KAMU PERSONELİ ALIMI

KPSS 2024/4 Lisans Kontenjanları – Kamu Personel

KPSS 2024/4 Lisans Kontenjanları

KPSS 2024/4 tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarından olmak üzere KPSS 2024/4 tercihleriyle ÖSYM üzerinden sözleşmeli işçi alımı yapılacağı aktarıldı.

ÖSYM üzerinden yayımlanan KPSS 2024/4 tercih kılavuzunda lisans mezunlarından mühendis (ziraat, bitki muhafaza, gıda, su eserleri, balıkçılık teknolojisi, mühendis(orman, harita, bilgisayar, inşaat, kimya), biolog, veteriner doktor, ofis çalışanı unvanlarında işçi alınacağı kaydedildi. Vilayetlere nazaran kontenjan dağılımı ve başka ayrıntılar aşağıdaki üzeredir.

Sağlık Bakanlığı 35000 işçi ve emekçi alımı yapacak. Kılavuz yayımlandığında kaçırmamak için tıkla ve fiyatsız indir.

KPSS 2024/4 Lisans Kontenjanları

Kpss 2024 Kpss 2024
Kpss 2024/4 Lisans Kontenjanları - Kamu Personel 1
Kpss 2024 Kpss 2024
Kpss 2024/4 Lisans Kontenjanları - Kamu Personel 2
Kpss 2024 Kpss 2024
Kpss 2024/4 Lisans Kontenjanları - Kamu Personel 3

Kontenjan dağılımın devamına aşağıdaki kılavuzdan erişebilirsin.

9.1 BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

9.1.1 Bu kılavuzda bulunan kontratlı işçi durumlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve süreçler 657 sayılı “Devlet Memurları Kanunu” ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” ın ilgili hususları uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Asıllarda belirtilen kuralların rastgele birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. KONTRATLI İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASINA AİT ESASLAR’ın Ek 1. hususunda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere kontratlı durumlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen birebir durumlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.2 Kontratlı işçi konumlarına yerleşen adaylar, Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 1 inci unsurunun dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli çalışanın, hizmet mukavelesi asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratının feshedilmesi yahut mukavele devri içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi konumlarında tekrar istihdam edilemez.” kararına tabidir. Bu karara ters durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

9.1.3 Bu kılavuzda bulunan kontratlı konumlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci unsuru mucibince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı asıllı adaylar tercih yapamayacaktır.

9.1.4 Yerleştirme süreçlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan çeşidinden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.

9.1.5 Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.6 Kanun Kararında Kararname (KHK) ile kamu misyonundan çıkarılanlar yerleştirme için müracaat yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

9.1.7 Ataması yapılacak çalışanın vazife yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra üniteleridir. Adaylar, taşra ünitelerini Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/ ) sitesinden inceleyebilirler.

9.1.8 Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü hususu uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)

ÖZEL ŞARTLAR

9.2.1 MÜHENDİSMühendis (Bitki Koruma) 9001 kodundan tercih yapacak adayların dikkatine!5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sıhhati, Gıda ve Yem Kanunu’nda Bakanlık tarafından yürütülen resmi denetim süreçleri inspektör işçi tarafından gerçekleştirilmektedir.21 Nisan 2011 tarih ve 27912 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinin “Adayların Nitelikleri” başlığı altındaki 5’inci unsuru 1’inci fıkrasının (b) bendinde; “Ziraat mühendisleri için; ziraat fakültelerinin bitki müdafaa kısmından mezun olmak” kuralı aranmaktadır.Yukarıda belirtilen yönetmeliğe nazaran “Tablo:3 657 Sayılı Kanununun 4/B Unsuruna Nazaran Atama Yapılacak Kontratlı İşçi Konumları (Lisans Mezunları İçin)” nda yer alan ve Nitelik Kodu; 9001 olup Kurum Kodu; 5470-5471-5472-5473-5474-5475-5476-5477-5478-5479 olan durumları tercih eden adayların İnspektör çalışanı olarak vazife yapabilmesi için Ziraat Fakültelerinin Bitki Müdafaa kısmı (Mezuniyet alan kodu 8158 olanlar) mezunu olması kuralı aranmaktadır. Bu mezuniyet koduna (8158) sahip olmayan adaylar tercih yapamayacaktır. Tercih yapsalar bile yönetmelikteki koşulları taşımadığından atamaları yapılmayacaktır.

Müracaat Tarihleri ve Yeri

KPSS 2024/4 lisans mezunlarından işçi alımı tercihleri 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri ortasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

tablo3_tod31012024İndir

Kamupersonel.com

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

Whatsapp Kanalımız için >> TIKLAYIN

Youtube Kanalımız için >> TIKLAYIN

Facebook Sayfamız için >> TIKLAYIN

Twitter Sayfamız için >> TIKLAYIN

İnstagram Sayfamız için >> TIKLAYIN

Telegram Kümemiz için >> TIKLAYIN

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status