Kamu Personeli! Üniversite Büro, Temizlik, Güvenlik, Mutfak, Bahçe, Tekniker, Teknisyen, Hemşire En Az Lise 147 Personel

Kamu Personeli! Üniversite Büro, Temizlik, Güvenlik, Mutfak, Bahçe, Tekniker, Teknisyen, Hemşire En Az Lise 147 Personel

Üniversite büro, temizlik, güvenlik, mutfak, bahçe, tekniker, teknisyen, hemşire vb. pozisyonlarında en az lise mezunu 147 kamu personeli alımı yapıyor.

Üniversite bünyesinde istihdam edilecek 147 kamu personeli alımı yapılıyor. Büro personeli, temizlik personeli, güvenlik görevlisi, mutfak personeli, bahçe bakım personeli, tekniker, sağlık teknisyeni, hemşire, mühendis, eczacı, kimyager, sağlık teknikeri alınıyor.

Başvuru şartları, başvuru zamanı ve şekli ile ilgili tüm bilgiler haberin devamında...

universite-kamu-personeli-basvuru-sartlari.jpg

ÜNİVERSİTE KAMU PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesindeki şartlara uygun olmak.
2022 yılı KPSS sınavına girmiş olmak.

Eczacı Pozisyonu hariç olmak üzere, lisans mezunu adayların KPSS P3, ön lisans mezunu adayların KPSS P93, lise mezunu adayların KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.

Üniversitemizin il merkezi ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmek.

universite-kamu-personeli-kontenjanlari.jpg

ÜNİVERSİTE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM BAŞVURU BELGELERİ

  1. Başvuru Formu
  2. Fotoğraf (1 adet)
  3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin (ön ve arka) fotokopisi
  4. Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)
  5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  6. Gerekli belge ve sertifikalar
  7. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Eczacı Pozisyonu hariç
  8. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat eden adaylar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının fotokopisi ile boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belge.

universite-sozlesmeli-kamu-personeli-alim-basvuru-belgeleri.jpg

ÜNİVERSİTE KAMU PERSONELİ KONTENJANLARI

KAMU MÜHENDİS ALIMI:3 KİŞİ

Elektrik Mühendisliği lisans mezunu olmak. YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi sertifikasına sahip olmak. GES sertifikasına sahip olmak. Alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak. Şantiyede çalışmasına engel durumu bulunmamak.

İnşaat Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği (en az C düzeyinde) sertifikasına sahip olmak. Şantiye Şefi olarak çalıştığını belgelemek veya Şantiye Şefliği Temel Eğitim Sertifikasına sahip olmak. Alanında en az 3 yıl şantiye tecrübesi olmak.

Makine Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak. Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olmak.

2022 KPSS sınavından P3 en az 70 puan almış olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

KAMU TEKNİKER ALIMI: 2 KİŞİ

Elektrik ön lisans programından mezun olmak.

Makine ön lisans programından mezun olmak.

2022 KPSS sınavından P93 en az 70 puan almış olmak.

Alanında en az 3 yıl tecrübesi olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

KAMU KİMYAGER ALIMI: 2 KİŞİ

Kimya Bölümü lisans mezunu olmak.

2022 KPSS P3 sınavı puanı olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

En az 3 yıl geçerli tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası olmak.

Gıda sektöründe en az 2 yıl tercübesi olmak. ISO 22000 Gıda Güvenliği sertifikası olmak.

Hijyen Belgesine sahip olmak.

KAMU ECZACI ALIMI: 1 KİŞİ

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. -Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

universite-kamu-personeli-kontenjanlar.jpg

KAMU HEMŞİRE ALIMI: 30 KİŞİ

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak.

2022 KPSS P3 Sınavı Puanı olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Acil Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

Onkoloji Hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.

Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.

Çocuk Acil veya Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.

KAMU SAĞLIK TEKNİKERİ ALIMI: 5 KİŞİ

Diyaliz ön lisans programından mezun olmak.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.

Eczane Hizmetleri ön lisans programından mezun olmak.

2022 KPSS P93 Sınavı puanı olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 31 yaşından gün almamış olmak.

KAMU RÖNTGEN TEKNİSYENİ ALMI: 4 KİŞİ

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.

2022 KPSS P93 Sınavı Puanı olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

universite-kamu-personeli-kontenjan.jpg

KAMU BÜRO PERSONELİ ALIMI: 20 KİŞİ

Ekonomi, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Maliye bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.

Ekonomi, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. İngilizce Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya dengi bir sınavdan en az 80 puan veya üzeri puan almış olmak.

İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümü lisans mezunu olmak. İkinci dil olarak Almanca Yabancı Dil Sınavından (YDS) veya dengi bir sınavdan en az 80 puan veya üzeri puan almış olmak.

Adalet ön lisans programından mezun olmak. MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak. Erkek olmak.

Büro Yönetimi ve Yöneticiliği Asistanlığı ön lisans programından mezunu olmak. MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.

2022 KPSS P93 Sınavı puanı olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

KAMU KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI: 30 KİŞİ

Özel Güvenlik ve Koruma Ön lisans Programından mezun olmak.

Askerliğini yapmış olmak

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden puan almış olmak..

İç ve dış mekan vardiyalı sistemde çalışmaya engel hali bulunmamak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14.maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarılı ile tamamlamış olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

En az 1.75 cm boyunda olmak. Boy uzunluğuna göre kilo orantılı olmalıdır.

10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

Özel Güvenlik (Silahsız) kartına sahip olmak.(Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

Erkek olmak.

universite-kamu-personeli-alimi.jpg

KAMU DESTEK PERSONELİ ALIMI: 15 KİŞİ

Üniversitemiz mutfaklarında görev yapmak üzere ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezunu olmak.

Üniversitemiz mutfak ve yemekhanelerinde görev yapmak ve temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere ortaöğretim kurumlarından mezunu olmak.

Son Başvuru tarihi itibariyle 30 Yaşını doldurmamış olmak. Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

Aşçı Yardımcılığı sertifikası sahibi olmak.

Hijyen Belgesine sahip olmak.

2022 KPSS P94 sınavı puanı olmak.

KAMU BAHÇE BAKIM PERSONELİ ALIMI: 2 KİŞİ

Bahçe bakımı ve düzenlenmesi hizmetlerini yerine getirmek üzere en az lise ve dengi mezunu olmak.

Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.Son Başvuru tarihi itibariyle 30 Yaşını doldurmamış olmak. 2022 KPSS P94 sınavı puanı olmak.

Bahçe Bakımı ve Peyzaj sertifikası olmak. (MEB, üniversite ya da mesleki yeterlilik kurumundan alınmış).

KAMU TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI: 33 KİŞİ

Temizlik hizmetlerini yerine getirmek üzere en az ortaöğretim mezunu olmak.

2022 KPSS P94 sınavı puanı olmak. Son Başvuru tarihi itibariyle 30 Yaşını doldurmamış olmak. Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular 15 Mart 2023 mesai sonuna kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Başvuru formu üniversitenin resmi web adresinden alınacak. Resmi ilan ve düzeltme ilanı.

Güncel kamu sözleşmeli personel alımları burada.

kamu-personeli-universite-buro-temizlik-guvenlik-mutfak-bahce-tekniker-teknisyen-hemsire-en-az-lise-147-personel.jpg

Son dakika memur alım ilanları sitemizden takip edilebilir.

Güncel memur personel alım başvurusu nasıl yapılır?

Kamu ilan memur alımı başvuru şartları nedir?

Kamu İzmir iş ilanları

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.