KAMU PERSONELİ ALIMI

Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB 10 İşçi Alımı Yapacak – GÜNCEL

Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB 10 İşçi Alımı Yapacak.

İlgili duyuruya nazaran, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) Mütercim-Tercüman, Ofis İşçisi, Programcı, Takviye İşçisi (Temizlik Personeli) durumları için sözleşmeli işçi alımı yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı MüracaatlarI bugün(16 Şubat) prestijiyle alınacak. Müracaat yapacak adayların kaideleri sağlaması gerekmektedir.

YENİ PERSONEL, MEMUR VE KONTRATLI İŞÇİ ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN TAKİPTE KALIN.

Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB İşçi Alımı Şartları

II.SINAVA MÜRACAAT ŞARTLARI

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GENEL KURALLAR (MÜTERCİM – TERCÜMAN)

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yahut Mavi Kart sahibi olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan kaideleri taşımak.

a) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

b) Türk Ceza Kanununun 53’üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahkûm olmamak,

c) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Mavi Kartlı adaylar bu kaideden muaftır.)

ç) 53. unsur kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3- 01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak.

4-Yurt içinde ya da yurt dışında eğitim veren ve özel koşullarda belirtilen üniversite kısımlarından (denkliği resmi makamlarca kabul edilen) en az lisans seviyesinde mezun olmak.

5- Başvurulacak olan durum için özel koşullarda belirtilen şartları taşıyan son 5 yıl (ilanda belirtilen birinci müracaat tarihinden itibaren) içerisinde YDS’den yahut dengi imtihanlardan alınmış geçerli bir lisan puanına sahip olmak.

6- 2022 yılında düzenlenen KPSS (B) kümesinden alınmış özel koşullar kısmında belirtilen kriterler ile uyumlu bir KPSS puanına sahip olmak.

7- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

8- Adaylar lakin bir konum unvanına müracaat yapabilecektir. Birden fazla durum unvanına yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi konumlarında vazife yapmakta iken, hizmet kontratı temellerine karşıt hareket etmesi nedeniyle kontratı kurumlarınca feshedilenler ile kontrat periyodu içerisinde hizmet mukavelesini tek taraflı feshedenlerin, müracaat tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme mühletini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Lakin, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın ek 1 inci unsurunun dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine nazaran mukavelesini tek taraflı feshedenler kelam konusu bir yıllık bekleme müddeti kaidesine tabi
değildir.

Kültür Ve Turi̇zm Bakanliği Genel Kurallar (Müterci̇m – Tercüman)
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ytb 10 İşçi Alımı Yapacak - GÜNcel 1

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GENEL KAİDELER (BÜRO ÇALIŞANI, PROGRAMCI, DESTEK PERSONELİ)

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,

ç) 53. unsur kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

2- 01.01.1984 ve sonrası doğumlu olmak.

3- 2022 yılında düzenlenen KPSS (B) kümesinden alınmış özel kaideler kısmında belirtilen kriterler ile uyumlu bir KPSS puanına sahip olmak.

4- Yabancı lisan dokümanı ibrazının mecburî olduğu durumlara yapılacak olan müracaatlarda son 5 yıl (ilanda belirtilen birinci müracaat tarihinden itibaren) içerisinde YDS’den yahut dengi imtihanlardan alınmış geçerli bir lisan puanına sahip olmak.

5- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

6- Adaylar lakin bir konum unvanına müracaat yapabilecektir. Birden fazla durum unvanına yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B kontratlı işçi durumlarında misyon yapmakta iken, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kontratı kurumlarınca feshedilenler ile mukavele periyodu içerisinde hizmet kontratını tek taraflı feshedenlerin, başvuru
tarihi prestijiyle bir yıllık bekleme müddetini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Lakin, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın ek 1 inci hususunun dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentlerine nazaran mukavelesini tek taraflı feshedenler kelam konusu bir yıllık bekleme müddeti koşuluna tabi değildir.

Kültür Ve Turi̇zm Bakanliği Genel Kai̇deler (Büro Çalişani, Programci, Destek Personeli̇)
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ytb 10 İşçi Alımı Yapacak - GÜNcel 2
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Müracaat Tarihleri Ve Yeri
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Ytb 10 İşçi Alımı Yapacak - GÜNcel 3

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müracaat Tarihleri ve Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığı YTB işçi alımı müracaatları 16 Şubat-26 Şubat 2024 tarihleri ortasında E-Devlet (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden çevrim içi yapılacaktır. Elden yahut posta yoluyla gerçekleştirilen müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Kamupersonel.com ile çabucak haberdar olun!

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status