KAMU PERSONELİ ALIMI

KPSS 2024/4 Ortaöğretim Kontenjanları – Kamu Personel

KPSS 2024/4 tercih kılavuzu ile Tarım ve Orman Bakanlığına ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarından olmak üzere ÖSYM üzerinden KPSS 2024/4 tercihleriyle işçi alımı yapılacak.

ÖSYM üzerinden yayımlanan KPSS 2024/4 tercih kılavuza nazaran ortaöğretim mezunlarından muhafaza ve güvenlik vazifelisi, paklık vazifelisi ve sürücü unvanlarında işçi alınacak. Vilayetlere nazaran kontenjan dağılımı ve öteki ayrıntılar aşağıdaki üzeredir.

KPSS 2024/4 Ortaöğretim Kontenjanları

Kpss Kpss
Kpss 2024/4 Ortaöğretim Kontenjanları - Kamu Personel 1
Kpss Kpss
Kpss 2024/4 Ortaöğretim Kontenjanları - Kamu Personel 2
Kpss Kpss
Kpss 2024/4 Ortaöğretim Kontenjanları - Kamu Personel 3

Kontenjan dağılımın devamına aşağıdaki kılavuzdan erişebilirsin.

9.1 BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

9.1.1 Bu kılavuzda bulunan kontratlı işçi durumlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve süreçler 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” ın ilgili hususları uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Asıllarda belirtilen koşulların rastgele birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. KONTRATLI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA AİT ESASLAR’ın Ek 1. unsurunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere kontratlı durumlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen birebir konumlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.2 Kontratlı işçi konumlarına yerleşen adaylar, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 1 inci unsurunun dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli çalışanın, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut mukavele devri içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında tekrar istihdam edilemez.” kararına tabidir. Bu karara ters durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

9.1.3 Bu kılavuzda bulunan kontratlı durumlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci hususu yeterince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı asıllı adaylar tercih yapamayacaktır.

9.1.4 Yerleştirme süreçlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan çeşidinden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

9.1.5 Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.6 Kanun Kararında Kararname (KHK) ile kamu misyonundan çıkarılanlar yerleştirme için müracaat yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.7 Ataması yapılacak işçinin misyon yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra üniteleridir. Adaylar, taşra ünitelerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/ ) sitesinden inceleyebilirler.

9.1.8 Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü hususu uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)

ÖZEL ŞARTLAR

9.2.3 MUHAFAZA VE GÜVENLİK VAZİFELİSİ (SİLAHLI-SİLAHSIZ):(6551) Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartı sahibi (Tercih süreçlerinin son günü prestijiyle geçerlilik müddeti dolmamış) olmak.(7300) Bu nitelik kodunun yazıldığı kadro/pozisyonda vardiya sistemi, uygulanmaktadır.
(7303) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu unsuruna nazaran bu durumlarda çalıştırılacak çalışanda aşağıdaki kaideler da aranır:

a.18 yaşını doldurmuş olmak.(Silahsız Özel Güvenlik Vazifelisi için)

b.Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, cinsel dokunulmazlığa karşı hatalar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama, kaçakçılık yahut fuhuş hatalarından mahkûm olmamak, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine, özel hayata ve hayatın zımnî alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatler ile uyuşturucu yahut uyarıcı husus hatalarından ötürü hakkında devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak.

c. Misyonun yapılmasına mahzur olabilecek beden ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.

ç. 14’üncü hususta belirtilen özel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyetle tamamlamış olmak.

Aynı Kanunun 11’inci unsuruna nazaran; Özel güvenlik vazifelisi olarak istihdam edilecekler hakkında valilikçegüvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14’üncü unsurunda belirtilen özel güvenlik temel eğitimini muvaffakiyetle bitirmiş olmak kuralıyla, valilikçe çalışma müsaadesi verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.

d.Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik vazifelileri hakkında yalnızca arşiv araştırması yapılır.

e.Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci unsurunun birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki, güç kullanmanın son etabı olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak misyon yapacak özel güvenlik vazifelileri için Kanunda yaş sonu bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına Ait 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü unsurunun birinci fıkrası kararı doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı misyon yapacak özel güvenlik vazifelilerinin 21 yaşın üzerinde olması kuralı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ilişkin sıhhat kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik vazifelisi olur” ibareli sıhhat heyeti raporuistenecektir.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin Muhafaza veGüvenlik Vazifelisi konumuna atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.Bu şartlara nazaran Silahlı Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi için tercih yapacak adaylar; tercih süreçlerinin son günü olan 7 Şubat 2024 tarihine nazaran; 8 Şubat 2003 ve sonrasında doğan adaylar 21 yaşından küçük olduğundan tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

9.2.4 DAYANAK ÇALIŞANI (ŞOFÖR) 7302: (6514) D Sınıfı Şoför Dokümanı sahibi olmak.

Başvuru koşullarında yer verilen yeni şoför evrakı sınıfları ile bu evrakları karşılayan eski ve yeni şoför evrakı sınıfları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kpss Kpss
Kpss 2024/4 Ortaöğretim Kontenjanları - Kamu Personel 4

Müracaat Tarihleri ve Yeri

KPSS 2024/4 ortaöğretim mezunlarından işçi alımı tercihleri 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri ortasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

tablo1_tod31012024İndir

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status