İŞKUR

KPSS’siz İŞKUR İş İlanları! 6.693 Büro Personeli, Temizlik Personeli Alımı

Büro personeli alımı ve temizlik personeli alımı için yayımlanmış olan KPSS’siz İŞKUR İş İlanları üzerinden 6.6.93 personel alımı yapılıyor. Hem kamu kurumları hem özel sektör firmaları büro personeli ve temizlik personeli alımı yapıyor.

KPSS’siz İŞKUR İş İlanları

KPSS’siz İŞKUR İş İlanları Büro Personeli Alımı

İŞKUR Temizlik Personeli Alımı

KPSS’siz İŞKUR iş ilanları ile İŞKUR üzerinden 22 kişi büro memuru (idari işler), 220 kişi büro işçisi, 971 kişi büro memuru (genel), 3 kişi büro yönetimi elemanı ve 152 kişi büro yönetimi ve sekreterlik/büro yönetimi ve yönetici asistanı meslek elemanı olmak üzere 1.368 büro personeli alımı yapılıyor.

Kırklareli Evrensekiz Belediyesi Büro Personeli Alımı

Kırklareli kamu KPSS’siz İŞKUR İş İlanları kapsamında Evrensekiz Belediyesi daimi bir büro yönetimi elemanı alımı yapıyor.

T.C. vatandaşı olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık aylığına hak kazanmamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Anayasal düzene ve Devlete karşı işlenmiş suçlardan mahkum olmamak.

Medeni haklarını kullanma ehliyetinde olmak.

Askerlikle ilişiği bulunmamak. (Yapmış olmak, tecil ettirmek vb.)

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

En az yüksekokul mezunu olmak.

Belediye Büro Personeli Alımı Başvuru Belgeleri
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • 4 Adet vesikalık fotoğraf
  • İkametgah belgesi
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Diploma fotokopisi
  • Askerlik durum belgesi
  • SGK hizmet dökümü
  • Adli sicil belgesi
  • Varsa ehliyet belgesi fotokopisi

Başvurular en son 27 Kasım 2023 olmak üzere “Kırcaali Mah. Cumhuriyet Cad. No: 64 Evrensekiz Lüleburgaz Kırklareli” adresine yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Büro Personeli Alımı

İzmir KPSS’siz İŞKUR İş İlanları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İZFAŞ bünyesine daimi bir büro işçisi alımı yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinden mezun olmak.

Affa Uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın ihlaline ilişkin ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Başvurular 29 Kasım 2023 (dahil) gününe kadar (08:00-18:00 saatleri arasında) mail olarak “İKUSER @İZMİRFAİRCOMTR” yapılacak.

İŞKUR Temizlik Personeli Alımı

İŞKUR Temizlik Personeli Alımı

KPSS’siz İŞKUR İş İlanları üzerinden 4.620 kişi temizlik görevlisi, 701 kişi beden işçisi (temizlik) olmak üzere 5.321 temizlik personeli alımı yapılıyor.

İzmir KPSS’SİZ İŞKUR İş İlanları Biyotip Ve Genom Merkezi Temizlik Personeli Alımı

İzmir Kamu KPSS’siz İŞKUR İş İlanları ile tercihen lise mezunu daimi bir temizlik personeli alımı yapılıyor.

Tercihen temel seviyede bilgisayar kullanabilmek.

En az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Grup çalışmasına uyumlu olmak.

Sorumluluk sahibi ve titizlik gerektiren işlerde özenle çalışabilmek.

Eksiksiz kayıt tutma becerisine sahip olmak.

Tercihen deney hayvanları laboratuvarında veya veteriner kliniklerinde çalışma tecrübesine sahip olmak.

Tüm hayvan barındırma odaları ve karantina odalarında, talimatlarda gösterildiği şekilde yer ve yüzey dezenfeksiyonu yapmak.

Malzeme depolarının stok durumunu kontrol etmek ve kayıt altına almak, temizlik madde ve malzemelerinin ihtiyaç listesini hazırlamak.

Kafes/suluk yıkama ve otoklav cihazının operatörlüğünü yapmak, cihazın her çalışmasında aktiviteleri kayıt altına almak.

GLP Çalışmalarında gizlilik ilkesine bağlı kalmak, müşterilere / hizmet sunulan kesime ait gizli bilgileri ve tescilli hakları korumak.

IBG İlaç Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarının belirlediği alanlarda GLP (ILU) koşullarını uygulamak,

Vivaryumun temiz ve kirli alan temizliğini belirtilen prosedürler ve iş akışı doğrultusunda yapmak.

IBG-Vivaryum’da barındırılan hayvanlara (fare, rat, tavşan vb) ait kirli kafes ve sulukları biyo güvenlik ve atık yönetimi kurallarına uygun olarak boşaltmak yıkamak ve steril etmek.

Çıkan atıkları geçici atık toplama alanlarına götürmek.

Başvurular 04 Aralık 2023 (dahil) “İnciraltı Mh.,DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Kampüsü, Mithatpaşa Cad.No58/5 Balçova İzmir” adresine yapılacak.

Adana KPSS’siz İŞKUR İş İlanları  Yumurtalık Belediyesi Temizlik Görevlisi Alımı

Adana kamu KPSS’siz İŞKUR İş İlanları kapsamında Yumurtalık Belediyesi belirli süreli bir temizlik işçisi alımı yapıyor. Adayların Yeşilköy Mahallesinde ikamet etmesi gerekiyor.

Son başvuru tarihi 27 Kasım 2023 olup, başvurular “Devrişiye Mah. Dumlupınar Sok. No:1 Yumurtalık / Adana” adresine yapılacak.

KPSS’siz İŞKUR İş İlanları Başvuru Linki

En Güncel İŞKUR Kamu İş İlanları İşçi, Personel Alımı

Kamuya Büro Personeli Alımı

Kamuya Temizlik Personeli Alımı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status