İŞKUR

KPSS’siz 60 KPSS’li Personel Memur İşçi Alımı İŞKUR İlanları

KPSS’siz 60 KPSS’li Personel Memur İşçi Alımı İŞKUR İlanları için iki şehirden başvuru açıldı. İlanlara başvurular 29 Kasım 2023 tarihinde son buluyor.

KPSS’siz 60 KPSS’li Personel Memur İşçi Alımı İŞKUR İlanları 2 ilde yayımlandı. Başvuru için son günler…

KPSS’siz 60 KPSS’li Personel Memur İşçi Alımı İŞKUR İlanları

KPSS’li KPSS’siz Kamu Personeli Alımı

Kamu kurumlarına 1 sosyal yardım ve inceleme görevlisi, 1 büro görevlisi ile 2 temizlik işçisi alımı belediye ile SYDV için yapılacaktır.

SYDV Memur Alımı

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı sürekli 1 sosyal yardım ve inceleme görevlisi ve 1 büro görevlisi alacak.

I. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

II. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

III. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

IV. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

V. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

VI. İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak (İş tanımı Vakıfta mevcut olup ilan süresince Vakfa ait ilan panosunda yayınlanacaktır),

VII. 4 Yıllık eğitim veren herhangi bir Yükseköğretim bölümlerinden mezun olmak.

VIII. 2022 ve 2023 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavından KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

IX. En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak,

X. İyi düzeyde bilgisayar kullanabilmek, bu programları kullanabildiğine dair sertifika sahibi olmak veya ilgili bilgisayar dersini üniversite eğitim süresince aldığına dair transkript sahibi olmak

XI. En az 1 (bir) yıl süre ile ilçede ikamet ediyor olmak

XII. İlçede nüfusa kayıtlı olmak

XIII. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

XIV. Sosyal yardım ve inceleme görevlisi için iş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşıması hususunda, SYD Vakfı ve benzeri Sosyal Hizmetler bünyesinde daha önce en az 6 (altı) ay süreyle çalışmış olmak.

Başvuru için gerekli bir takım belgeler adaylardan istenmektedir. Bu belgeler şunlardır: kamupersonel.com haberidir.

I. Nüfus cüzdanı fotokopisi

II. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

III. İkametgah belgesi

IV. Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

V. Özgeçmiş (CV). (doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş 8. deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu vb. gibi)

VI. Askerlikle ilgisi olmadığına dair belge (erkek adaylar için)

VII. KPSS P3 Sonuç Belgesi fotokopisi

VIII. Adli Sicil Belgesi

IX. Ayrıca varsa adayın sunmak istediği (KPDS ve dengi belge, vb.) belgeler

X. Sürücü Belgesi Fotokopisi

XI. Bilgisayar Sertifikası veya mezuniyet belgesinde bilgisayar dersi aldığına dair transkript sureti.

XII. Sosyal yardım ve inceleme görevlisi için SYD Vakfı ve benzeri Sosyal Hizmetler bünyesinde daha önce en az 6 (altı) ay süreyle çalıştığına dair belge.

XIII. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin asli veya onaylı sureti

XIV. Sağlık Raporu

Temizlik Personeli Alımı

Belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere belirli süreli 1 temizlik işçisi alımı gerçekleştirilecektir

I. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

II. 18 yaşını tamamlamış olmak,

III. Çalışma saatleri 4857 Sayılı İş Kanununa göre İşveren tarafından belirlenir

IV. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,

V. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1),(4),(5),(6),(7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

VI. Çalışmaya engel sağlık sorunu olmamak.

VII. Son 6 ay içerisinde Bursa ili, Harmancık ilçesinde ikametgah ediyor olmak,

VIII. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük almaya hak kazanmamış olmak,

Başvuru için gerekli belgeler nüfus cüzdanı fotokopisi, adli sicil kaydı belgesi, ikametgah belgesi, varsa diploma fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesidir.

Kamu Kurumları Kamu Personeli Alımı Başvuru Bilgileri

Sosyal yardım ve inceleme görevlisi ve başvurusu Manisa Gölmarmara İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Eski Camii Mah. Levent Cad. Özel İdare İşhanı Kat 3 Gölmarmara adresine yapılacaktır.

Temizlik işçisi başvurusu Bursa Harmancık Belediyesi Merkez Mah. Keles Cad. No:1 Harmancık Bursa adresinden yapılacaktır.

KPSS’siz Memur Personel İşçi Alımı İçin BAKINIZ.

Son Dakika Harmancık Belediyesi Temizlik Görevlisi Alımı

Güncel Gölmarmara SYDV Memur Alımı

KPSS’li KPSS’siz İşçi Personel Memur Alımı İlanları

Son Dakika KPSS’siz Kamu Personeli Alımı

Son Dakika İŞKUR Kamu Alımları

kamupersonel.com haberidir.

Personel Memur İşçi Alımı 2024

2024 Personel Memur İşçi Alımı İlanları

Personel Memur İşçi Alımı 2024 İlan

2024 Güncel Personel Memur İşçi Alımı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status