KAMU PERSONELİ ALIMI

Kayseri Üniversitesi 19 Personel Alımı

Kayseri Üniversitesi 19 İşçi Alımı Yapılacaktır.

Kayseri Üniversitesi 19 Personel Alımı

 

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ 19 SÖZLEŞMELİ PESONEL ALACAK ( 5 Aralık – 19 Aralık)

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B)
fıkrasına nazaran Kontratlı İşçi olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kontratlı Personel
Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın Ek 2 inci unsurunun (b) fıkrasına nazaran KPSS (B) grubu
puan sırası temel alınmak suretiyle 1 (bir) Mühendis, 8 (sekiz) Ofis işçisi, 3 (üç) Koruma
ve Güvenlik Vazifelisi ve 6 (altı) Takviye Çalışanı olmak üzere toplam 18 (on sekiz)
sözleşmeli işçi alınacaktır.

Programcı alımı için; Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın Ek 2
inci unsurunun (c) fıkrasına nazaran KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle ilan
edilen takım sayısının 10 (on) katına kadar aday ortasından yapılacak kelamlı imtihan başarı
sırasına nazaran yerleştirme yapılacaktır.

Kayseri̇ Üni̇versi̇tesi̇ 19 Sözleşmeli̇ Pesonel Alacak

NİTELİK KODU*
4531- Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve
Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği,
Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
Sayfa 2 / 5

4533- Yazılım Mühendisliği yahut Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği lisans programından
mezun olmak.

4459- Maliye, Muhasebe ve Maliye yahut Maliye-Muhasebe lisans programından mezun
olmak.

4502- İnsan Kaynakları İdaresi yahut İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak.

4431- İşletme, İşletmecilik, İşletme Bilgi İdaresi lisans programlarının birinden mezun
olmak.

3389- – Özel Güvenlik ve Müdafaa, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve
Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2001- -Ortaöğretim Kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak.

ÖZEL ŞART KODU**

5001- Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanından (YDS) İngilizce lisanından en az (D)
düzeyinde puan almış olmak. (Yabancı lisan imtihan sonuç evraklarının eşdeğerlikleri ve
geçerlilik mühleti ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanın son müracaat tarihi prestijiyle geçerli olan
“Yabancı Lisan İmtihanları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı temel alınacaktır.)

5002- -Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve uzunluk uzunluğunun cm cinsinden son 2
rakamı ile kilosu ortasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;170 cm boyunda
olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmekte olup,
bu durumun müracaat müddeti içerisinde Resmi Sıhhat kuruluşlarından alınacak rapor ile
belgelendirilmesi gerekmektedir)

5003- -Son müracaat tarihi itibariyle silahlı/silahsız özel güvenlik vazifelisi kimlik kartının
geçerlilik müddetinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olmak.

5004- -MEB onaylı yahut Yükseköğretim Kurumları Daima Eğitim Merkezleri tarafından
verilen Hijyen Sertifikasına sahip olmak.

5005- Ofis hizmetleri alanında en az 5 (beş) yıl mesleksel deneyime sahip olmak. Tecrübe
bilgisini barkotlu SGK hizmet dökümü ile ibraz etmek.

5006- MEB onaylı yahut Yükseköğretim Kurumları Daima Eğitim Merkezleri tarafından
verilen Ferdî Bilgilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği İdaresi Sertifikasına sahip olmak.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ GENEL VE ÖZEL KOŞULLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A hususunda belirtilen koşulları taşımak.

2- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. (Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek
sınıfa geçirilmiş olmak.)

3- Vazifesini devamlı yapmasına mahzur sıhhat sorunu bulunmamak.

4- KHK ile kamu vazifesinden çıkarılmamış olmak.

5- Tercih edilecek durumun karşısında yer alan tahsil seviyesinden mezun olmak, ilanın ilk
başvuru tarihinden evvel aranan nitelik ve özel şartları taşımak ve belgelendirmek.

6- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın Yine İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci
maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli işçinin, hizmet kontratı temellerine aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratının feshedilmesi yahut mukavele dönemi
içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında tekrar istihdam
edilemez.” kararına ters durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.

8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan
Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

9- Her aday ilan edilen bir takıma müracaatta bulunabilecektir. Birden fazla takıma başvuruda
bulunan adayların tüm müracaatları geçersiz sayılacaktır.
Sayfa 3 / 5

10- Tercih edilecek konumun karşısında yer alan özel nitelikler, özel şartlar ile Genel ve Özel
Şart olarak belirtilen kuralları birlikte taşıyor olmak.

11- Adayların yirmi dört saat aslına nazaran vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına
engel durumu bulunmamak.

12- Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerin Ek 6’ncı unsuru gereği “İşe alınması
açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe
alınma açısından gerekli olan niteliklerden rastgele birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet mukavelesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

13- Yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir dokümanlarını pdf ya da jpeg
formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

14- Tüm durumlar için ek koşul; Son müracaat tarihi prestijiyle 45 (kırk beş) yaşını doldurmamış
olmak.

15- Tüm durumlar için ek kaide; KPSS (B) kümesi puan çeşidinden en az 55 puan almış olmak.

16- Muhafaza ve Güvenlik Vazifelisi konumları için genel kaidelere ek olarak;

a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu hususunda yer alan
şartları taşımak,

b. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya mani durumu olmamak,

c. Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel
engeli, uzuv noksanlığı, kekemelik ve gibisi pürüzleri ile bedende görünecek formda dövmesi
bulunmamak.

ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; Muhtaçlık dahilinde Kayseri Üniversitesi
merkez yerleşkesinde ve Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde
görevlendirileceklerdir. Adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ BAŞVURU BİÇİMİ VE YERİ:

1. Kayseri Üniversitesi iş müracaatları e-Devlet Kapısı üzerinden “Kayseri Üniversitesi – Meslek Kapısı Kamu İşe
Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet
adresi üzerinden 05/12/2023 – 19/12/2023 tarihleri ortasında alınacaktır.

2. Şahsen müracaat alınmayacak olup posta yahut öteki yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.

3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, isimli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan
başvuru basamağında bu evraklar istenilmeyecektir. Adayların kelam konusu bilgilerinde hata
mevcut ise müracaat yapmadan evvel ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri
yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri evraklar ayrıca
yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar müracaat güncel
bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği yahut mezuniyet belgelerini
pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

4. Yurt dışındaki yahut yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ait denkliği olan adayların denklik gösterir evraklarını Kariyer
Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” basamağı altında bulunan
“Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

5. 1005 ilan no müracaatlarında Ayrıntılı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet
dökümü/barkotlu evrak oluştur seçeneği kullanılmalıdır) dokümanını “Diğer Belgeleriniz”
sekmesi altında bulunan ilgili alana pdf formatında kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

6. Ayrıyeten Koruma ve Güvenlik Vazifelisi durumlarına müracaat eden adayların; her iki
yüzü de görünecek halde özel güvenlik vazifelisi kimlik kartlarını (ön ve art yüzü) ve
Genel Kaideler Kısmının (e) unsurunda belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir
Sayfa 4 / 5
sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
belgeler kısmındaki ilgili alana pdf formatında kesinlikle yüklemeleri gerekmektedir.

7. Meslek Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, müracaat süreçlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını
kontrol etmelidirler.

8. Müracaat sürecinin müddeti içinde kusursuz, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen konulara uygun
olarak yapılmasından, istenilen dokümanların müracaat etabında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu konulara riayet etmeyen adaylar rastgele bir
hak talebinde bulunamayacaktır.

9. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları müracaat evraklarının sorumluluğu kendilerine
aittir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe karşıt doküman beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1- Kayseri Üniversitesi tarafından müddeti içinde yapılan müracaatlar, evrakların eksik olup olmadığı
ve adayların belirlenen koşulları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda
belirtilen müracaat koşullarını taşıyan adayların müracaatları kabul edilecektir.

2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü imtihan yapılmaksızın,(programcı
kadrosu hariç) Lisans mezunları için; 2022 KPSSP3, Önlisans mezunları için; 2022
KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için; 2022 KPSSP94 (B) kümesinin ilgili puan türünde
en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama temel alınmak suretiyle ilan
edilen unvanların nitelik kodlu konum adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 4 (dört)
katı kadar yedek aday belirlenecektir.

3- Belirlenen asıl ve yedek adaylara ilişkin isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için
gerekli evraklar, bu evrakların teslim edileceği yer ve vakit, Kayseri Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığının resmi internet sayfasında personeldb.kayseri.edu.tr
yayımlanacak olup, sonuç ilanları bildiri mahiyetinde olacağından ayrıyeten tebligat
yapılmayacaktır.

4- Asıl olarak kazanan adaylardan müddeti içerisinde istenilen dokümanları tamamlayarak
başvurmayan, feragat eden yahut aranan koşulları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde
mezuniyet tarihi evvel olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya
öncelik tanınacaktır. Ayrıyeten, adaylar imtihan sonuçlarına ait bilgilere Meslek Kapısı
üzerinden ulaşabilecektir.

5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan kontratlı duruma yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Durum için belirtilen genel ve özel kurallar ile aranan niteliklere
sahip olmayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış,
yanıltıcı yahut palavra beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden
değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan ötürü bir hak sav edemeyecektir.

6- Müracaat ve mukavele imzalama süreçleri sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu
veya rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin kontratı yapılmaz,
sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. Yönetim tarafından kendilerine rastgele bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek ve ilgililer hakkında gerekli
yasal süreçler başlatılacaktır.

7- Süreç sonunda ilan edilen durumlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet
sözleşmesi yapılacak olup mukavelede belirtilen kuralları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.

8- Kayseri Üniversitesi iş ilanında bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları geçerlidir.
Sayfa 5 / 5

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMCI ALIMI İÇİN MÜRACAAT YAPAN ADAYLAR

– Üniversitemiz tarafından mühleti içinde yapılan müracaatlar, evrakların eksik olup
olmadığı ve adayların belirlenen koşulları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek
olup, ilanda belirtilen müracaat koşullarını taşıyan adayların müracaatları kabul edilecektir.

– KPSS (B) kümesi puan sırası temel alınmak suretiyle takım sayısının 10 (on) katına
kadar aday ortasından yapılacak kelamlı imtihan sonucuna nazaran belirlenecektir.
Sözlü İmtihan tarihi ve yeri: İmtihan yeri ve vakti Üniversitemiz web sayfasında ayrıca
ilan edilecektir.

NOT: Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünce ilanda değişiklik ve
ilan iptali yapılabilir.
Bu ilan bildiri mahiyetinde olup, ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM:

Adaylar müracaat süreciyle ilgili olarak Kayseri Üniversitesi Pesonel Daire Başkanlığına aşağıdaki iletişim
bilgilerinden ulaşılabilir. Kayseri Üniversitesi Telefon: 0352 432 38 38 Dâhili: 10613, 10616
e-Posta: personeldb@kayseri.edu.tr.

İstanbul ilanları için tıklayınız.

Ankara ilanları için tıklayınız.

İzmir ilanları için tıklayınız.

İNSTAGRAM  — https://www.instagram.com/kamupersonelcom/

FACEBOOK  – https://www.facebook.com/kamupersonelcom1/

TELEGRAM – https://t.me/kamupersonelcom

YOUTUBE – https://youtube.com/@kamupersonelcom

Arif CANKURTARAN

Profesyonel SEO Uzmanı Kamu İş İlanlarında Makale Yazarı Her An Başarıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
DMCA.com Protection Status