Kamu Personel Alımı Kamu ilan! Güvenlik Görevlisi İşçi Destek Personeli Şoför Usta Belediye 17 Kişi Alacak

Kamu Personel Alımı Kamu ilan! Güvenlik Görevlisi İşçi Destek Personeli Şoför Usta Belediye 17 Kişi Alacak

Kamu personel alımı kamu ilan güvenlik görevlisi işçi destek personeli şoför usta ilanları yayımlandı. Belediye bünyesine 17 personel alınacak.

Kamu personel alımı kamu ilan güvenlik görevlisi işçi destek personeli şoför usta ilanları ile 17 kişilik personel alınacak.

Kamu Personel Alımı Kamu ilan Belediye Personel Alımı Başvuru Şartları

İskenderun Belediyesi ISKENT İskenderun Kent Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 08:00-24:00 arası vardiyalı çalışacak, belirli süreli 17 personel alacak.

2 ay deneyimli 1 ağır vasıta şoförü, 4 inşaat ustası, 1 şoför, 1 imar destek personeli, 1 inşaat şantiye destek elemanı, 1 harita kadastro destek personeli, 7 güvenlik görevlisi, 1 beden işçisi alınacak.

İskenderun Belediyesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 Adet)
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya e-devlet üzerinden alınmış barkodlu mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti iş yerimizce tasdik edilebilir.
 • Vesikalık Fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak.)
 • Adli sicil kaydı belgesi
 • Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair beyanı (işe alınan adaylardan daha sonra sağlık raporu talep edilecektir.)
 • Askerlikle ilişkisi olmadığına dair e-devletten çıktı.
 • İkamet yerini gösterir yerleşim yeri belgesi sunulacaktır.

Personel Alımı Genel Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Askerlik ile ilişkisi bulunmamak,
 • Görevini devamlı engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla hapis cezasına,
 • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
 • Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
Beden İşçisi Alımı

25-40 yaş aralığında ve erkek 1 beden işçisi alınacak.

Açık alanda temizlik işlerine hakim olmalıdır.

Mesleğini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmaması gerekmektedir.

Kapalı alan veya açık arazide çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir.

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri ve iletişim becerileri yüksek olmalıdır.

Yöneticisinin verdiği işi ile ilgili diğer görevleri yerine getirmelidir.

beden-iscisi-alimi-kamu-personel-alimi-kamu-ilan-belediye-personel-alimi-basvuru-sartlari.png

Güvenlik Görevlisi Alımı

En az lise düzeyine eğitime sahip 7 güvenlik görevlisi alınacak. Erkek adaylar tercih edilecektir.

Tam zamanlı ve vardiyalı (7/24 esasına göre) çalışmaya engel durumu olmamak

İskenderun ilçe sınırları içinde ikamet etmek

Güvenlik Görevlileri için başvuru tarihi itibariyle 5 aydan fazla geçerlilik süresi bulunan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik belgesine sahip olmak

21 yaşını doldurmuş, askerliğini yapmış ve 35 yaşından gün almamış olmak.

guvenlik-gorevlisi-alimi-kamu-personel-alimi-kamu-ilan-belediye-personel-alimi-basvuru-sartlari.png

Harita Kadastro Destek Personeli Alımı

Üst yapı, altyapı ve yol yapım işlerinde çalışmış 1 harita kadastro destek personeli alınacak.

Görev yapacağı alan ile ilgili olarak öncelikle üniversite/meslek yüksekokullarının 2 yıllık harita kadastro bölümünden mezun olması.

Ofis programlarını kullanabilmeli (autocad, netcad ve microsoft office)

Arazide çalışabilecek totalstation, gps (cors), nivometre gibi ölçüm cihazlarını kullanabilmeli.

Alanıyla ilgili saha çalışması tecrübesi olmalı.

B sınıfı ehliyeti olmalı.

35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir

Askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olması gerekmektedir.

Mesleği ile ilgili en az 3 yıllık is tecrübesi olduğunu belgelemelidir.

Mesleğini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmaması gerekmektedir.

Kapalı alan veya açık arazide çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir.

Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış tam teşekküllü sağlık raporu (ağır ve tehlikeli işte çalışabilir) sunulacaktır.

destek-personeli-alimi-kamu-personel-alimi-kamu-ilan-belediye-personel-alimi-basvuru-sartlari.png

İnşaat Şantiye Destek Elemanı Alımı

Alanıyla ilgili saha çalışması tecrübesi olan 1 inşaat şantiye destek elemanı alınacak

Görev yapacağı alan ile ilgili olarak öncelikle üniversite/meslek yüksekokullarının 4 yıllık mühendislik fakültesinin ilgili bölümünden mezun olması

Ofis programlarını kullanabilmeli (autocad, netcad ve microsoft office)

B sınıfı ehliyeti olmalı.

35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olması gerekmektedir.

Mesleği ile ilgili en az 3 yıllık iş tecrübesi olduğunu belgelemelidir.

Mesleğini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmamalıdır.

Kapalı alan veya açık arazide çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir.

Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış tam teşekküllü sağlık raporu (ağır ve tehlikeli işte çalışabilir) sunulacaktır.

insaat-iscisi-alimi-kamu-personel-alimi-kamu-ilan-belediye-personel-alimi-basvuru-sartlari.png

İmar Destek Personeli Alımı

Teknik konularda minimum 5 yıl iş tecrübesine sahip 1 imar destek personeli alınacak.

Microsoft Office programlarına hakim

Dosya düzenlemesi ve kamusal prosedürlerine vakıf

İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlara hakim, Ruhsat ve teknik konulara hakim.

Jeoloji Bölümü ile ilgili okulların bölümlerinden üniversite mezunu olmak.

Saha çalışmalarında tecrübeli olacaktır.

Mevcut işlem dosyalarının teknik incelemelerinin yönetmelik ve mevzuata göre yapılması, jeofizik zemin etüt raporlarının arazi ve rapor kontrollerini yapabilmesi.

Yapılan işlem dosyalarının ve saha incelemelerinin yerinde kontrolün yapılması ve hazırlanan raporların incelenip onaylanması, belediye sistemine kaydedilmesi

Belediye Sistemlerinde Kayıt Oluşturulması

Resmi yazışmalar, İmar Kanununa ve yönetmeliklere hakim olması ve dosyaların bu mevzuatlara uygun olarak tamamlanması.

imar-destek-personeli-alimi-kamu-personel-alimi-kamu-ilan-belediye-personel-alimi-basvuru-sartlari.png

Şoför Alımı

B sınıfı sürücü belgesine sahip 1 şoför alınacak.

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri ve iletişim becerileri yüksek olmalıdır

Kullanmakta olduğu aracın temizlik, bakim işlerini sağlamak, ariza durumlarında onarımı için bilgilendirme yapmak, periyodik bakımlarını takip edip bakıma götürmek, aracı sürüş esnasında trafik kurallarına uygun olarak sürmek.

Yöneticinin verdiği iş ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olması gerekmektedir.

Mesleğini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmaması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık raporu (ağır ve tehlikeli işte çalışabilir) sunulacaktır.

sofor-alimi-kamu-personel-alimi-kamu-ilan-belediye-personel-alimi-basvuru-sartlari.png

İnşaat Ustası Alımı

50 yaşını doldurmamış 4 inşaat ustası alınacak.

Her türlü bina içi, bina dişi ortamlarda boya, badana, sıva gibi inşaat işlerinde, tamir, bakım onarım işlemlerini yapabilmelidir.

Seramik, karo ve benzeri taş döşeme işlerine iyi derecede hakim olmalıdır.

Askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olması gerekmektedir.

Mesleği ile ilgili en az 5 yıllık iş tecrübesi olduğunu belgelemelidir.

Mesleğini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmaması gerekmektedir.

Kapalı alan veya açık arazide çalışmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması gerekmektedir.

insaat-ustasi-alimi-kamu-personel-alimi-kamu-ilan-belediye-personel-alimi-basvuru-sartlari.png

Ağır Vasıta Şoförü Alımı

40 yaşını doldurmamış 1 ağır vasıta şoförü alınacak.

E sınıfı sürücü belgesi, SRC 2, SRC 4, psikoteknik ve dijital sürücü kartına sahip olmalıdır.

Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri ve iletişim becerileri yüksek olmalıdır.

Kullanmakta olduğu aracın temizlik, bakım işlerini sağlamak, ariza durumlarında onarımı için bilgilendirme yapmak, periyodik bakımlarını takip edip bakıma götürmek, aracı sürüş esnasında trafik kurallarına uygun olarak sürmek.

Yöneticisinin verdiği işi ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

Askerlik hizmetini fiilen tamamlamış olması gerekmektedir.

Mesleği ile ilgili en az 5 yıllık iş tecrübesi olduğunu belgelemelidir.

Mesleğini yapmaya engel teşkil edecek herhangi bir sağlık probleminin olmaması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış tam teşekküllü hastanelerden Heyet Raporu (Ağır Ve Tehlikeli işte Çalışabilir) sunulacaktır.

agir-vasita-soforu-alimi-kamu-personel-alimi-kamu-ilan-belediye-personel-alimi-basvuru-sartlari.png

İSKENT Başvuru Bilgileri

İrtibat Kişisi: Murat Bekar

Unvanı: İdari ve Finans Direktörü

Telefonu: 0326 614 67 00

E-posta: bilgi@iskent.com.tr

07.02.2023 son başvuru tarihidir. Başvuru adresi; Savaş Mah. Şehitpamir Cad. 4 No.lu Belediye iş Hamı No:40 K:3 D:14 İskenderun’dur.

Belediye 30 personel alımı için BAKINIZ

Güncel haberler için sosyal medyadan TAKİP edin.

kamu-personel-alimi-kamu-ilan-guvenlik-gorevlisi-isci-destek-personeli-sofor-usta-belediye-17-kisi-alacak-kamupersonelcom-kamu-personel-alimi-kamu-ilan-belediye-personel-alimi-basvuru-sartlari.jpg

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.