Belediye İş İlanları, 25 Zabıta Memuru Ve Memur Alımı! Kadın Erkek En Az Lise Mezunu Olanlar Başvuru Yapabilir

Belediye İş İlanları, 25 Zabıta Memuru Ve Memur Alımı! Kadın Erkek En Az Lise Mezunu Olanlar Başvuru Yapabilir

Belediye iş ilanları, 25 zabıta memuru ve memur alımı yapılıyor. Kadın erkek en az lise mezunu vatandaşların başvuru yapabileceği ilan ile ilgili tüm başvuru süreci ve detayları haberimizde…

Belediye iş ilanları, 25 zabıta memuru ve memur alımı başvuruları kadın erkek en az lise mezunu olan vatandaşlarımıza açık olacak.

Başvur için gerekli şartlar, başvuru şekli ve zamanı hakkındaki tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

belediye-is-ilanlari-25-zabita-memuru-ve-memur-alimi-basvurulari-en-az-lise-mezunu-olan-vatandaslarimiza-acik-olacak.jpg

Belediye iş ilanları kapsamında 5 memur ve 20 zabıta memuru alımı yapılacak. Memur alımları 8,9 ve 11. kadro dereceleri ile yapılacak. Boş olan kadrolara açıktan ata yolu ile memur ve zabıta memuru alımı yapılacak.

BELEDİYE İŞ İLANLARI 25 ZABITA MEMURU VE MEMUR ALIMI GENEL BAŞVURU VE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Boş memur ve zabıta memuru kadrolarında istihdam edilecek personelin taşıması gereken nitelikler genel başvuru şartları ve özel başvuru şartları şeklinde aşağıda belirtilmiştir.

belediye-is-ilanlari-25-zabita-memuru-ve-memur-alimi-genel-basvuru-ve-ozel-basvuru-sartlari.jpg

BELEDİYE İŞ İLANLARI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 • İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesi ve 48. Maddesi (A) fıkrasın şartlarına uygun olmaları gereklidir.
 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ZABITA MEMURU VE MEMUR ALIMI ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

belediye-is-ilanlari-25-zabita-memuru-ve-memur-alimi-yapiliyor-en-az-lise-mezunu-vatandaslarin-basvuru-yapabilecegi-ilan-ile-ilgili-tum-basvuru-sureci-ve-detaylari-haberimizde.jpg

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci Maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Zabıta Memuru kadrosu için; aşağıda sınav bilgisi bölümünde belirtilmiş olan sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

MEMUR ALIMI

 • Sınıfı: GİH

 • Kadro Derecesi: 8

 • Kadro sayısı: Kadın / Erkek 5 kişi

 • Kriterleri: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, İktisat, İstatistik, İşletme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Maliye, Muhasebe ve Finansman Yönetimi, bölümlerinin birinden mezun olmak.

  KPSS P3 En az 70 puan almak.

ZABITA MEMURU ALIMI

belediye-is-ilanlari-25-zabita-memuru-ve-memur-alimi-en-az-lise-mezunu.jpg

 • Sınıfı: GİH

 • Kadro Derecesi: 9

 • Kadro sayısı: Kadın / Erkek 10 kişi

 • Kriterleri: Ön lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) bölümlerinin birinden mezun olmak.

  En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
 • KPSS P93 En az 70 puan almak

ZABITA MEMURU ALIMI

 • Sınıfı: GİH
 • Kadro Derecesi: 11
 • Kadro sayısı: Kadın / Erkek 2 kişi
 • Kriterleri: Ön lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Çevre Koruma, Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü, Çevre Sağlığı, Çevre, Çevre Temizlik Hizmetleri bölümlerinin birinden mezun olmak.
 • En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
 • KPSS P93 En az 70 puan almak

ZABITA MEMURU ALIMI

 • Sınıfı: GİH
 • Kadro Derecesi: 11
 • Kadro sayısı: Kadın / Erkek 8 kişi
 • Kriterleri: Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.
 • En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
 • KPSS P94 En az 70 puan almak


BELEDİYE İŞ İLANLARI ZABITA MEMURU VE MEMUR ALIMI BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyenin resmi internet sayfasında temin edilebilecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediye yetkililerince tasdik edilebilir),
 • Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.
 • Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

BELEDİYE İŞ İLANLARI BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 13.03.2023 - 17.03.2023 gününe kadar (mesai saatleri arasında) Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Osmangazi/ Bursa binası içinde kurulacak olan başvuru noktasına müracaatlarını yapabileceklerdir.

 • Elektronik ortamda, Belediyemiz mail adresine,
 • Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Osmangazi Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı için bakınız.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel alımı için bakınız.

BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

 • Belediye tarafından T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları için sözlü sınava, zabıta memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 • Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanını 05.04.2023 tarihinde Belediyenin internet adresinden ilan edilecektir.
 • Belediyece düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerine 07.04.2023 tarihinden itibaren Belediyenin resmi internet sayfasından erişebileceklerdir.
 • Sınav Giriş Belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

26.04.2023 tarihinde saat 09.00’ da başlayacak olan Sözlü ve Uygulamalı Sınav Bursa-Osmangazi Belediye Başkanlığı merkez hizmet binası (Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi/Bursa) adresinde yapılacaktır.

Konya Büyükşehir Belediyesi personel alımı için bakınız.

SINAV KONULARI

SÖZLÜ SINAV KONULARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 2. İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 4. İdareler İle İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
 5. Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

UYGULAMALI SINAV

Zabıta Memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

Sınav sonuçları yukarıda yazılmış olan belediyenin resmi internet adresinde duyurulacaktır. İlan

Güncel memur alımları için takip ediniz.

belediye-is-ilanlari-25-zabita-memuru-ve-memur-alimi-kadin-erkek-en-az-lise-mezunu-olanlar-basvuru-yapabilir.jpg

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
1 Yorum