) konfigurasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 12. Powershell scripting konusunda konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 13. Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak.
 14. İş sürekliliği veya felaketten kurtarma sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak.

Personel İlanları Başvuru Bilgisi

Başvurular 20 Şubat 2023 Pazartesi saat 18.00’e kadar devem edecek. Başvuru ekranı için tıklayınız.

TENMAK PERSONEL ALIM

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 2 denetçi yardımcısı alıyor. Personel alımı yazılı ve sözlü snavla yapılacaktır.

TENMAK PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

 1. En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
 2. Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak, denetçilik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.
 3. 01/01/2023 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 4. ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-Lisans)'ndan KPSSP48 puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak.

Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak olan başvurular 06/03/2023 tarihinde başlayıp 15/03/2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. İlan.

kamu-kurumlari-guncel-memur-personel-alimlari-ilanlar.jpg

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

2023 yılı Eğitim-Öğretim faaliyetleri kapsamında çalıştırılmak üzere 2 kadın ve 2 erkek olmak üzere 4) sözleşmeli personel alınacaktır. İşe alının personel canlı model pozisyonunda görev yapacaktır.

Yapılan başvurularda KPSS puan şartı aranmamaktadır, asıl aday sözlü sınav sonucunda belirlenecektir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesine müteakip yapılacaktır.)
 2. Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarının birinden mezun olmak.
 3. KPSS şartı aranmamaktadır, adaylar sözlü sınav sonucuna göre belirlenecektir.
 4. Vücut bütünlüğüne sahip olmak.
 5. Uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahip ve dayanıklı olmak. (Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmekte olup, göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenilecektir.)

15 Şubat 2023 son başvuru tarihidir. Başvurular Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel ve Kadro Şube Müdürlüğüne istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen yapılacaktır. İlan.

AFYONKARAHİSAR İLİ KILIÇARSLAN BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI

Kadın erkek 1 zabıta memuru ve 1 hizmetli alımı açıktan atama yol u ile yapılacak.

AFYONKARAHİSAR İLİ KILIÇARSLAN BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Herhangi bir Ortaöğretim Kurumundan (Lise veya Dengi Okul) mezun olmak.
 2. En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
 3. KPSS P94 en az 60 puanı olmak.
 4. Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
 5. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 6. 5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. Başvuru sırasında adaylar; Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından temin edeceklerdir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir).
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir).
 4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
 5. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir).
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 8. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak).
 9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.

Kamu Personel İlanları Başvuru Bilgisi

Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).

Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvurular; sadece şahsen yapılacak olup, adaylar 13.02.2023- 15.02.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (09.00-12.30 / 13.30-17.30 saatleri arasında) istenilen belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Cumhuriyet Mah. Zafer Cad. No: 106 Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa/ Afyonkarahisar adresine şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.

Memur kadrosu için sözlü sınavına katılabilmek için; Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 13.02.2023 - 15.02.2023 tarihleri arasında Cumhuriyet Mah. Zafer Cad. No: 106 Kılıçarslan Kasabası Sinanpaşa/Afyonkarahisar adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. İlan.

NİĞDE DÜNDARLI BELEDİYESİ PERSONEL ALIM

Kadın erkek muhasebeci alımı yapılacak.

NİĞDE DÜNDARLI BELEDİYESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Ön lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme Yönetimi veya Muhasebe bölümlerinin birinden mezun olmak, En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 2. KPSS P93 en az 63 puan almış olmak.
 3. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
 2. Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir).
 5. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 8. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
 9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilecektir.)

Başvuru esnasında istenen belgeler ile birlikte 07.03.2023 – 10.03.2023 tarihleri arasında mesai saatleri (Saat: 09.00-12.00 / 13.30-16.30) içerisinde şahsen, Cumhuriyet mah. Balcılar cad. Dündarlı Belediyesi/NİĞDE adresine, iadeli taahhütlü posta yoluyla Cumhuriyet mah. Balcılar cad. Dündarlı Belediyesi/NİĞDE adresine, başvuru yapabileceklerdir.

Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin internet adresine gönderilebilecektir. İlan.

Güncel memur ve kamu personel alımları için takip ediniz.

AFAD personel alımı tıklayın.

Adana KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Adıyaman KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Afyonkarahisar KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Ağrı KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Amasya KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Ankara KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Antalya KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Artvin KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Aydın KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Balıkesir KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Bilecik KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Bingöl KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Bitlis KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Bolu KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Burdur KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Bursa KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Çanakkale KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Çankırı KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Çorum KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Denizli KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Diyarbakır KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Edirne KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Elazığ KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Erzincan KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Erzurum KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Eskişehir KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Gaziantep KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Giresun KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Gümüşhane KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Hakkari KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Hatay KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Isparta KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Mersin KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

İstanbul KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

İzmir KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Kars KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Kastamonu KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Kayseri KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Kırklareli KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Kırşehir KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Kocaeli İzmit KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Konya KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Kütahya KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Malatya KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Manisa KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Kahramanmaraş KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Mardin KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Muğla KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Muş KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Nevşehir KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Niğde KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Ordu KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Rize KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Sakarya KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Samsun KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Siirt KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Sinop KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Sivas KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Tekirdağ KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Tokat KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Trabzon KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Tunceli KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Şanlıurfa KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Uşak KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Van KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Yozgat KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Zonguldak KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Aksaray KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Bayburt KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Karaman KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Kırıkkale KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Batman KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Şırnak KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Bartın KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Ardahan KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Iğdır KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Yalova KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Karabük KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Kilis KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Osmaniye KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

Düzce KPSS'li KPSS'siz Kamu Sözleşmeli Memur İşçi Personel Alım İŞKUR İş İlan

guncel-memur-personel-alimlari-5-kurum-kpssli-kpsssiz-personel-basvuru-ekrani.jpg

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.