Güncel Kamu Personeli Alımı İlanları! Üniversite Büro, Temizlik, Güvenlik, Şoför 8 Meslek 34 Personel Sınavsız Alınıyor

Güncel Kamu Personeli Alımı İlanları! Üniversite Büro, Temizlik, Güvenlik, Şoför 8 Meslek 34 Personel Sınavsız Alınıyor

Güncel kamu personeli alımı ilanları ile üniversite büro, temizlik, güvenlik, şoför 8 meslek grubundan 34 personel sınavsız başvurular başladı. Hemen tıkla başvur!

Devlet üniversitesi güncel kamu personeli alımı ilanları yayınladı. Büro, temizlik, güvenlik, şoför başta olmak üzere 8 meslekten 34 personel alımı yapıyor. Herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav yapılmayacak.

devlet-universitesi-guncel-kamu-personeli-alimi-ilanlari-yayinladi-buro-temizlik-guvenlik-sofor-basta-olmak-uzere-8-meslekten-34-personel-alimi-yapiyor.jpg

Üniversite sözleşmeli personel alım KPSS puan sıralamasına göre 4/B kapsamında yapılacak. 2022 KPSS (B) grubu puan sıralamasına bakılacak.

GÜNCEL KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI ÜNİVERSİTE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İÇİN İSTENEN BELGELER

guncel-kamu-personeli-alimi-ilanlari-universite-sozlesmeli-personel-alim-icin-istenen-belgeler.jpg

 1. 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
 2. Özgeçmiş
 3. Diploma Örneği (E-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Başvuru Formu
 6. Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)
 7. Güncel adli sicil kaydı (E-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)
 8. 2 adet güncel vesikalık fotoğraf
 9. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve beden kitle endeksini gösterir belge
 10. Teknisyen pozisyonu için aranan niteliklerde istenilen özel şarta ilişkin belge (hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge ve SGK hizmet dökümü)

GÜNCEL KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI GENEL ŞARTLAR

guncel-kamu-personeli-alimi-ilanlari-genel-sartlar.jpg

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
 • Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P93 puanı, ortaöğretim mezunları için KPSS (B) grubu P94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belgeler / sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak (Vardiyalı çalışma sistemi bulunan pozisyonlar için).
 • Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.
 • İlanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.

GÜNCEL KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI KADROLAR

guncel-kamu-personeli-alimi-ilanlari-kadrolar.jpg

(ERKEK/KADIN) AVUKAT ALIMI

Üniversitenin Hukuk Müşavirliği’nde görevlendirilmek üzere 1 personel alımı yapılacak.

AVUKAT ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 3. 2022 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

(ERKEK) TEKNİKER ALIMI

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 1 personel alımı yapılacak.

TEKNİKER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknolojisi, Sahne Işık ve Ses Teknolojileri, Elektronik, Elektrik - Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik Elektronik Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak -2022 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.

(ERKEK) TEKNİSYEN ALIMI - 1

Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere 1 personel alımı yapılacak.

TEKNİSYEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Ortaöğretim kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik alanından mezun olmak.
 2. 2022 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
 4. Belgelendirmek şartıyla mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (İki) yıl çalışmış olmak.

(ERKEK) TEKNİSYEN ALIMI -2

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere 1 personel alınacak.

TEKNİSYEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Ortaöğretim kurumlarının Bilgisayar Yazılım, Bilgisayar, Bilgisayar İşletimi, Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgi İşlem, Bilgisayar Donanım alanlarının herhangi birinden mezun olmak.
 2. 2022 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 65 (altmış beş) puan almış olmak
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
 4. Belgelendirmek şartıyla mezuniyeti sonrası alanında en az 2 (İki) yıl çalışmış olmak.

BÜRO PERSONELİ ALIMI

guncel-kamu-personeli-alimi-ilanlari-kadrolar-buro-personeli.jpg

Üniversitenin birimlerinin büro hizmetlerini yerine getirmek üzere Rektörlük tarafından farklı yerleşke veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilmek üzere erkek/kadın 8 personel alınacak.

BÜRO PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
 2. 2022 yılı KPSS Sınavından (P3) en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
 3. Maliye lisans mezunu olmak (2 kişi).
 4. İşletme lisans mezunu olmak (2 kişi).
 5. İktisat lisans mezunu olmak (2 kişi).
 6. Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak (2 kişi).

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Üniversitenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından farklı yerleşke veya birimlerimizde ihtiyaca binaen görevlendirilmek üzere 7 erkek, 3 kadın 10 personel alınacak. Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.
 2. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmak (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir).
 3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 4. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
 5. Savunma ve Güvenlik, Özel Güvenlik ve Koruma, Koruma Güvenlik ve Asayişinin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma veya Güvenlik ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
 6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 7. 022 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 65 (altmış beş) puan almış olmak
 8. Erkek adaylar için 170 cm’den kısa olmamak.
 9. Kadın adaylar için-165 cm’den kısa olmamak
 10. Beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

(ERKEK) ŞOFÖR ALIMI

Bu pozisyonda çalışacak personel ihtiyaç durumunda mesai dışında görev yapmayı taahhüt eder. 2 kişi alınacak.

ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Meslek Yüksekokullarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 2. C veya D sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak (Eski sürücü belgesi olarak E sınıfı).
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 4. 2022 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI

guncel-kamu-personeli-alimi-ilanlari-kadrolar-temizlik-gorevlisi-alimi.jpg

Ortaöğretim mezunu 4 erkek, 2 kadın, ön lisans mezunu 1 erkek, 1 kadın 8 temizlik personeli alınacak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
 1. Üniversitenin birimlerinin temizlik hizmetlerini ve bunun yanı sıra çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapacaklardır.
 2. Rektörlük tarafından farklı yerleşke veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilebileceklerdir.
 3. Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
 4. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 5. Temizlik hizmetlerinde görev yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak.
 6. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 7. 2022 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.
GÖREV TANIMLARI
 1. Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak.
 2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak.
 3. Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.
 4. Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek.
 5. Aynaları ve muslukları silmek. Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak.
 6. Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak.
 7. Kontrol formunu paraflamak.
 8. Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak.
 9. Temizlik hizmeti ile ilgili verilen iş ve işleri yapmak.
 10. Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.
 11. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
 12. Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
 1. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak.
 2. Temizlik hizmeti ile ilgili verilen işleri yapmak.
 3. Görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.
 4. Meslek Yüksekokullarının “İkram Hizmetleri” ve/veya “Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri” ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
 5. Görevini yapmaya engel herhangi bir hastalığı bulunmamak.
 6. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
 7. 2022 yılı KPSS Sınavından (P93) en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.

(ERKEK) (ISITMA) DESTEK PERSONELİ ALIMI

Üniversitenin Beşikdüzü Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere 1 personel alınacak. Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır

Üniversitenin Vakfıkebir Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere 1 personel alınacak. Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır

DESTEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak
 2. MEB onaylı doğalgaz kalorifer ateşçiliği ve katı yakıtlı kalorifer ateşçiliği sertifikalarına (iki sertifikaya birden) sahip olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 4. 2022 yılı KPSS Sınavından (P94) en az 65 (altmış beş) puan almış olmak.

ÜNİVERSİTE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar Trabzon Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte şahsen veya posta yolu ile 06.02.2023-20.02.2023 arasında başvuru yapılabilir. Resmi ilan

Güncel kamu memur ve üniversite sözleşmeli personel alım ilanlar için tıklayın.

Marmara Üniversitesi personel alımı için tıklayın.

Kamu üniversite 316 personel alımı için tıklayın.

guncel-kamu-personeli-alimi-ilanlari-universite-buro-temizlik-guvenlik-sofor-8-meslek-34-personel-sinavsiz-aliniyor.jpg

Kaynak:kamupersonel.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.