KAMU PERSONELİ ALIMI

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 58 Personel Alımı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 58 Personel Alımı Yapılacaktır.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 58 Personel Alımı

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

58 KONTRATLI İŞÇİ ALACAK

BAŞVURULAR ( 11 Aralık – 25 Aralık) 2023

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 58 Personel Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 58 Personel Alımı İçin Koşullar Nelerdir?

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrasına göre
Sözleşmeli İşçi olarak istihdam edilmek üzere Üniversitemize ihdası uygun görülen kontratlı personel
pozisyonlarına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın Ek 2’nci unsurunun (b) fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen
pozisyonlarda 2022 KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle kontratlı işçi alınacaktır.

1. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MÜRACAAT TAKVİMİ, MÜRACAAT ADRESİ VE İRTİBAT BİLGİLERİ

1.1. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Müracaat takvimi;
Başvuru Başlangıç Tarihi 11.12.2023
Son Müracaat Tarihi 25.12.2023 (mesai bitimi)
Ön Kıymetlendirme Sonuç İlan Tarihi 03.01.2024
Nihai Kıymetlendirme Sonuç İlan Tarihi 11.01.2024
Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihleri 12.01.2024 – 26.01.2024
Üniversite mecburî hallerde müracaat takviminde değişiklik yapma hakkını gizli fiyat.

1.2. Adayların Müracaat Formu ve ilanda başvuracakları konum için istenilen dokümanları eksiksiz bir şekilde
başvuru mühleti içerisinde Üniversitemiz İşçi Daire Başkanlığına (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi,
Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası İşçi Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim
etmeleri gerekmektedir. Posta, faks, e-mail vb. yollar ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

1.3. Müddeti içinde yapılmayan, müracaat için istenilen dokümanları eksik bulunan yahut nitelikleri uygun olmayan
adayların müracaatları geçersiz sayılacak olup bu durumdan adayın kendisi sorumludur.

1.4. KPSS puan sıralaması sonrasında ön kıymetlendirme ve en son kıymetlendirme sonuçları Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi https://www.ahievran.edu.tr web sayfasından duyurulacaktır.

1.5. Asıl olarak yerleşen ve kontrat yapmaya hak kazanan adaylar için; En son Kıymetlendirme Sonuçlarının
https://www.ahievran.edu.tr adresinde ilan edildiği tarihten itibaren müracaat takviminde belirtilen evrak
teslim tarihleri içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen İşçi Daire
Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen mühlet içerisinde istenilen evrakları tamamlayarak
teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler. İşe başlamak için gerekli evraklar kesin değerlendirme
sonuç ilan tarihinde duyurulacaktır.

1.6. Asıl kazananlardan müddeti içerisinde başvuran olmadığı takdirde yahut aranan kaideleri taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

1.7.Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup şahıslara ayrıyeten yazılı
tebligat yapılmayacaktır.

1.8. Adaylar müracaat süreciyle ilgili olarak; +90 (386) 280 3251, 280 4523 ve 280 4177 telefon
numaralarından bilgi alabilecektir.

3. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MÜRACAATA VE ATAMAYA AİT AÇIKLAMALAR

3.1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunda belirtilen kuralları taşıması
gerekmektedir.

3.2. Adayların tercih edilecek konum karşısında yer alan tüm koşulları taşıyor olması gerekmektedir.

3.3. Erkek adayların askerlikle alakasının bulunmaması gerekmektedir. (Askerliğini yapmış, muaf yahut tecilli)

3.4. Atanmaya hak kazanan adaylar için yaptırılacak olan arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması
sonucunun olumlu olması halinde kontrat yapılacaktır.

3.5. Kamu misyonundan rastgele bir nedenden ötürü ihraç edilenler müracaatta bulunamazlar.

3.6. Adayların rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmaları
gerekmektedir.

3.7. 657 sayılı Kanunun 53’üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde
çalışmasına, nöbet tutmasına/vardiyalı çalışmasına mahzur olabilecek hastalığının bulunmaması
gerekmektedir.

3.8. 2022 yılı KPSS (B Grubu) imtihanında; Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93,
Ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için KPSS P94 puan tipi dikkate alınacaktır.

4. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER

Sözleşmeli İşçi Durumlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Dokümanlar;

4.1. Müracaat Formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)

4.2. 2022 KPSS Sonuç Belgesi

4.3. 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş-Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

4.4. Diploma yahut Mezun Evrakı (E-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir. Yurt dışından alınmış
diplomaların Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir dokümanın de
eklenmesi gerekmektedir.)

4.5. T.C. Kimlik Kartı yahut Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir)

4.6. Askerlik Durum Evrakı (Erkek adaylar için) (E-Devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul
edilir)(Askerlikten muaf olanların bu durumlarına ait dokümanlarını ve başvurdukları pozisyonda
belirtilen misyonları yapabileceklerine ait detaylı olarak Sıhhat Şurası Raporu alıp ibraz etmeleri
gerekmektedir.)

4.7. İsimli Sicil Evrakı (E-Devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir)(Adli Sicil Kaydı var ise; 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa nazaran çalışmaya pürüz olmadığına ait doküman eklenmelidir)
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kontratlı İşçi Alım İlanı (2023-1)

4.8. Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi için; geçerli “Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartı”nın aslı yahut onaylı
örneği

4.9. Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi için; Resmi Sıhhat Kuruluşlarından müracaat müddeti içerisinde alınmış
olması kaydıyla uzunluk ve vücut kitle endeksini gösterir dokümanın aslı (Boy uzunluğu ile Vücut Kitle
Endeksi açıkça belirtilmiş olmalıdır)

4.10. Sertifika istenilen durumlar için ilgili dokümanın aslı yahut onaylı sureti,

4.11. Deneyim istenilen durumlar için; sigortalı çalışılan işlerdeki meslek kodunu gösterir karekodlu SGK
Hizmet Döküm Cetveli,

5. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

5.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Şurası Kararı eki “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar” çerçevesinde,
yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın, genel koşullar ile durumla ilgili aranan özel kaideleri taşıyan adaylar
arasından 2022 yılına ilişkin KPSS (B) kümesi olmak üzere puan sıralaması temel alınmak suretiyle
yerleştirme süreci yapılacaktır.

5.2. İlan edilen durum sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5.3. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat ettiği yahut adayın şartları
taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan kaideleri tutanların sırasıyla
ataması yapılacaktır.

5.4. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı duruma yerleştirmede tek başına hak
kazandırmaz. Durum için belirtilen genel ve özel kurallara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır.

5.5. Eksik evrak, yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden
değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak tez edemeyecektir.

5.6. Gerçeğe alışılmamış doküman verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç başlatılacak olup atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu şahıslara kurumumuzca bir fiyat ödenmiş ise bu fiyat yasal
faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5.7. Adaylarla hizmet mukavelesi yapılacak olup, kontratta belirtilen kaideleri yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

5.8. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin “Yeniden İşe Alınma” başlıklı Ek 1’inci
maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli çalışanın, hizmet mukavelesi temellerine ters hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratının feshedilmesi yahut mukavele periyodu içinde mukaveleyi tek
taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli işçi konumlarında yine istihdam edilemez.” kararına alışılmamış durumu tespit
edilenlerin atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

5.9. Kontrat yapmaya hak kazanan adaylar mukavelede belirtilen misyon yerinde ikamet etmek zorundadır.

5.10. Yönetim muhtaçlığa bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına
sahiptir.

6. DİĞER AÇIKLAMALAR VE KIYMETLİ HUSUSLAR

6.1. Adaylar tıpkı ilan devri içerisinde özel kurallarını taşıdığı yalnızca bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla
ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların müracaatları iptal edilecektir.

6.2. Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asıllar uyarınca kontratlı işçinin öbür bir kuruma
naklen tayini mümkün değildir.

6.3. Atanmaya hak kazanan adaylardan vazifesinin niteliklerini uygun yürütmeleri açısından sıhhat durumlarına
ilişkin tam teşekküllü kamu hastanesinden alınacak sıhhat şurası raporu istenecek, sıhhat heyeti raporu
doğrultusunda adayın atanacağı takım unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması
halinde ataması iptal edilecektir.

6.4. Adayların puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; mezuniyet notu yüksek olana, bunun da eşit olması
halinde mezuniyet tarihi daha evvel olan adaya öncelik tanınacaktır.

6.5. İş deneyimleri ilan kaidelerinde belirtilen mezuniyetler sonrası olmalıdır.

6.6. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi https://www.ahievran.edu.tr web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde
olup bireylere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6.7. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ilanın rastgele bir etabında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

6.8. İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

6.9. İşbu kontratlı işçi alım ilanına başvuran adaylar, 6698 sayılı Ferdî Bilgilerin Korunması Kanunu
kapsamında şahsî datalarının kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.
(*) Takviye Çalışanı (Temizlik) Vazife Tarifi ve Açıklamalar

 Bu kapsamdaki işçi, 657 sayılı Kanunda bulunan Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamına giren
“Hizmetli” takımına ilişkin misyonların tamamını yürüteceklerdir.

 Vazife tarifi kapsamındaki işleri uzun müddet ayakta kalabilecek biçimde yerine getirmek,

 Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları
süpürmek ve paspas yapmak,

 Katı atıkları ve geri dönüşüm gereçlerini tertipli olarak toplamak,

 Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve gibisi yerleri
silmek, temizlemek,

 Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektanlı bir gereç ile yıkamak,

 Lavaboları sıvı temizleyici gereç ile temizlemek,

 Aynaları ve muslukları silmek,

 Pencere kenarı, kalorifer üstü ve gibisi yerlerin tozunu almak,

 Tuvaletleri pak tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve denetim formunu
paraflamak,

 Gereç, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya yahut yükleri veya ağır eşyaları taşımak, yükleme ve
boşaltma işlerini yapmak,

 Temizlik hizmeti ile ilgili işlerini Üniversitemiz “Temizlik Çalışanı Vazife, Yetki ve
Sorumluluklarına” nazaran yapmak,

 Etraf düzenlemesi yapmak, çim ve ot biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı ile paklığı, budama, sulama
işlemlerini yürütmek,

 Görevlendirildikleri ünitelerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak,

 Mutfak hizmetlerini yürütmek (ön hazırlık, paklık, bulaşık yıkama hizmetleri vb.)

 Görevlendirildikleri ünitelerde misyon tariflerine uygun olarak amirleri tarafından verilen başka iş ve
işlemleri yürütmek,

 Takviye işçisi durumlarına ilişkin üstte belirtilen vazife tariflerindeki işler adayları
bilgilendirmek gayesiyle yazılmıştır. Yönetim iş ve süreçlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler
ekleme hakkını gizli fiyat.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Türkiye’nin En Çok Okunan Kamu İşçi Memur İŞKUR Sağlık Personel Alımı Haber Sitesi kamupersonel.com Teşekkür Eder.

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status