Üniversite Kamu Personeli Alımı! Büro Güvenlik Temizlik, Bahçıvan Tekniker Teknisyen Sağlık Destek 177 Sözleşmeli Personel

Üniversite Kamu Personeli Alımı! Büro Güvenlik Temizlik, Bahçıvan Tekniker Teknisyen Sağlık Destek 177 Sözleşmeli Personel

Üniversite kamu personeli alımı ilanı ile güvenlik görevlisi, temizlik personeli, bahçıvan, tekniker, teknisyen, sağlık personeli, destek personeli gibi pozisyonlara 177 sözleşmeli personel alımı yapılıyor. Başvuru şartları haberde.

Yayınlanan üniversite kamu personeli alımı ilanı ile KPSS puan sıralaması göz önüne alınarak lise, ön lisans ve lisans mezunu 177 sözleşmeli personel alımı yapılıyor.

ÜNİVERSİTE KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

yayinlanan-universite-kamu-personeli-alimi-ilani-ile-kpss-puan-siralamasi-goz-onune-alinarak-lise-on-lisans-ve-lisans-mezunu-177-sozlesmeli-personel-alimi-yapiliyor.jpg

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adayların başvurabileceği destek personeli (temizlik ve şoför) kadrosu dışındaki tüm kadrolarda erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

Destek Personeli (Temizlik ve Şoför) kadrolarına müracaat edecek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak. Adayın, 657 Sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli olmadığını sağlık raporuyla belgelemesi gerekmektedir

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu dışındaki tüm kadrolar için 01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için 01.01.1994 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

2022 KPSS’ye girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 puanı esas alınacaktır.

universite-kamu-personeli-alimi-basvuru-sartlari.jpg

KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURU BELGELERİ

 1. Mezuniyet Belgesi
 2. Nüfus Kayıt Örneği:
 3. KPSS Sonuç Belgesi
 4. İş Talep Başvuru ve Beyan Formu
 5. SGK Hizmet Dökümü ve/veya Çalışma Belgesi
 6. Sertifika
 7. Yabancı Dil Belgesi
 8. Sürücü Belgesi
 9. Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge
 10. Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı

universite-kamu-personeli-alimi-basvuru-belgeleri.jpg

KAMU PERSONELİ ALIMI KADROLARI

BÜRO PERSONELİ ALIMI

Bu pozisyon için toplam 46 kişi alınıyor.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun 3 personel alınıyor.

Lisans mezunu, üst düzey yönetici asistanlığı uzmanlık eğitimi, diksiyon ve etkili konuşma eğitimi, protokol kuralları sertifikalarına sahip 2 personel alınıyor.

İletişim Fakültesi lisans bölümlerinin birinden mezun, insansız hava aracı ticari pilot, insansız hava aracı bakım onarım, havadan görüntüleme teknikleri, radyo ve haberleşme eğitim sertifikalarına sahip, televizyon kanalları veya reklam ajanslarında en az 3 yıl tecrübeye sahip 1 personel alınıyor.

Radyo ve televizyon programcılığı, fotoğrafçılık ve kameramanlık, yeni medya ve gazetecilik ya da YÖK'ün belirlemiş olduğu Program Eşdeğerlilikleri Tablosunda yukarıda sayılan bölüm/programların eşdeğeri ön lisans programlarının birinden mezun, haber editörlüğü, muhabirlik ve gazetecilik alanlarının birinden, en az 3 yıl tecrübeye sahip 1 personel alınıyor.

Üniversitelerin grafik tasarımı lisans programından mezun, ilan tarihinden önce alınmış 3D studio MAX MİM, adobe after effect, adobe premier ve web tasarımı sertifikalarına sahip, grafik ve görsel tasarım konularında ilan tarihi öncesi basılı çalışmaları olduğunu belgeleyen, grafiker/grafik tasarımcılığı alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip 1 personel alınıyor.

İngiliz dili, İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce mütercim ve tercümanlığı veya çeviribilim lisans programlarından birinden mezun, YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından İngilizce en az 50 puanı olan 2 personel alınıyor.

Almanca öğretmenliği, Alman dili ve edebiyatı veya Almanca mütercim tercümanlık lisans programlarından birinden mezun, YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından Almanca en az 70 almış 1 personel alınıyor.

Arapça öğretmenliği veya Arapça mütercim tercümanlık lisans programlarından birinden mezun, YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından Arapça en az 70 almış 1 personel alınıyor.

İktisat, maliye, muhasebe ve finans yönetimi veya işletme lisans programlarının birinden mezun 5 personel alınıyor.

Maliye, muhasebe ve vergi uygulamaları veya işletme yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun 20 personel alınıyor.

Maliye, muhasebe ve vergi uygulamaları veya işletme yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun 6 personel alınıyor.

Lisans mezunu, proje yazma eğitimi sertifikasına sahip, Tübitak, Ar-Ge, Hibe Projeleri, Ulusal Ajans, Erasmus, Kalkınma Ajansı, AB Projeleri gibi ulusal ve uluslararası alanların en az birinde proje yazma konularında en az 1 yıl tecrübeye sahip 1 personel alınıyor.

Lisans mezunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en az C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, alanı ile ilgili en az 1 yıl tecrübeye sahip 1 personel alınıyor.

Ön lisans programlarının birinden mezun, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sertifikalarına sahip 1 personel alınıyor.

universite-kamu-personeli-alimi-kontenjanlar.jpg

TEKNİKER ALIMI

Bilgisayar programcılığı, bilgisayar, bilgisayar bilimleri, bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgisayar donanımı, bilgisayar operatörlüğü ve teknikerliği, bilgisayar teknolojileri ve bilişim sistemleri, bilgisayar teknolojileri ve yönetimi, bilgisayar teknolojisi, bilgisayar ve enformasyon sistemleri ön lisans programlarının herhangi birinden mezun, en az 1 yıl tecrübeye sahip 2 personel alınıyor.

Üniversitelerin meslek yüksekokullarına bağlı, laboratuvar teknolojisi veya laboratuvar ve veteriner sağlık ön lisans programlarından mezun 1 personel alınıyor.

Üniversitelerin kimya teknolojisi, laboratuvar teknolojisi, tıbbi laboratuvar teknikleri, biyokimya, laborant ve veteriner sağlık ön lisans programlarının birinden mezun 1 personel alınıyor.

Bu pozisyon için toplam 4 kişi alınıyor.

TEKNİSYEN ALIMI

Bu pozisyon için toplam 10 kişi alınıyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin bilişim teknolojileri alanı ağ işletmenliği, ağ işletmenliği ve siber güvenlik ve bilgisayar teknik servisi dallarından herhangi birinden mezun, en az 1 yıl tecrübeye sahip 6 personel alınıyor.

Ortaöğretim kurumlarının makine alanlarından mezun, talaşlı imalat alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip 1 personel alınıyor.

Mesleki liselerin elektrik ve elektronik bölümü görüntü ve ses sistemleri alanından mezun 1 personel alınıyor.

Ortaöğretim gıda alanlarından mezun, HACCP, ISO 9001 Kalite Sistemi, TS 18001 iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimlerini almış, gıda alanında çalıştığına dair en az 2 yıl tecrübeye sahip 2 personel alınıyor.

SAĞLIK TEKNİKER ALIMI

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programından mezun 10 personel alınıyor.

Diş protez, diş protez teknikerliği, diş protez teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun, hareketli protezlerde diş dizimi, protez bitim ve tamir işlerinde en az 1 yıl tecrübeye sahip 1 personel, CAD/CAM sistemlerinin model tarama/dizayn işlerinde en az 1 yıl tecrübeye sahip 1 personel alınıyor.

Bu pozisyon için toplam 12 kişi alınıyor.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

50 personel alınıyor, bu pozisyon için başvuru şartları aşağıdadır:

Ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

10 Haziran 2004 tarihli 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak.

İlan tarihi itibariyle Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmasına en az 1 sene kalmış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sertifikasına sahip olmak.

01.01.1994 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

universite-kamu-personeli-alimi-kadrolar.jpg

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Üniversitenin ve bağlı birimlerinde (ilçeler dâhil) gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve ruhsal bozukluğu bulunmamak.

Bedensel özürlü olmamak: şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede (yüz) kalıcı iz, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.

Vücudun görünür yerlerinde (el, kol, boyun, yüz gibi) dövmesi bulunmamak.

Sağlık kuruluşundan belgelendirmek kaydıyla adaylar için boyunun 170 cm den kısa olmamak.

Erkek olmak.

DESTEK PERSONELİ (BAKIM, ONARIM) ALIMI

Ortaöğretim mezunu, ışık, görüntü ve ses sistemleri alanlarının birisinde bakım/onarım işlerinde en az 1 yıl tecrübeye sahip 4 erkek personel, duvar boya, badana işçiliği veya ustalığı konularında en az 1 yıl tecrübeye sahip 2 personel, mermer ve taş kaplamacılığı, mermer döşeyiciliği alanlarından birisinde en az 1 yıl tecrübeye sahip 2 personel, fayans, seramik ve karo döşemeciliği alanında en az 1 yıl tecrübeye sahip 2 personel, beton parke ve bordür taşı döşeme (kilit taşı) alanında en az 1 yıl tecrübeye sahip 2 personel toplam 12 personel alınıyor.

BAHÇIVAN ALIMI

Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin bahçecilik veya tarım alanından mezun ya da ortaöğretim mezunu olup İlanın Resmi Gazetede yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan bahçıvanlık veya peyzaj alanı ile ilgili herhangi bir sertifikaya sahip 2 erkek personel alınıyor.

ŞOFÖR ALIMI

Ortaöğretim mezunu, 01 Ocak 2016 tarihi öncesi itibarıyla en az E sınıfı, 01 Ocak 2016 tarihi ve sonrası için ise en az üç yıl D sınıfı sürücü belgesine sahip, en az Src2 ve Src4 mesleki yeterlilik belgelerine sahip, Psikoteknik Belgesine sahip, en az 1 yıl tecrübeye sahip 5 erkek personel alınıyor.

TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI

Ortaöğretim mezunu, açık ve kapalı alanlardaki her türlü temizlik, basit bakım ve onarım, bahçe bakımı ve düzenlemesi, dağıtım, taşıma ve diğer işleri yürütebilecek, temizlik malzemelerine alerji, uzuv eksikliği, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıkları bulunmayan, hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmayan 11 kadın personel ve 25 erkek personel alınıyor.

universite-kamu-personeli-alimi-ilan.jpg

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular sadece internet üzerinden kabul edilecek olup, başvurular 29.03.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Başvuruda istenilen tüm belgeler AİBS’ye pdf olarak yüklenecektir. BAŞVURU EKRANI için üzerine tıklayın. https://ilan.aybu.edu.tr/ilan_bilgi/62

Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler, atama aşamasında fiziksel olarak da istenecektir

İşe alınacak personel Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ve ilçelerindeki; Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Etlik, Ovacık yerleşkelerinde istihdam edilecek. Üniversite personel alımları için takip edin.

universite-kamu-personeli-alimi-buro-guvenlik-temizlik-bahcivan-tekniker-teknisyen-saglik-destek-177-sozlesmeli-personel.jpg

Son Dakika Üniversite Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Son Dakika Kamu Personel Alım İlan

Son Dakika Sözleşmeli Personel Alım İlan

Son Dakika Sözleşmeli Memur Alım İlan

Son Dakika Lise Mezunu Kamu Personel Alımı

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.